Arhivă pentru martie, 2010

Bogdan Hossu candideaz? pentru a reprezenta salaria?ii n Consiliul de Administra?ie al SRR

Pre?edintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, candideaz? pentru func?ia de reprezentant al salaria?ilor n Consiliul de Administra?ie al Societ??ii Romne de Radiodifuziune (SRR), el declarnd c? salaria?ii membri ai “Sindicatului Liber”, afiliat la “Cartel Alfa”, i-au cerut s? i reprezinte.
” Sindicatul afiliat la Confedera?ie mi-a cerut s? candidez, pentru c? vor o voce puternic? pentru a-i reprezenta. Ceilal?i, afilia?i la CNSLR-Fr??ia, au fost ?oca?i cnd au auzit c? voi candida. Ei sunt interesa?i doar de bani, de indemniza?ia de 4.000 de lei pe lun? “, a declarat, mar?i, pentru MEDIAFAX, Bogdan Hossu.

Radioul Public a nceput, s?pt?mna trecut?, procedurile pentru desemnarea celor patru reprezentan?i ai salaria?ilor – doi membri titulari ?i doi suplean?i – n noul consiliu de administra?ie al institu?iei, ace?tia urmnd s? fie ale?i prin vot secret, pe 31 martie.

Declan?area procedurilor privind desemnarea reprezentan?ilor salaria?ilor n noul consiliu de administra?ie (CA) al Societ??ii Romne de Radiodifuziune (SRR) a avut loc n 25 martie, n cadrul unei ?edin?e a Comitetului Director al SRR, organizat? ca urmare a unei scrisori primite din partea Camerei Deputa?ilor.

La sedin?? au participat reprezentan?ii celor patru sindicate reprezentative din SRR.

“n urma adresei oficiale primite de la Parlamentul Romniei, conform c?reia Birourile Permanente au hot?rt declan?area procesului de desemnare a membrilor noului consiliu de administra?ie, conform prevederilor legale, srr trebuie s?-?i desemneze, n termen de 15 zile, reprezentan?ii salaria?ilor n noul consiliu de administra?ie. Am avut ieri (joi, n.r.) o ntlnire cu cele patru sindicate n cadrul c?rora, de comun acord, am stabilit un calendar strns, avnd n vedere obliga?ia de a respecta termenul legal de 15 zile, ct ?i respectul pe care trebuie s?-l ar?t?m fa?? de colegii no?tri din radio care ?i petrec s?rb?torile de Pa?te”, declara, pentru MEDIAFAX, Maria ?oghin?, pre?edintele- director general al SRR.

Ea mai afirma c? trebuie ale?i doi reprezentan?i ai salaria?ilor – titulari ?i doi reprezentan?i ai salaria?ilor – suplean?i. “Pot candida att candida?i propu?i de structurile administrative, sindicale ?i profesionale, ct ?i candida?i independen?i. Ei vor fi ale?i prin vot secret”, explica Maria ?oghin?.

n prezent, reprezentan?ii titulari ai salaria?ilor n consiliul de administra?ie al Radioului Public sunt Adrian Moise ?i R?zvan Dumitrescu.

Actuala componen?? a consiliului de administra?ie al Societ??ii Romne de Radiodifuziune a fost votat? de Parlament, n 27 iunie 2005, pentru un mandat de patru ani. Consiliul de administra?ie al SRR este format din: Maria ?oghin? (pre?edinte-director general), Agoston Hugo, Andrei Alexandru, Mitzura Domnica Arghezi, Bogdana P?un-Balmus, R?zvan Dumitrescu, Mirela Fugaru, Bogdan Ghiu, Adrian Moise, Dan Preda, Miomir Todorov.

n data de 29 iunie 2009, Parlamentul a aprobat prelungirea cu ?ase luni a mandatului pre?edintelui-director general al SRR, Maria ?oghin?, ?i al celorlal?i membri ai CA. n plus, plenul reunit al celor dou? Camere a aprobat, n 23 decembrie 2009 , cu majoritate de voturi, un proiect de Hot?rre care prevedea prelungirea mandatului pre?edintelui ?i al celorlal?i membri ai CA al SRR pn? la data de 31 martie 2010, avnd n vedere c? mandatul acestora expira pe 31 decembrie 2009.

Plenul reunit al Camerei Deputa?ilor ?i Senatului a aprobat, mar?i, o Hot?rre privind prelungirea mandatului pre?edintelui ?i al celorlal?i membri ai Consiliului de Administra?ie al SRR cu 15 zile, pn? pe 15 aprilie, avnd n vedere c? mandatul acestora expira pe 31 martie 2010.

Membrii consiliului de administra?ie sunt numi?i pe o perioad? de 4 ani, ns? CA poate fi demis n fiecare an, dac? Parlamentul respinge rapoartele de activitate pe care SRR ?i srtv trebuie s? le prezinte anual Parlamentului.
Sursa: Mediafax

Pentru orice fel de rela?ii v? a?tept?m la sediu! !

Membrii de sindicat care doresc informa?ii suplimentare despre activitatea sindical? desf??urat? de Nova Vita, sunt a?tepta?i la sediul sindicatului zilnic de luni pn? vineri intre orele 9.00-15.00. sau pot vizita cele dou? site-uri www.paginasindicatelor.ro ?i www.r?zboinicul.weblog.ro.
Persoanele care au nr, de tel mobil al pre?edintelui sunt rugate s? nu abuzeze de acesta ?i s?-l utilizeze cu bun sim? ?i pentru orice rela?ii s? se prezinte personal la sediu .
Audien?ele la pre?edinte se fac cu programare la nr de tel. 0232/216.244 de obicei miercurea intre orele 11.00 ?i 13.00.
Organizarea ?i convocarea ?edin?elor cu membrii se face de c?tre pre?edinte anual, de obicei in ultima lun? a anului, prin convocare nominal? a membrilor.
Mai multe detalii despre activitatea noastr? pute?i afla la sediu in str. I.C. B?tianu nr. 26 unde exist? documentele originale ?i eviden?a activit??ii noastre.

Cu stim?,
C?t?lin Toma

Mai mult de jum?tate dintre romni nu vor lua prime de Pa?ti

Doar 34 la sut? dintre angaja?ii romni au fost informa?i c? vor lua prime de Pa?ti, comparativ cu 66 la sut? anul trecut, n unele cazuri acestea urmnd s? fie acordate sub forma unor Cadou , potrivit unui sondaj de opinie realizat de Jobsinro .ro ntre 24 ?i 30 martie.
nu vor lua prim? de Pa?ti, ?ase la sut? c? nu ?tiu ?i doar 34 la sut? au r?spuns afirmativ.

Dintre cei care au fost informa?i c? vor lua prim? de Pa?ti, 58 la sut? nu ?tiu sub ce form? va fi acordat? aceasta, 26 la sut? spun c? vor primi bani, nou? la sut? tichete cadou ?i ?apte la sut? tichete de mas?.

“Avem o lips? de transparen?? major? n ceea ce prive?te forma primei, criteriile de acordare ?i valoarea ei”, arat? ini?iatorii sondajului.

De asemenea, 23 la sut? dintre participan?ii la sondaj care au afirmat c? vor lua prim? au afirmat c? nu ?tiu care va fi valoarea acesteia , 15 la sut?, fa?? de 25 la sut? n 2009, sus?in c? aceasta va avea o valoare cuprins? ntre 100 ?i 200 de lei, nou? la sut? c? vor primi sub 100 de lei ?i doar ?apte la sut? peste 200 de lei.

Sondajul de opinie s-a desf??urat la nivel na?ional, chestionarul fiind completat de 1.021 de vizitatori ai site-ului Jobsinro.ro.

n sistemul bugetar acordarea de prime si diverse bonusuri cu ocazia s?rb?torilor este interzis? in anul 2010 prin legea unic? de salarizare . Acordarea de tichete cadou sau diverse sume in bani este permis? doar la acele institu?ii de stat unde fie au fost prinse in contractele colective de munc? aflate inc? n vigoare, fie au surse proprii de finan?are.
Cu stim?,
C?t?lin Toma

Simirad d? banii pe sentin?e in 2 tran?e!

Miercuri 24 martie am avut o discu?ie cu d-ul Constantin Simirad legat? de plata celor doua sentin?e c?tigate n anul 2009 ?i care trebuie puse in aplicare e?alonat incepnd cu acest an.
n urma discu?iei mi s-a comunicat c? a fost alocat? prin buget suma de 12,3 milarde de lei, reprezent?nd procentul de 34% ce trebuie pl?tit in acest an in cele 2 sentin?e, membrilor de sindicat Nova Vita.
Solicitarea noastr? inaintat? de mine personal, a fost de plat? integral? a acestor sume pn? de Pa?te, motivat de faptul ca salariatii nu vor primi in acest an nici un fel de premii sau stimulente cu ocazia acestor s?rb?tori din cauza constrngerilor bugetare din legea unic? de salarizare. iar condi?iile de trai ale salaria?ilor din sistem nu sunt cele mai bune.
R?spunsul oferit de d-ul Simirad a fost c? din cauza aprob?rii tardive a bugetului, a procedurilor greoae, complexe de plat? prin trezorerie a acestor sume ?i a timpului scurt r?mas pn? la Pa?te, nu este timp suficient pentru punerea in aplicare imediat? a acestor sentin?e. In plus pentru plata integral? ntr-o singur? tan?? a procentului de 34% trebuie acordul Ministerului de Finan?e, care este greu de crezut c? ?i-l va da, mai ales acum in aceast? perioad? de criz?.
Avnd in vedere aceste aspecte d-ul Simirad a declarat c? legea prevede plata acestor drepturi trimestrial in tran?e, deoarece este vorba de sume foarte mari de bani. La propunerea mea s-a c?zut de acord ca ace?ti bani s? se dea doar in 2 tran?e, la mijlocul anului in luna iunie prima tran?? pentru primele 2 trimestre, si la sfar?itul anului nainte de s?rb?tori, in decembrie a doua tran??, pentru ultimele 2 trimestre.
Fac pecizarea c? spre deosebire de alte ntlniri avute in trecut pe aceea?i tem? , de aceast? dat? d-ul Simirad s-a ar?tat mai conciliant ?i comprensiv pentru rezolvarea rapid? a acestor probleme.
Din punct de vedere legal ?i institu?ional sindicatul si-a f?cut datoria fa?? de membrii s?i, nemaiexistnd in acest moment nici un fel de demersuri oficiale de f?cut pentru plata acestor bani.
Mai facem precizarea c? ace?ti bani se cuvin doar membrilor de sindicat Nova Vita care se reg?sesc pe sentin?e si au lucrat efectiv in perioada pentru care se aplic? : anii 2005-2007.
n zilele urm?toare m? voi intlni ?i cu conducerea Direc?iei pentru a le comunica oficial cele discutate cu d-ul Simirad ?i a stabili la modul cel mai clar calendarul pl??ilor.
La final doresc s? mul?umesc in mod special tuturor celor care au crezut in mine ?i n demersurile mele, m-au respectat ?i au dat dovad? de bun sim? ?i optimism, iar celor care s-au manifestat zgomotos, m-au blamat, reclamat ?i acuzat de fel ?i fel de lucruri ,c? mi pare r?u c? nu am avut posibilitatea de la inceput, necunoscndu-i, s? fac o selec?ie mai atent? a adeziunilor !
In perioada urm?toare vom ncepe cur??enia de prim?var?, iar pe viitor vom fi mai aten?i la adeziunile membrilor.

Cu deosebit? stim?,
Fondator Sindicatul Nova Vita
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Boc cere urgentarea legii de sanc?ionare a angaja?ilor afla?i nemotivat n concediu medical

Premierul Emil Boc a cerut Ministerului S?n?t??ii s? urgenteze legea concediilor medicale, prin care persoanele care intr? nemotivat vor fi sanc?ionbate, amintind n acest context ?i de cei peste o sut? de angaja?i AVAS care au intrat recent n concediu medical pentru a a evita t?ierea salariilor.
Solicitarea a fost adresat? prin intermediul secretarului de stat Adrian Streinu-Cercel , prezent la ?edin?a de miercuri a Guvernului.

“?tiu c? domnul ministru lucreaz? la actul normativ, am primit o informare chiar ast?zi cu privire la AVAS, unde, n februarie, am avut 116 concedii medicale ?i practica aceasta este doar una dintre ele cu privire la utilizarea abuziv? a concediilor medicale, pentru a se substitui diverselor motiva?ii de alt? natur?. A?a c? v? rog s? i transmite?i domnului ministru s? avem actul normativ preg?tit, pentru ca toat? lumea s? respecte legea: cei care sunt ntr-o situa?ie de boal? s? aib? acoperirea legal? ?i material? aferent?, iar celor care abuzeaz? de aceast? practic? s? le nchidem u?ile, prin modalit??i evident, legale”, a spus Boc secretarului de stat.

Premierul Emil Boc a declarat, la sfr?itul lunii februarie, c? peste o sut? de angaja?i ai AVAS au intrat n concediu medical , ncercnd astfel s? scape de sub inciden?a Legii de salarizare unitar?, prin care salariile individuale sunt reduse, de la 17.000 lei la 2.500 lei.

Pre?edintele AVAS, Aurelian Popa, a declarat atunci, agen?iei MEDIAFAX, c? institu?ia ar putea disponibiliza 150 de salaria?i, reprezentnd peste o treime din totalul personalului, pentru a se ncadra n bugetul alocat pentru acest an.

Pe de alt? parte, ?eful AVAS a ar?tat c? 160 din cei 422 de angaja?i au contestat un ordin al institu?iei, din 15 februarie, prin care le-au fost reduse salariile, ?i c? se a?teapt? ca num?rul contesta?iilor s? creasc? n perioada urm?toare, n condi?iile n care mul?i angaja?i au intrat n concediu medical imediat dup? apari?ia ordinului.

Dup? aceste declara?ii, Ministerul S?n?t??ii a avansat un proiect de act normativ care stabile?te c? autorit??ile vor putea verifica dac? beneficiarul concediului medical tratat n regim ambulator se afl? la domiciliu, iar cuantumul amenzilor pentru eliberarea ilegal? a certificatelor de concediu medical de c?tre medicii prescriptori se va dubla.

Prin introducerea noilor prevederi, Ministerul S?n?t??ii urm?re?te reducerea drastic? a num?rului celor care fraudeaz? sistemul de acordare a concediilor medicale, astfel nct de acestea s? poat? beneficia numai cei care au ntr-adev?r nevoie de ngrijiri medicale.

n situa?ia n care beneficiarul de concediu medical nu se afl? la domiciliu, acesta nu va primi indemniza?ia de asigur?ri sociale aferente concediului medical.
Sursa: Mediafax

Ministrul Muncii d? vina pe contabili pentru t?ierea unor salarii prin aplicarea Legii salariz?rii

?eful Executivului i-a cerut, miercuri, explica?ii ministrului Muncii , Mihai ?eitan, n leg?tur? cu problemele ap?rute n aplicarea legii salariz?rii unitare n sectorul bugetar . ?eitan i-a spus premierului c? aceste probleme apar ?i unii angaja?i din sistemul public au primit salarii mai mici pe luna ianuarie deoarece contabilii din institu?ii au gre?it ncadr?rile. “Sunt neconcordan?e n ncadr?rile pe care le fac local ni?te contabili, la institu?ii, ?i pe care le verific?m cu direc?iile de presta?ii sociale. (…) Sunt clare (prevederile Legii unice n.r.), dar contabilii gre?esc la ncadr?ri ?i oamenii vin ?i reclam? c? au salarii mai mici, dar compar? cu alt? perioad? a anului trecut, nu cu decembrie, de acolo se trag multe”, a spus ministrul Muncii , la nceputul ?edin?ei de guvern. (M.T.)

Guvernul Boc trei ?i legea salariz?rii patru

Legea salariz?rii seam?n? cu filmul “Greu de ucis” al lui Bruce Willis. P?rea unic?, dar apar mereu urm?ri din cauza problemelor “greu de legiferat”. Era ?i p?cat ca Guvernul Boc trei, sau patru, c? s-a pierdut ?irul, s? se opreasc? la legea num?rul unu. Oricum, Executivul a promis c? va da ntr-o zi sau dou? legea num?rul patru pentru a calma sindicatele din Educa?ie. Legile doi ?i trei pot fi considerate dou? ordonan?e “de modificare”, dintre care una e foarte tare.

Actul normativ prevede c? cei care vor c?tiga n viitor n justi?ie diverse drepturi salariale vor fi pl?ti?i nu cnd va zice justi?ia, ci n urm?torii trei ani. De aia, prin ordonan?? se interzice punerea sub sechestru a bunurilor Guvernului. Acum, acela?i Guvern vrea s? negocieze cu sindicatele un alt lucru simplu: s? nu se mai acorde m?riri salariale n urma unor hot?rri judec?tore?ti. Judec?torii ?ia aplic? legea, dar ce conteaz?. n Romnia nimeni nu e mai presus de lege, scrie ?i-n Constitu?ie, cu excep?ia cazurilor cnd Guvernul trebuie s? fie mai presus de lege.
La situa?ia asta absurd? s-a ajuns n special din cauza modului de lucru al Guvernului. Echipa lui Boc a aplicat legea de “vindecare” a sistemului bugetar a?a cum f?ceau medicin? b?rbierii n Evul Mediu. A luat snge prin t?ierea unor sporuri, apoi a palpat pacientul. Unde doare nseamn? c? sunt probleme. Nu studii de impact, nu simul?ri, d?m cu legea ?i vedem ce iese. Abia acum, Valentin Mocanu , secretarul de stat de la Munc?, declara senin c? “n zece zile vom avea o centralizare a diminu?rilor de venituri rezultate din dispari?ia unor sporuri”.

Rezultatul acestei politici, care se chinuie degeaba s? potriveasc? realitatea economic? sumbr? din 2010 cu realitatea juridic? roz din 2008, votat? de to?i parlamentarii? Doare n multe p?r?i ?i toat? lumea ?ip?. De exemplu, n Romnia avem deja trei tipuri de dasc?li: unii care au pierdut bani la leaf?, al?ii care au ob?inut 17% din m?rirea de 50% votat? n Parlament ?i o alt? categorie, n special din Buz?u, care deja a ncasat salariile m?rite. Haosul e total, mai ales c? 175.000 de profesori au dat pn? acum n judecat? Guvernul.

n aceste condi?ii, reformarea umflatului sistemului bugetar s-a proptit n Educa?ie ?i e complet blocat?, dar vina major? nu e a sindicatelor. Principalul vinovat e Boc care a ncercat reducerea lefurilor f?r? s?-?i asume public acest lucru, f?r? s? explice clar c? e o m?sur? impus? de criz?. Pur ?i simplu premierul a ncercat s? p?c?leasc? lumea vorbind de salarii ?i nu de venituri.

“Nimeni nu va pierde un leu la salar!” declara cu accent ?i seriozitate ardeleneasc? Emil Boc, dar sporul e una ?i venitul e alta chiar ?i n Cluj. Pentru a-i ie?i p?c?leala, ?eful Guvernului a pus la punct o jonglerie complicat? cu sporuri, cu includerea celor “de baz?” n leaf? ?i pierderea pe drum a altor sporuri secundare. Unii chiar au c?tigat bani n plus, n special magistra?ii cu func?ii, dar mul?i profesori au pierdut. Apoi, dasc?lii l-au p?c?lit pe Boc n instan??. n final, tot Boc va c?tiga ?i ne va p?c?li pe to?i.
Sursa: GNDUL

Valentin Mocanu, secretar de stat la Munc?: Nu este corect ca un angajat s? primeasc? anumite sporuri, iar alt angajat n post identic s? nu primeasc? sporurile

Admi?nd c? legea i-a afectat pe cei cu Venituri mici ?i foarte mici, Valentin Mocanu, secretar de stat n Ministerul Muncii, declar? pentru Gndul: “Nu cred c? mai devreme de 10 zile vom avea o centralizare a diminu?rilor de venituri rezultate din dispari?ia unor sporuri”

Negocierile de azi dintre Guvern ?i sindicate pentru reformarea legii salariz?rii unitare n sectorul bugetar se desf??oar? f?r? “c?r?i pe mas?”. La aceast? or?, nimeni nu cunoa?te efectul global al legii, din punct de vedere financiar, or, exact aceasta este premisa n baza c?reia se vor negocia viitoarele ajust?ri de venituri / repozi?ion?ri n grilele de salarizare. Ministerul Muncii ?i cel de Finan?e le-au cerut ordonatorilor de credite (primari, pre?edin?i de consilii jude?ene, directori etc.) s? realizeze ?i s? transmit? o centralizare a situa?iei veniturilor bugetarilor n urma aplic?rii legii salariz?rii unitare, respectiv a elimin?rii unor sporuri considerate ilegale de Curtea de Conturi.

“Nu preconizez c?, mai devreme de 10 zile – dou? s?pt?mni vom avea o privire de ansamblu care s? ne ajute s? cunoa?tem suma total? a diminu?rilor de venituri rezultate din dispari?ia unor sporuri”, a declarat, pentru Gndul, Valentin Mocanu, secretar de stat n Ministerul Muncii. Mocanu recunoa?te c? au fost afecta?i de dispari?ia sporurilor bugetarii cu venituri mici ?i foarte mici, de?i unul dintre dezideratele anun?ate n momentul adopt?rii legii a fost tocmai diminuarea discrepan?elor dintre cei cu venituri mici, respectiv mari, prin cre?terea mai accelerat? a salariilor mici. “ncerc?m s? g?sim o formul? de a interveni n ajutorul celor afecta?i, eliminnd diferen?ele care au ap?rut ntre cei cu func?ii identice, activnd n acelea?i domenii de activitate. Nu este corect ca, n acela?i birou, un angajat s? primeasc? anumite sporuri pe baza unui anume contract colectiv, iar alt angajat n post identic s? nu primeasc? sporurile respective”. Mocanu a conchis spunnd c? se urm?re?te o “modificare coerent? a legii”, iar strategia de lucru va fi axat? pe domenii de activitate.
ntr-o interven?ie radiofonic? la postul public, fiind ntrebat dac? elaborarea ordonan?ei de urgen?? prin care se preconizeaz? modificarea legii unitare a salariz?rii va fi f?cut? pe sectoare de activitate, premierul Emil Boc a negat: “Nu. Ordonan?a este n lucru. Cert este c? ea trebuie s? dea o abordare unitar? la ncadr?rile pe legea salariz?rii unitare. () Dac? l?s?m n continuare s? se negocieze, n afara legii,contracte colective de munc? ?i s? se pl?teas?, e foarte bine, dar ct vor mai ajunge banii? Vor ajunge cteva luni probabil, dup? care nchidem cu lac?tul aceast? ?ar?.”

Boc a mai precizat c? nu se pune problema unor major?ri salariale, n acest moment: “Ne ntindem ct ne este plapuma ast?zi. S? sper?m c? economia va merge n perioada urm?toare (…) ?i pe urm? putem discuta ?i despre alte major?ri salariale. ??tia sunt banii, ??tia i putem pl?ti”, a conchis premierul.
Sursa: Gandul

Aproximativ 6.000 de salaria?i din ?colile ar?dene au intrat n grev? de avertisment

Aproximativ 6.000 de salaria?i din ?colile din jude ?ul Arad , majoritatea profesori, nv???tori ?i educatori , au intrat n grev? de avertisment, mar?i diminea??, la nceperea cursurilor, iar ac?iunea de protest va dura dou? ore, timp n care dasc?lii nu le vor preda elevilor.
Participan?ii la ac?iune sunt membri ai Sindicatului Democratic din nv???mnt (SDI) Arad , care reprezint? peste 99 la sut? din salaria?ii nv???mntului ar?dean.

“Greva are loc n aproape toate unit??ile ?colare din jude?. To?i dasc?lii care particip? sunt la ore ?i i supravegheaz? pe copii, ns? f?r? a avea loc activit??i didactice. Orele pierdule astfel vor fi recuperate ulterior, urmnd s? depunem o cerere n acest sens la Inspectoratul ?colar Jude?ean” a declarat liderul SDI Arad, D?nu? Iene?escu.

Protestul este programat s? dureze dou? ore, respectiv pn? la ora 10.00.

n 30 martie, ntre orele 12.00 ?i 14.00, sindicali?tii ar?deni din educa?ie vor participa la un miting n fa?a Prim?riei Arad ?i a Prefecturii.

Sindicali?tii spun c? motivele nemul?umirilor sunt legate de “o multitudine de probleme ce bulverseaz? nv???mntul”, printre care nesiguran?a locului de munc?.

“Mai mult de 300 de norme se reduc n anul 2010, ceea ce corespunde cu apoximativ 1.000 de norme didactice desfiin?ate n jude?ul Arad, avnd n vedere ?i reducerea celor peste 600 de norme din anul precedent”, precizeaz? ntr-un comunicat remis, la sfr?itul s?pt?mnii trecute, liderii SDI.

Sindicali?tii critic? ?i comasarea sau desfiin?area unor ?coli, afirmnd c? acest fapt va avea un impact negativ asupra elevilor, p?rin?ilor acestora, cadrelor didactice ?i asupra ntregii societ??i.

Printre nemul?umiri se mai num?r? sc?derea salariilor prin aplicarea legii unice a salariz?rii n sectorul bugetar, neaplicarea unor sentin?e judec?tore?ti care cresc veniturile dasc?lilor sau “presiunile permanente asupra angajatorilor de a renun?a la aplicarea hot?rrilor judec?tore?ti privind drepturile salariale c?tigate n instan??”.

La nivel na?ional, ncepnd de luni cadrele didactice nu mai trec n catalog notele ?i calificativele elevilor, n 25 martie n toate ?colile nu vor fi ?inute orele, pentru a se dezbate proiectul Legii educa?iei, iar n 22 aprilie dasc?lii vor face grev? general? de o zi.
Sursa: Mediafax

Aproximativ 300 de profesori din Timi? s-au aflat n grev? de avertisment

Aproximativ 300 de profesori din jude?ul Timi?, afilia?i la sindicatul “P.P. Neveanu”, s-au aflat, mar?i diminea??, n grev? de avertisment de dou? ore, ns? ace?tia au intrat n clase ?i au supravegheat elevii.
Dasc?lii, cei mai mul?i din ?colile din Timi?oara, au nceput greva de avertisment la ora 8.00, iar protestul a fost programat pn? la ora 10.00. Profesorii au intrat n clase pe timpul grevei pentru a supraveghea elevii, ns? nu au ?inut ore.

Liderul sindicatului “P.P. Neveanu” din Timi?, Radu Bivolaru , a declarat, mar?i, c? n urm?toarea perioad? vor urma ?i alte ac?iuni de protest ca urmare a nemul?umirilor profesorilor privind situa?ia din nv???mnt.

“Programul de proteste anun?at la nivel de jude? ?i la nivel na?ional continu?, sunt ac?iuni n cascad?, care pot culmina ?i cu nencheierea situa?iei ?colare. De asemenea, am anun?at c? este posibil? declan?area unei greve generale pornind din 7 iunie. Ast?zi ( mar?i – n.r.) a fost o grev? de avertisment despre care au fost anun?a?i to?i membrii sindicatului”, a spus Radu Bivolaru.

Dasc?lii sunt nemul?umi?i de reducerea posturilor din nv???mnt, nu accept? s? le fie sc?zute salariile ?i nici nu sunt de acord cu proiectul legii salariz?rii unice.

De asemenea, liderul de sindicat al “Spiru Haret” Timi?, Virgil Popescu, a anun?at c?, n 30 martie, mai mul?i profesori, membri ai mai multor sindicate, vor picheta Prim?ria Timi?oara.

Federa?iile din educa?ie au anun?at, joi, un calendar comun de proteste, anun?nd c? din 22 martie cadrele didactice nu vor mai trece n catalog notele ?i calificativele elevilor.

n 25 martie, sindicali?tii din nv???mnt vor organiza un miting n Pia?a Victoriei, urmat de un mar? de protest care se va ncheia la Ministerul Educa?iei, concomitent cu un pichet la Ministerul Muncii .

Tot n 25 martie vor fi suspendate cursurile n toate ?colile, pentru a fi organizate dezbateri pe proiectul Legii educa?iei, sindicali?tii reclamnd c? acesta nu a fost trimis cadrelor didactice pentru a fi analizat.

n 14 aprilie , Birourile executive ale federa?iilor din nv???mnt vor analiza concluziile strnse n urma dezbaterii pe proiectul Legii educa?iei ?i vor face un material pe care l vor trimite n Parlament.

Federa?iile din nv???mnt au mai decis ca 22 aprilie s? fie zi de protest na?ional, cu ncetarea activit??ii de instruire ?i predare n unit??ile de nv???mnt.

Sindicali?tii amenin?? c? dac? n urma acestor ac?iuni de protest nu vor fi g?site solu?ii pertinente pentru problemele pe care le ridic? angaja?ii din educa?ie, la nceputul lunii iunie ar putea fi declan?at? greva general? pe termen nelimitat, care va duce la nencheierea situa?iei ?colare, deci la blocarea anul ?colar. Liderii sindicali spun c? ac?iunile de protest nu vizeaz? doar salaria?ii din sistem, ci ?i ceea ce se ntmpl? cu elevii.
Sursa: Mediafax

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X