Arhivă pentru decembrie, 2008

LA MULTI ANI 2009 !

Conducerea Sindicatului Nova VIta ureaza tuturor membrilor sai La Multi Ani si un nou an plin de realizari , chiar daca este o perioada de criza,deoarece avand un sindicat solid putem spera la mai bine pentru membrii nostri in anul care vine.

DESPRE ADEZIUNE SI RETRAGERE SAU EXCLUDERE DIN SINDICAT

DOBNDIREA CALIT?TII DE MEMBRU
Calitatea de membru a sindicatului S.N.V se poate dobndi de c?tre salaria?ii unit??ilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ia?i, salariati din unitati de asistenta sociala sau medico-sociala, ori de c?tre alte persoane fizice pe baza solicit?rii scrise a acestora, n urm?toarele condi?ii:

- S? aib? capacitate deplin? de exerci?iu.
- S? nu fie condamnat? printr-o hot?rre judecatoreasca r?mas? definitiv?, la pedeapsa privativ? de libertate.
- S? cunoasc? ?i s? accepte statutul sindicatului.
- S? achite cotiza?ia lunar?.
- S? fie acceptat de conducerea sindicatului.
- S? nu detin? func?ie de conducere la angajator.
Calitatea de membru al S.N.V. este personal? ?i inalienabil?, ea nu poate fi transmis? succesorilor.
Ea se ob?ine prin nscrierea pe o list? de adeziune ce va fi ata?at? la finalul statutului . n list? se va trece numele ?i prenumele membrului ?i semn?tura acestuia.
Inscrierea se poate face si pe baza de adeziune, individual, dupa modelul pus la dispozitie de sindicat.
Calitatea de membru nu confer? titularului ei vreun drept asupra patrimoniului sindicatului ?i nici asupra unor bunuri ale acestuia.
Calitatea de membru nceteaz? n urm?toarele situa?ii :
- Deces,
- Pierderea capacit??ii de exerci?iu,
- Nerespectarea prevederilor statutare,
- Solicitarea retragerii din sindicat n form? scris?.
- S?vr?irea de fapte nedemne, nelegale sau neloiale fa?? de sindicat sau fata de conducerea sa.(conduce la excludere)
- Excludere. Excluderea membrilor poate fi facuta de catre Presedinte si nu trebuie motivata daca persoana in cauza aduce atingere prestigiului sindicatului sau conducerii acestuia sau creaza disensiuni in randul membrilor sai.
- Condamnare pentru infrac?iuni pedepsite de lege (doar cele privative de libertate).
Solicitarea ie?irii din sindicat se face numai n scris ?i se depune personal la sediul sindicatului. Ea intr? n vigoare din momentul nregistr?rii ei la sediul sindicatului in registrul de intrari – iesiri. Nu se vor lua in considerare cereri trimise prin fax, depuse si inregistrate la alta institutie decat Sindicatul Nova Vita, sau transmise de catre o alta persoana decat titularul !
Cererile de retragere depuse dupa data de 27 ale lunii in care se solicita retragerea vor fi prelucrate incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Va aducem la cunostinta prin prezenta urmatoarele drepturi si obligatii ale membrilor de sindicat:
Art. 6 DOBNDIREA CALIT?TII DE MEMBRU
Calitatea de membru a sindicatului S.N.V se poate dobndi de c?tre salaria?ii unit??ilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Ia?i, salariati din unitati de asistenta sociala sau medico-sociala, ori de c?tre alte persoane fizice pe baza solicit?rii scrise a acestora, n urm?toarele condi?ii:

- S? aib? capacitate deplin? de exerci?iu.
- S? nu fie condamnat? printr-o hot?rre judecatoreasca r?mas? definitiv?, la pedeapsa privativ? de libertate.
- S? cunoasc? ?i s? accepte statutul sindicatului.
- S? achite cotiza?ia lunar?.
- S? fie acceptat de conducerea sindicatului.
- S? nu detin? func?ie de conducere la angajator.
Calitatea de membru al S.N.V. este personal? ?i inalienabil?, ea nu poate fi transmis? succesorilor.
Ea se ob?ine prin nscrierea pe o list? de adeziune ce va fi ata?at? la finalul statutului. n list? se va trece numele ?i prenumele membrului ?i semn?tura acestuia.
Inscrierea se poate face si pe baza de adeziune, individual, dupa modelul pus la dispozitie de sindicat. Inscrierea se poate face si pe internet, electronic prin descarcarea cererii de pe site-ul sindicatului si transmiterea ei pe e-mail la adresa sindicatul_novavita_iasi@yahoo.com.
Salariatii care doresc sa devina membri dar vor ca acest fapt sa ramana confidential vor putea plati cotizatie in numerar, la sediul S.N.V. pe baza de chitanta, lunar sau trimestrial.
Calitatea de membru nu confer? titularului ei vreun drept asupra patrimoniului sindicatului ?i nici asupra unor bunuri ale acestuia.
Membrii fondatori sunt acei membri care ader? la principiile S.N.V. pn? cnd sindicatul ob?ine personalitate juridic?, definitiva si irevocabila.
Consiliul Director poate oferi calitatea de membru de onoare persoanelor care se remarc? printr-o activitate deosebit?, n sensul scopurilor pe care sindicatul si le propune sa le atinga.
Art. 7 Incetarea calitatii de membru al sindicatului:
Calitatea de membru nceteaz? n urm?toarele situa?ii :
- Deces,
- Pierderea capacit??ii de exerci?iu,
- Nerespectarea prevederilor statutare,
- Solicitarea retragerii din sindicat n form? scris?.
- S?vr?irea de fapte nedemne, nelegale sau neloiale fa?? de sindicat sau fata de conducerea sa.(conduce la excludere)
- Excludere. Excluderea membrilor poate fi facuta de catre Presedinte si nu trebuie motivata daca persoana in cauza aduce atingere prestigiului sindicatului sau conducerii acestuia sau creaza disensiuni in randul membrilor sai.

Art. 7.1. Excluderea membrilor poate fi facuta in urmatoarele situatii:
- Nerespecatarea prevederilor statutare,
- Neplata cotizatiei lunare sau a alto contrbutii prevazute de statut despre care a luat la cunostinta.
- Refuzul de a participa la actiuni sindicale collective: greve, pichetari, proteste.
- Membrii care creaza instabilitate si stari de confuzie in randul membrilor prin declaratii tendentioase care aduc atingere notorietatii sindicatului, si cauzeaza prejudicii de imagine.
- Membrii care nu respecta Hotararile Consiliului Director.
- Condamnare pentru infrac?iuni pedepsite de lege (doar cele privative de libertate).

Art. 7.2 Modalitatea de retragere din S.N.V.
Solicitarea ie?irii din sindicat se face numai n scris pe baza modelului de cerere tipizata pus la dispozitie membrilor ?i se depune personal la sediul sindicatului. Ea intr? n vigoare din momentul nregistr?rii ei la sediul sindicatului in registrul de intrari – iesiri.
Nu se vor lua in considerare cereri trimise prin fax, depuse si inregistrate la alta institutie decat Sindicatul Nova Vita, sau transmise de catre o alta persoana decat titularul cererii !
Cererile de retragere depuse dupa data de 27 ale lunii in care se solicita retragerea vor fi prelucrate incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
Membrii care se retrag din sindicat si sunt parte in procese colective pentru drepturi banesti, vor depune o cerere de renuntare la judecata pentru procesele unde sunt parti reclamante reprezentati fiind de catre sindicat, dupa modelul pus la dispozitie de Ministerul Justitiei , deoarece d.p.d.v. Juridic sindicatul nu-i mai poate reprezenta din momentul in care isi pierd calitatea de membru conform art. 28 din legea sindicatelor.

Art. 7.3. Reinscrierea membrilor retrasi sau exclusi
Membrii care dupa o perioada de timp de la retragere doresc sa se reinscrie in S.N.V. le va fi analizata cu atentie cererea ,iar in cazul in care cererea va fi aprobata vor achita o taxa de reinscriere de 50 de lei.

ACORDAREA BILETELOR DE ODIHNA IN 2009

Regulament pentru aprobarea si distribuirea
biletelor de odihna prin sindicat

Pentru obtinerea biletelor de odihna prin sindicat membrii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa fie membru cotizant de cel putin 6 luni,
- Sa faca dovada platii cotizatiei cu ultimul fluturas de salariu,
- Sa nu fi beneficiat de bilet prin sindicat in anul precedent sau alte forme de ajutor financiar de la sindicat in acest an.
- Depuneti o cerere la sediul sindicatului insotita de o copie dupa buletin si ultimul fluturas de salariu.
- Mentionati in cerere perioada si locatia dorita , munte sau mare, iar in functie de locurile si perioadele disponibile veti primi un raspuns la cererea dvs.
- Cererile se depun anual in perioada 20 iunie 10 iulie la sediul sindicatului si se aproba de catre presedintele de sindicat.
- Fiecare beneficiar de billet cu reducere prin sindicat va primi 2 locuri. Daca persoana care insoteste titularul de billet, sotul sotia sau alta persoana care beneficiaza de locul respectiv nu este bugetar membru de sindicat , va plati pretul intreg al biletului !
- Oferta de locuri, perioadele si costul biletelor va fi prezentata la sediul sindicatului.
- Fiecare solicitant de bilete va plati o taxa de fond social care va varia intre 50-140 de lei in functie de: vechimea in sindicat, costul biletului si valoarea cotizatiei platite de membrul solicitant, precum si de faptul daca a doua persoana pentru care se ia biletul este membru de Sindicat Nova Vita.
- Prioritate in acordarea biletelor o vor avea membrii cu venituri mici si cei care au vechime mare in sindicat .
- In cazul in care cererea de bilete nu depaseste oferta de locuri se pot acorda bilete si membrilor recent inscrisi in organizatie care nu indeplinesc conditia de la aliniatul 1 al prezentului regulament !
- Presedintele poate hotari acordarea cu prioritate a biletelor pentru persoanele care s-au remarcat prin activitati deosebite de sprijin si sustinere neconditionata a sindicatului in diverse situatii sau momente importante pentru sindicat.

ACORDAREA AJUTOARELOR FINANCIARE

- 11.16.Cuantumul si conditiile acordarii ajutorului pentru evenimente deosebite in familie (deces, boala,na?terea unui copil, c?s?torie)
11.16.1.Pentru a putea beneficia de ajutor financiar sau alte facilitati din partea sindicatului, membrul care solicita ajutorul trebuie sa fie cotizant de cel putin 6 luni.
11.16.2.Prin facilitati se inteleg urmatoarele:
- bilete de odihna,
- premieri sau cadouri acordate membrilor cu diverse ocazii,
- alte beneficii in bani.
11.16.3.Membrii care doresc sa poata beneficia de aceste facilitati si in primele 6 luni trebuie sa achite la inscriere o taxa de fond social in valoare de 60- 140 lei in functie de optiunile de facilitati solicitate.
11.16.4.Fondul social va fi utilizat pentru situatii diverse care au impact social negativ asupra membrilor : sinistrati , boli grave, stari de necesitate, decese cu impact familial si social grav.
11.16.5.Pentru ob?inerea ajutorului membrul va face o cerere catre presedinte ?i dovada veridicit??ii solicit?rii sale, cu actul in original si o copie a sa care atest? evenimentul respectiv : certificat de na?tere, de deces sau de c?s?torie, certificat medical etc.
11.16.6.Pentru acordarea ajutorului de deces se accept? ca grade de rudenie: p?rin?ii, copiii, sotii ?i socrii. Restul gradelor de rudenie nu se recompenseaz? !
11.16.7. Cuantumul ajutorului.
11.16.7.1. Pentru decesul membrului de sindicat se va acorda 500 de lei.
11.16.7.2. Pentru restul deceselor mentionate la 11.16.6. se va acorda 200 de lei.
11.16.7.3. Pentru boli gave oncologice se poate acorda intre 500-1000 lei.
11.16.7.4. Pentru casatorie membru si nastere copil 200 lei.
11.16.7.5. Alte situatii deosebite neprecizate aici minim 100 maxim 150 lei.
11.16.8 Membrii care nu-si achita cotizatia lunara si celelalte contributii prevazute de statut nu pot beneficia de facilitati si/sau ajutoare financiare.
11.16.9.Nu se poate oferi mai mult de un ajutor pe parcursul unui an pentru fiecare membru cotizant la sindicat, ?i nu mai mult de 5 ajutoare lunar.
11.16.10.Plata ajutoarelor va fi f?cut? numai dup? data de 15 ale fiec?rei luni.
11.16.11.Documentele de plata vor fi semnate de catre presedinte si economist sau persoana imputernicita de catre acesta in lipsa presedintelui.
11.16.12.Cheltuielile pentru sus?inerea cauzelor ?i drepturilor sindicale vor avea tot timpul prioritate fa?? de restul solicit?rilor.
11.16.13.Solicit?rile de ajutor financiar care nu pot fi solu?ionate din lips? de fonduri pe parcursul unei luni, vor fi transferate n bugetul de cheltuieli al lunii urm?toare ?i se vor oferi retroactiv.
11.16.14. Membrii care se retrag nu mai pot beneficia de nici o facilitate sau drept conferit de prezentul statut din momentul depunerii cererii la sindicat.
11.17.Din Fondurile disponibile vor putea fi finan?ate editarea de reviste, c?r?i educative pentru tineri, pliante, brosuri, programe educa?ionale, simpozioane etc.

MODALITATI SI SURSE DE INFORMARE A MEMBRILOR

Informarea membrilor SNV
Membrii de sindicat vor putea fi informati asupra deciziilor luate in numele lor si a activitatii desfasurate de conducerea SNV, intr-unul din urmatoarele moduri:
a. Prin afisaj la sediul SNV din str. I.C. Bratianu nr. 26.
b. Prin afisaj la sediul centrelor de plasament ( in functie de posibilitatile oferite)
c. Prin intermediul pliantelor, fluturasilor sau brosurilor
d. Prin articole si comunicate de presa.
e. Prin anunturi publicate pe internet si in presa locala.
f. Prin sedinte publice in fiecare centru unde exista membri de sindicat.
g. Prin intermediul reprezentantilor sindicali din fiecare centru de plasament.
h. Prin intermediul Raportului de activitate al SNV redactat de Presedinte.

RAPORT ACTIVITATE 2008 OBIECTIVE 2009

In atentia membrilor de sindicat ,

Obiective indeplinite de sindicat in anul 2008 :

1. Plata cu spor de 100% a zilelor lucrate in sarabatorile legale si a celor de sambata si duminica.
2. Cresterea salariilor de baza pentru o mare parte a salariatilor de la 500 la 800 lei.
3. Cresterea sporului de incordare psihica de la 10% la 20%.
4. Obtinerea de venituri extrasalariale neimpozabile cei 223 lei
5. Plata despagubirilor pentru concediul de odihna neefectuat de asistentii maternali membri de sindicat in anii 2004-2006.
6. Cresterea numarului de membri si consolidarea sindicatului.
7. Recunosterea sindicatului la nivel judetean si national.
8. Participarea la negocieri la nivel federativ pentru modificarea si imbunatatirea legislatiei in domeniul asistentei sociale.
9. S-au acordat un numar record de bilete de odihna 126 de bilete raportat la un numar de 500 de membri din centre.
10. S-au acordat 41 de ajutoare financiare pentru membrii care au avut evenimente deosebite in familie.
Obiective propuse pentru anul 2009:
1. Mentinerea tuturor beneficiilor salariale obtinute in anul 2008.
2. Continuarea actiunilor in instanta pentru procesele aflate pe rol.
3. Acordarea unui numar de 200 de bilete de odihna pentru membrii de sindicat in perioada iunie sept 2009.
4. Acordarea unui numar de 60 de ajutoare financiare membrilor de sindicat.
5. Cresterea veniturilor salariatilor care au salarii de baza intre 500-600 lei.
6. Cresterea adresabilitatii membrilor la serviciile oferite de sindicat.
7. Acordarea de despagubiri banesti asistentilor maternali care nu au beneficiat de concediu de odihna in perioada 2005-2007.
8. Atragerea de Fonduri structurale europene prin programe de parteneriat pentru formarea profesionala a membrilor de sindicat si incluziunea sociala a copiilor din centre si a celor din asistenta maternala.
9. Alte beneficii in functie de contextul social, politic si economic care va fi in anul 2009.

Pre?edinte
C?t?lin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X