Articol publicat in: Servicii


Negocierea contractelor colective este obligatorie atunci cand este expres solicitata de catre una din cele doua parti, sindicatul sau angajatorul, in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului institutiei.
In vederea indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de legea 130/1996, pentru a putea participa la negocierile colective sindicatul va face dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate si va aduce la cunostinta angajatorului componenta membrilor din comisia de negociere.
Negocierea clauzelor din acordurile si contractele colective are ca principiu de baza egalitatea juridica dintre parti. Acordurile colective si contractele colective de munca nu vor putea contine prevederi si clauze contrare, sau drepturi si obligatii care sunt sub prevederile minime stabilite prin acte normative.
Contractele colective de munca se vor incheia pe o perioada determinata, corespunzatoare exercitului bugetar, de regula dupa aprobarea bugetului institutiei publice.
Clauzele contractelor colective nu vor putea ingradi sau limita drepturile si obligatiile prevazute expres de lege.
Clauzele contractului colectiv vor putea fi modificate numai prin acordul partilor pe parcursul executarii acestuia.
Clauzele cuprinse in contractele colective de munca negociate cu incalcarea prevederilor legale sunt lovite de nulitate absoluta .
Contractele colective incheiate la nivel de unitate nu vor putea detine clauze inferioare ca drepturi contractelor colective incheiate la nivel superior, de ramura, grup de unitati sau national.
Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca va avea in vedere ca in contract sa fie prevazute drepturi egale pentru toti salariatii indiferent de locul muncii, felul muncii etc, fara privilegii si discriminari.
Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munca va avea in componenta sa un avocat specializat in dreptul muncii , un reprezentant al Federatiei sau Confederatiei unde este afiliat sindicatul, Presedintele sindicatului Reprezentativ, un economist.
Clauzele din Contractele colective incheiate la nivel de unitate produc efecte pentru toti salariatii din unitate.