Arhivă pentru iunie, 2009

DOCUMENTE NECESARE PENTRU BILETE !

1. Cerere (modelul tip de la sindicat ).
2. Adeverinta de salariat (model tip).
3. Copie C.I.
4. Adev de elev pentru copii.
5. certificat de nastere pentru copil.

Criterii de departajare pentru bilete de odihna (in cazul in care apar astfel de situatii …. )

In cazul in care pentru aceleasi locuri sunt mai multe solicitari de bilete din partea membrilor , departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:

1. Vechimea in sindicat . (au prioritate cei cu vechime mare in sindicat) 1-3 p.
2. Participarea la actiunile colective organizate de sindicat.(au prioritate cei care au participat la actiunile colective) 1 p
3. Daca persoana solicitanta a mai beneficiat de bilet prin sindicat in anul anterior.( au prioritate cei care nu au luat bilet prin sindicat niciodata)1p
4. Daca a primit ajutor financiar sub diverse forme de la sindicat in 2009. 1p
(au prioritate cei care nu au primit nici o forma de ajutor de la sindicat)
5. Membrii sau copii mici ai acestora care necesita cure de tratament in anumite statiuni (cu recomandare de la medic ) 1p
6. Solicitantul este unicul intretinator al familiei, pentru care ia biletele. 1p
(au prioritate cei care sufera de anumite afectiuni care se pot trata in anumite statiuni disponibile , sau cei care sunt unici intretinatori de familie)
7. Plata cotizatiei la zi. 1 p
(cei care nu pot dovedi plata cotizatiei nu primesc bilete)
8. Cei care s-au remarcat prin activitati deosebite de sprijin si sustinere neconditionata a sindicatului in diverse situatii importante pentru sindicat. 1p

Pentru indeplinirea fiecarui criteriu se acorda cate 1 punct, cu exceptia criteriului 1 unde se pot acorda intre 1-3 puncte. Total 10 puncte.
Persoana care indeplineste cel mai multe dintre criteriile mentionate va primi biletul.
Biletele se acorda doar salariatilor care sunt membri de sindicat.
Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati la sediul sindicatului zilnic de luni pana vineri.
Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

AU VENIT BILETELE !

V? aducem la cuno?tin?? c? Sindicatul Nova Vita pune la dispozi?ia membrilor s?i bilete de odihn? ?i tratament cu reducere 50%, in statiuni la mare si la munte, in serii a cate 6 zile, incluzand cazare si masa, in perioada cuprinsa intre 29 iunie – 10 septembrie 2009 , la preturi incepand de la 400 lei pentru 2 persoane.
Persoanele interesate de oferta de locuri trebuie sa completeze o cerere tip la sediul sindicatului unde vor primi informatii complete legate de :
- conditiile de acordare,
- criteriile de departajare,
- perioadele disponibile,
- statiuni, hoteluri si preturi etc.
Perioada de depunere a cererilor este incepand cu data de 25 iunie si pana la epuizarea locurilor.
Programul de depunere a cererilor este 9.00-12.00 13.00-15.00 zilnic de luni pana vineri.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

ANUNT IMPORANT !

In atentia salariatilor DGASPC
Membri ai Sindicatului Nova Vita

Prin prezenta va aducem la cunostinta urmatoarele noutati:

1. Incepand cu data de 25 iunie 2009 sindicatul pune la dispozitia membrilor sai bilete de odihna la mare si la munte la pret redus cu 50%.
2. Detalii despre modul de acordare al biletelor, preturi si perioade veti primi la sediul sindicatului.
3. In ceea ce priveste plata sentintelor judecatoresti definitive si irevocabile in care dvs. sunteti parte procesuala va comunicam urmatoarele:

In data de 17/06/2009 guvernul Romaniei a emis Ordonanta de urgenta nr. 71 prvind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar care are urmatorul continut :

Ordonan?? de urgen?? nr. 71 din 17/06/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 18/06/2009
Intrare in vigoare: 18/06/2009

privind plata unor sume prev?zute n titluri executorii avnd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Lund n considerare dificult??ile ntmpinate pn? n prezent n ceea ce prive?te executarea hot?rrilor judec?tore?ti avnd ca obiect drepturi de natur? salarial? stabilite n favoarea personalului din sectorul bugetar,
avnd n vedere influen?a substan?ial? asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, n condi?iile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intr?rii n vigoare a prezentei ordonan?e de urgen??,
avnd n aten?ie necesitatea instituirii unor reglement?ri speciale, cu aplicabilitate limitat? n timp, privind executarea silit? a hot?rrilor judec?tore?ti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
?innd seama de faptul c? nepromovarea prezentei ordonan?e de urgen?? ar avea drept consecin?? imposibilitatea men?inerii echilibrelor bugetare ?i n mod implicit nerespectarea angajamentelor interne ?i interna?ionale asumate de Guvernul Romniei, inclusiv n ceea ce prive?te nivelul deficitului bugetar,
n considerarea faptului c? aceste elemente vizeaz? interesul general public ?i constituie situa?ii de urgen?? ?i extraordinare a c?ror reglementare nu poate fi amnat?,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu?ia Romniei, republicat?,

Guvernul Romniei adopt? prezenta ordonan?? de urgen??.

Art. 1. – (1) Plata sumelor prev?zute prin hot?rri judec?tore?ti avnd ca obiect acordarea unor drepturi de natur? salarial? stabilite n favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pn? la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dup? o procedur? de executare care ncepe astfel:
a) n anul 2010 se pl?te?te 34% din valoarea titlului executoriu;
b) n anul 2011 se pl?te?te 33% din valoarea titlului executoriu;
c) n anul 2012 se pl?te?te 33% din valoarea titlului executoriu.
(2) n cursul termenului prev?zut la alin. (1) orice cerere de executare silit? se suspend? de drept.
(3) Sumele prev?zute la alin. (1), pl?tite n temeiul prezentei ordonan?e de urgen??, se actualizeaz? cu indicele pre?urilor de consum comunicat de Institutul Na?ional de Statistic?.
(4) n n?elesul prezentei ordonan?e de urgen??, prin sectorul bugetar se n?elege autorit??ile ?i institu?iile publice a c?ror finan?are se asigur? astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur?rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup? caz;
b) din venituri proprii ?i subven?ii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur?rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup? caz;
c) integral din venituri proprii.
Art. 2. – Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilit? procedura de efectuare a pl??ii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prev?zute la art. 1.
Art. 3. – Pl??ile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub inciden?a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de m?suri pentru solu?ionarea unor aspecte financiare n sistemul justi?iei, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 76/2009, ?i a prevederilor Ordinului ministrului justi?iei, al ministrului economiei ?i finan?elor, al pre?edintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al pre?edintelui naltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie ?i al procurorului general al Parchetului de pe lng? nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de e?alonare a pl??ii sumelor prev?zute n titlurile executorii emise pn? la intrarea n vigoare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de m?suri pentru solu?ionarea unor aspecte financiare n sistemul justi?iei se execut? cu respectarea prevederilor art. 1 ?i 2.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Nota! Prezenta ordonanta de urgenta va fi atacata la curtea Constitutionala cu solicitarea de a fi declarata neconstitutionala!
Ulterior cand se va lua o decizie va vom instiinta.

Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

11100 de VIZITATORI ai blogului !

La data curenta blogul sindicatului Nova Vita inregistreaza 11100 de vizitatori si se afla pe locul 874 din cele peste 40.000 de pagini de blog.
Catalin Toma

MODALITATI DE EXECUTARE SILITA !

Normele executionale cuprinse in Codul de procedura civila reglementeaza doua modalitati de executare silita, respectiv executare silita directa si executare silita indirecta.
Executarea silita directa reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a obligatiei inscrisa in titlul executoriu.
Executarea silita indirecta reprezinta acea modalitate de excutare prin care creditorul, care are de realizat o creanta baneasca, urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane.
Executarea silita indirecta cunoaste urmatoarele forme:
- poprirea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului.
- Urmarirea silita mobiliara, constand in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile debitorului.
- Urmarirea silita imobiliara, care consta in valorificarea bunurilor imobile ale debitorului.
Alegerea formei de executare se afla la dispozitia creditorului el putand recurge simultan la una sau mai multe forme.
Creditorul este partea careia i s-a eliberat titlul executoriu, adica partea care a castigat procesul, deci ale carei pretentii au fost admise.
Debitorul este partea care a cazut in pretentii, devenind astfel obligata prin hotarare judecatoreasca si impotriva careia urmeaza sa se aplice executarea silita ca urmare a neexecutarii de bunavoie a obligatiei inscrise in titlul executoriu.
In cazul nostru Sindicatul Nova Vita este creditorul iar DGASPC Iasi este debitorul.
OG nr 22/2002 privind executarea silita a obligatiilor de plata a institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii cum este si cazul de fata, prevede o diferntiere intre institutiile publice si restul subiectelor de drept.
Astfel inlauntrul termenului de 6 luni reglementat prin art. 2 din ordonanta este permisa numai executarea silita prin poprire asupra sumelor de bani, special alocate in scopul executarii creantelor stabilite prin titlurile executorii.
Ordinea juridica interna a unui stat de drept nu permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si executorie sa ramana inoperanta, deci fara efect in detrimentul uneia din parti. Neexecutarea unei hotarari judecatoresti poate in mod indirect,sa conduca la lasarea fara continut a dreptului de acces la tribunal.
Conform conventiilor internationale la care Romania este parte statul are obligatia de a se plia unei hotarari judecatoresti pronuntate contra sa.

ULTIMA SESIUNE DE INSCRIERI !

Tinand cont de numarul crescut de solicitari de inscriere in sindicat din ultima perioada de timp si avand in vedere ca o parte din salariatii DGASPC au ramas pe dinafara in ceea ce priveste anumite drepturi banesti , datorita faptului ca nu s-au inscris in sindicatul Nova Vita la timpul potrivit din motive si ratiuni numai de ei stiute, coraborat cu succesele si beneficiile de care vor avea parte actualii membri de sindicat, conducerea sindicatului a hotarat deschiderea unei noi sesiuni de inscrieri pentru salariatii DGASPC din centre in perioada 15 iunie – 1 iulie a.c.

Pentru inscrieri va puteti adresa zilnic la sediul sindicatului intre orele 9.00 – 11.00 si 13.00-15.00 sau reprezentantului sindical din unitatea dvs. unde solicitantii pot completa o cerere de adeziune .

Daca doriti mai multe informatii va puteti adresa personal la sediul sindicatului.

Facem precizarea ca ulterior acestei date nu mai facem inscrieri in sindicat si demersuri pentru dobandirea depturilor retroactive cunoscute deja de toata lumea !

Cu deosebita stima,
Presedinte Catalin Toma

AM PRIMIT RASPUNS DE LA MINISTERUL MUNCII: DGASPC NU ARE VOIE SA FACA DISPONIBILIZARI ! !

Ca urmare a sesizarilor sindicatului adresate Ministerului Muncii si anpdc ului legate de asa zisele disponbilizari din asistenta sociala am primit urmatorul raspuns:
“Referitor la sesizarea dvs. legata de intentia autoritatilor locale de a proceda la disponibilizari in sistemul de asistenta sociala,conducerea institutiei noastre a contactat si comunicat Presedintelui Consiliului Judetean Iasi ca in toate demersurile intreprinse, Directia Generala de ASSITENTA SOCIALA SI protectia copilului Iasi, trebuie sa respecte si sa promoveze interesul superior al copilului, astfel cum este prevazut in art.6 lit a, din legea 242/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
Autoritatile locale trebuie sa gaseasca solutii pentru rezolvarea problemelor fara sa recurga la disponibilizari in acest sistem.” semneaza Ileana Savu Secretar de Stat in ministerul Muncii.

SIMIRAD CERE BANI DE LA MINISTERUL MUNCII PENTRU SENTINTE !

“Am vorbit cu ministrul Sarbu. Avem o gaura de 6 euro , adica vreo 24 milioane lei , adica o treime din cat am alocat in acest an pentru asistenta sociala . Asta inseamna ca s-ar putea sa nu avem bani de salarii pentru vreo 3 luni. La Botosani deja nu mai au cu ce plati oamenii. Speram sa se rezolve situatia de la minister “, a declarat Simirad in presa zilele trecute.

“Problema este acum in curtea lor.Sindicatul si Justitita si-au facut datoria. Au fost prinsi la furat, acum sa plateasca. Noi am sesizat executorul judecatoresc inca din 18 mai. Conform reglementarilor actuale daca nu platesc in 6 luni vor fi executati silit . Salariatii sa stea linistiti ca-si vor primi banii.” a declarat Catalin Toma Presedintele Sindicatului Nova Vita.

DUPA 25 IUNIE PUTETI SOLICITA BILETE !

La sfarsitul lunii iunie incepe campania de distribuire a biletelor de odihna pentru membrii de sindicat Nova Vita.
Detalii despre perioade, preturi si statiuni veti primi doar la sediul sindicatului.
Conditiile de acordare a biletetelor le gasiti pe blog.
Mai multe detalii va vom acorda la sosirea biletelor.
Catalin Toma.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X