Arhivă pentru septembrie, 2009

Liberalii au contestat legea salarizării unice la Curtea Constituţională

Liberalii au contestat legea salariz?rii unice la Curtea Constitu?ional?

29 Septembrie 2009

Smb?t?, 26 septembrie 2009 , 62 deputa?i ?i 27 senatori PNL au depus la Parlament o sesizare c?tre Curtea constitu?ional? a Romniei (CCR) referitoare la neconstitu?ionalitatea Legii cadru privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice , pentru care Guvernul ?i-a asumat r?spunderea n fa?a Parlamentului la data de 15 septembrie 2009.

Sesizarea con?ine ?apte aspecte de neconstitu?ionalitate, n care liberalii prezint? nc?lcarea a 9 articole din Constitu?ia Romniei.
Unul dintre articolele nc?lcate de Guvern, prin asumarea r?spunderii sale pentru trei proiecte de legi ntr-o singur? zi, este art. 114 din Constitu?ie, care prevede c? Guvernul ?i poate angaja r?spunderea n fa?a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului, n ?edin?? comun?, asupra unui program, a unei declara?ii de politic? general? sau a unui proiect de lege.
Liberalii consider? c? asumarea r?spunderii guvernamentale pe un pachet de trei proiecte de legi, n aceea?i zi, este un abuz, interpretarea textului constitu?ional f?cndu-se cu rea-credin??. Mai mult dect att, liberalii sus?in c? textul este restrictiv, dispozi?ia constitu?ional? referindu-se la singular: asupra unui program, a unei declara?ii de politic? general? sau a unui proiect de lege; ori, dac? legiuitorul ar fi permis Guvernului asumarea r?spunderii pe mai multe legi, atunci ar fi prev?zut n mod expres aceast? posibilitate.

De asemenea, parlamentarii sus?in c? ntregul demers privind asumarea r?spunderii Executivului este unul neconstitu?ional, ntruct sunt nc?lcate ?i prevederile art. 141 din Constitu?ie, potrivit c?ruia Guvernul avea obliga?ia s? solicite avizul Consiliului economic ?i Social pentru asumarea r?spunderii privind proiectul Legii de salarizare unitar?, ns? nu exist? nicio men?iune cu privire la acest aviz.

Printre aspectele neconstitu?ionale semnalate n sesizare, se num?r? ?i nc?lcarea dispozi?iilor art. 16, alin. (1) din Constitu?ie. Astfel, art. 2, alin. (2) din proiectul Legii de salarizare unic? dispune: Dispozi?iile prezentei legi nu se aplic? B?ncii Nationale a Romniei, Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor ?i Comisiei de Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private. Liberalii consider? c? aceast? dispozi?ie constituie o abatere de la criteriul unit??ii, reprezentnd n fapt o discriminare, o dispropor?ie ntre o categorie de salaria?i de la bugetul de stat, crend astfel o categorie privilegiat? de salaria?i de la bugetul de stat c?rora nu se li se aplic? aceast? lege, care vor beneficia n continuare de legi speciale.

Dispozi?iile art. 16, ct ?i cele ale art. 53 din Constitu?ie sunt nc?lcate de proiectul Legii de salarizare unitar?, care prevede c?, la reluarea activit??ii persoanei aflate n concediu pl?tit pentru cre?terea copilului n vrst? de pn? la 2 ani, respectiv 7 ani, n cazul copilului cu handicap, i se acord? salariul corespunz?tor treptei profesionale n care a fost ncadrat? anterior acestui concediu. Potrivit liberalilor, aceast? prevedere contravine principiului egalit??ii ?i nediscrimin?rii cet??enilor n fa?a legii, deoarece concediul pl?tit pentru cre?terea copilului constituie vechime n munc?.

Parlamentarii subliniaz? faptul c? Legea salariz?rii unice nc?lc? ?i dispozi?iile art. 53 (Restrngerea exerci?iului unor drepturi sau al unor libert??i) coroborat cu art. 41 din Constitu?ia Romniei, considernd c? niciuna din condi?iile prev?zute n art. 53 nu este justificat? de Guvern pentru restrngerea dreptului fundamental la munc? ?i pentru excluderea de la plat? a orelor suplimentare pe 2010, astfel cum sunt prev?zute n art. 30, alin (7) din Legea salariz?rii.
PNL consider? c?, prin eliminarea cumulului de func?ii (salariat la stat-pensionar), este limitat ?i nc?lcat dreptul constitu?ional al oric?rei persoane la munc?.
n plus, liberalii sesizeaz? ?i faptul c? proiectul Legii de salarizare unic? prevede c? actele de contestare salarial? sunt de competen?a instan?elor de contencios administrativ.

Opozi?ia a sesizat CCR ?i pentru celelalte dou? proiecte pe care Guvernul ?i-a angajat r?spunderea: Legea educa?iei (atacat? de PNL) ?i Legea privind reorganizarea unor institu?ii ?i autorit??i publice (atacat? de PNL ?i UDMR).

LEGEA CARE NE OBLIGA LA CONCEDII FARA PLATA A FOST CONTESTATA LA CURTEA CONSTITUTIONALA !

Asa cum ati auzit si din mass-media zilele acestea legea privind rationalizarea cheltuielilor publice care prevede prIntre altele si acordarea de concedii fara plata SALARIATILOR DIN TOT SISTEMUL BUGETAR a fost contestata la curtea Constitutionala.
Reactiile si atitudinea noastra fata de aceste prevederi vor fi luate dupa decizia Curtii Constitutionale in functie de pronuntarea acesteia.

Soluţia lui Patriciu: concedierea a 600.000 de bugetari !

Ministerul Finan?elor Publice (MFP) nu va avea bani atta timp ct cheltuielile bugetare vor r?mne enorme, raportat la o economie nc? firav?, a declarat omul de afaceri Dinu Patriciu, la emisiunea Dup? 20 de ani, difuzat?, duminic?, de PRO TV.

Omul de afaceri Dinu patriciu sus?ine c? n Romnia criza economic? va avea o form? de fier?str?u, cu mai multe W-uri. Criza se poate termina n 6 luni, sau ani, sau putem suferi 20 de ani, a spus Patriciu. El apreciaz? c? n Romnia criza va fi urmat? de o perioad? de cre?tere lent?, care va depinde de intelingen?a clasei politice .

Doar m?suri ferme ne pot duce la prosperitate

Co?marul nc? nu s-a ncheiat, a spus el, ad?ugnd c? una dintre solu?iile pe care Guvernul ar trebui s? o adopte imediat este concedierea a aproape 600.000 de bugetari . n opinia lui, aceast? cifr? este ra?ional? ?i ar nsemna un nou nceput n economie.

Ar trebui nlocui?i patru din cinci birocra?i care se opcup? de colectarea ?i distribu?ia bugetului. Ar trebui nlocui?i cu sisteme eficiente de gestiune , computere. Nu este normal, este ra?ional. Asta ar nsemna un nou nceput, ntr-o economie liber?.(…) Doar m?surile ferme ne pot duce la prosperitate, dar asta nu este de ajuns, a ad?ugat Patriciu.

Ministerul de Finan?e nu ?tie s? aib? bani

Patriciu a mai spus, totodat?, c? Ministerul Finan?elor nu are fonduri pentru c? este prost: Ministerul Finan?elor nu are bani pentru c? nu ?tie s? aib? bani. Pentru c? este prost. Banii sunt rezultanta inteligen?ei cu care-i strngi. S?r?cia este rezultatul incompeten?ei sau, la nivel social, al unei conjuncturi din care cei s?raci trebuie ajuta?i s? ias?.

SURSA: Mediafax

Bugetarii anunţă grevă generală, ameninţând şi cu boicotarea alegerilor !

23 septembrie 2009
Nemul?umirile bugetarilor au luat amploare odat? ce Guvernul ?i-a asumat r?spunderea n fa?a Parlamentului pentru cele trei proiecte de legi privind educa?ia na?ional?, salarizarea unitar? ?i restructurarea agen?iilor, n pofida mitingului de amploare ce a avut loc s?pt?mna trecut? n fa?a Parlamentului.

Liderii sindicatelor sus?in c? legea salariz?rii unice le va reduce veniturile, ntruct textul actului normativ dispune abrogarea tuturor sporurilor ?i indemniza?iilor, n 3 zile de la intrarea n vigoare a proiectului de lege.

Sindicali?tii care i reprezint? pe profesori, pe angaja?ii din s?n?tate, pe func?ionarii publici ?i pe poli?i?ti, au anun?at ieri sear?, 21 septembrie 2009 , continuarea protestelor.
Pentru ntreprinderea demersurilor bugetarilor, sindicatele s-au unit, formnd Alian?a Bugetarilor, din care fac parte FSLI, Federa?ia “Alma Mater”, Federa?ia “Spiru Haret”, Federa?ia SANITAS, Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor din Administra?ia Local?, Federa?ia Sindicatelor din Administra?ia Public? “Publisind”, Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor din Finan?e, Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor din Munc? ?i Solidaritate Social?, Federa?ia Na?ional? a Statisticienilor, Federa?ia Sindicatelor din Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor ?i Sindicatul Na?ional al Poli?i?tilor.

Astfel, Alian?a Bugetarilor a stabilit calendarul protestelor:
30 septembrie 2009 sindicali?tii vor picheta sediile partidelor din coali?ia guvernamental? PDL ?i PSD;
5 octombrie 2009 aproximativ 800.000 de angaja?i la stat vor intra n grev? general? de 1 zi;
7 octombrie 2009 va avea loc un miting de amploare pe traseul Guvern Palatul Parlamentului;
22 noiembrie 2009 salaria?ii din sistemul bugetar vor refuza s? participe la organizarea alegerilor preziden?iale.

Pentru a renun?a la aceste proteste, bugetarii cer Guvernului renegocierea n regim de urgen?? a legii privind salarizarea unic?, oprirea disponibiliz?rilor ?i eliminarea concediului nepl?tit de 10 zile.
Printre ac?iunile de protest se num?r? ?i sesizarea Avocatului Poporului cu privire la neconstitu?ionalitatea unora dintre articolele cuprinse n cele trei legi asumate ?i strngerea de semn?turi pentru dezbaterea n Parlament a legilor: “La fel vom proceda ?i cu Legea educa?iei na?ionale, dup? ce Guvernul se va decide asupra variantei finale”, au precizat sindicali?tii.
Sindicatul Nova Vita nu a luat inca o decizie in ceea ce priveste masurile de protest. Decizia finala va fi luata numai dupa publicarea legii in Monitorul Oficial atunci cand se va sti cu exactitate cum stau lucrurile si care este textul oficial al legii.
Cu stima Catalin Toma

EXTRAS DIN LEGEA PRIVIND RATIONALIZAREA CHELTUIELILOR IN SISTEMUL PUBLIC !

M?suri de reducere a cheltuielilor de personal n sistemul bugetar
Art.10 – (1) n vederea ncadr?rii n constrngerile bugetare determinate de situa?ia de criz? economic?, n perioada octombrie-decembrie 2009, conduc?torii autorit??ilor ?i institu?iilor publice, indiferent de modul de finan?are, au obliga?ia de a diminua cheltuielile de personal, n medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urm?toarele m?suri:
a) s? acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere f?r? plat? pentru o perioad? de pn? la10 zile lucr?toare;
b) s? reduc? programul de lucru;
c) s? dispun? o m?sur? ce combin? alternativele prev?zute la lit. a) ?i b);
d) alt? m?sur? cu efect echivalent.
(2) Cu respectarea prevederilor alin.(1), autorit??ile ?i institu?iile publice au obliga?ia de a-?i organiza activitatea, astfel nct s? asigure continuitatea serviciilor de interes public .
(3) Modalitatea de aplicare a m?surilor prev?zute la alin.(1) se stabile?te cu acordul salariatului, dup? consultarea organiza?iilor sindicale sau, dup? caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor.
(4) n lipsa acordului sau n cazul n care, urmare op?iunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul ?i num?rul de zile libere, precum ?i reducerea programului se stabilesc de conduc?torul institu?iei publice, astfel nct s? nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere ntr-o lun?, iar diminuarea salariului s? nu dep??easc? nivelul prev?zut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prev?zute la alin.(1) n zilele de s?rb?toare legal?.
(6) Zilele libere sau, dup? caz, reducerea programului de lucru prev?zute la alin. (1), (3)-(5) nu afecteaz? durata concediului de odihn? anual ?i sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv n specialitate, efectiv?. Salariatul beneficiaz? n aceast? perioad? de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele dect cele salariale.
(7) Pentru personalul militar din institu?iile din sistemul de ap?rare na?ional?, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, m?sura prev?zut? la alin.(1) lit.a) se aplic? pentru un num?r de pn? la 14 zile calendaristice.
Art.11 Prin derogare de la prevederile art.119 din Legea nr.53/2003 Codul muncii , cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, de la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010 , munca suplimentar? se compenseaz? prin ore libere pl?tite acordate pn? la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestat? n afara duratei normale a timpului de munc? s?pt?mnal n cursul anului 2009, ?i pn? la data de 31 martie 2011 , pentru activitatea suplimentar? prestat? n anul 2010.
Art.12 De la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010, indemniza?ia prev?zut? la art.8 alin.(6) din Ordonan?a Guvernului nr.22/2007 privind organizarea ?i func?ionarea Comisiei Na?ionale de Prognoz?, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr.212/2007, este egal? cu 1% din indemniza?ia lunar? a pre?edintelui Comisiei Na?ionale de Prognoz?.
Art.13 De la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010, indemniza?ia prev?zut? la art.61 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, este egal? cu 1% din indemniza?ia secretarului de stat, n lunile 4
n care au loc ?edin?e ale comisiei. Indemniza?ia se suport? de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finan?elor Publice.
Art.14 De la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010, indemniza?ia prev?zut? la art.5 alin.(7) al din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, este egal? cu 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat.
Art. 15. De la data intr?rii n vigoare a prezentei legi pn? la data de 31 decembrie 2010, indemniza?ia prev?zut? la art.13 alin.(9) din Ordonan?a Guvernului nr.14/2003 privind nfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Autorit??ii Na?ionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr.239/2003, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, este egal? cu 1% din indemniza?ia pre?edintelui consiliului jude?ean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucure?ti.
Art.16 Prima de care beneficiaz? angaja?ii la plecarea n concediu, aferent? anului 2009, poate fi pl?tit? de ordonatorii de credite ai autorit??ilor ?i institu?iilor publice pn? la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitat?.

INFORMATII IMPORTANTE DESPRE INDEMNIZATIA DE CONCEDIU DE ODIHNA !

Art.145 din codul muncii “> codul muncii “>Codul Muncii reglementeaza modul in care se calculeaza indemnizatia de concediu astfel
1).” Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite petru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca”
2)Indemnizatia de concediu reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1), din ultimele 3 luni anterioare celei in care s-a efectuat concediul, multiplicata cum numarul de zile de concediu.
3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
Suma de bani care se regaseste pe fluturasul de salariu trebuie sa corespunda criteriilor mentionate mai sus. Nu se iau in calcul pentru indemnizatia de concediu zilele de sambata si duminica lucrate suplimentar si suma de 223 lei.
Cu stima Catalin Toma

ULTIMELE AMENDAMENTE LA LEGEA SALARIZARII !

In zilele de 14-15 sept presedintele sindicatului va fi plecat la Bucuresti, la parlamentul Romaniei, pentru a depune ultimele amendamente la legea salarizarii bugetarilor, pentru ramura de asistenta sociala . Tot acum se va stabili daca pe data de 5 oct ne asociem actiunilor de protest generale din sistemul bugetar legat de aplicarea legii unice a salarizarii.
Mai multe detalii veti primi dupa revenire .
Cu stima CATALIN TOMA

In atentia salariatilor bugetari: NU SEMNATI NIMIC !

Avand in vedere variantele care se vehiculeaza in presa de reducere a timpului de lucru, concedii fara plata etc la bugetari va comunicam ca nici una din aceste variante nu poate fi pusa in aplicare fara acordul dvs. scris si modificarea contractului individual si colectiv de munca.
De aceea va recomandam sa nu semnati nici un document sau cerere care face referire la situatiile de mai sus, deoarece prejudiciile pe care vi le cauzati nu ar mai putea fi reparate ulterior de catre sindicat.
Mai multe detalii despre aceasta situatie va vom oferi dupa aprobarea legii si publicarea ei in monitorul oficial deoarece aceasta poate suferi modificari pe ultima suta.
Catalin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X