Arhivă pentru mai, 2010

Detalii grev? 31 mai !

Incepnd cu data de 31 mai salaria?ii bugetari reducere a salariilor si a pensiilor.
Fiecare unitate unde sindicatul nostru are membri va primi o notificare prealabil? pentru greva general? din data de 31 mai.
Salaria?ii din asisten?a social? sunt obliga?i de lege s? asigure o treime din salaria?i pentru desf??urarea normal? a activit??ii.
In data de 3 iunie vom organiza pichetarea prefecturii Iasi in acelasi scop.
Vom reveni ulterior cu detalii.
Cu stim?,
C?t?lin Toma

Incepand cu 31 mai peste 400.000 de angaja?i din educa?ie,administra?ie public? si asisten?? social? intr? n grev? general? pe termen nedeterminat

Reprezentan?ii celor cinci confedera?ii sindicale au anun?at, miercuri, c? au decis s? continue ac?iunile de protest ca urmare a e?ecului total al discu?iilor cu premierul ?i cu mini?trii Finan?elor ?i Muncii.

“Protestul hot?rat al membrilor de sindicat este determinat de m?surile de austeritate anun?ate de Guvern, m?suri care se adreseaz? ?i afecteaz? numai categoriile de lucr?tori, pensionari ?i asista?i sociali, ?i este consecin?a refuzului constant al Guvernului de a dialoga n mod real cu reprezentan?ii celor cinci mari confedera?ii sindicale”, susn?in reprezentan?ii sindicali?tilor.

Ac?iunile de protest comune vor debuta cu declan?area grevei generale pe termen nedeterminat ncepnd cu data de 31 mai, care va cuprinde principale sectoare bugetare – nv???mnt, s?n?tate ?i administra?ie public?, transport, sectoare economice ?i de servicii – ?i va fi sus?inut? ?i de o grev? de solidaritate desf??urat? n celelalte sectoare bugetare ?i economice.

De asemenea, vor fi organizate mitinguri de protest la sediile Prefecturilor, ntre orele 12.00 ?i 14.00, ncepnd din 1 iunie pn? n 4 iunie, cte zece jude?e n fiecare zi.

Sindicali?tii vor continua ac?iunile de lobby la to?i parlamentarii pentru a refuza propunerea Guvernului ?i a solicita ca ace?tia s? voteze deschis mo?iunea, astfel nct s? se poat? vedea op?iunea lor.

“Aceste ac?iuni sunt un test a maturit??ii ntregii societ??ii civile romne?ti de a se opune unor mentalit??i dictatoriale care doresc crearea unei Romnii a corup?iei, a furtului acoperit de legi strmbe. Societatea civil? trebuie s? se opun? arunc?rii n s?r?cie a majorit??ii cet??enilor ?i a bun?st?rii unor privilegiati. Trebuie ca cet??enii, n special lucr?torii, s? participe la ac?iuni dac? nu sunt de acord cu m?surile propuse de Guvern”, au precizat sindicali?tii.

Reprezentan?ii confedera?iilor sindicale sus?in c? guvernan?ii ?i parlamentarii trebuie s? ?i asume consecin?ele agrav?rii crizei ca urmare a ac?iunilor de protest ?i a grevei generale.

Guvernul ?i va asuma r?spunderea n fa?a Parlamentului pentru dou? proiecte de lege, dintre care unul va con?ine m?suri de reducere a cheltuielilor bugetare, iar al doilea va reglementa recalcularea pensiilor conform principiului contributivit??ii ?i reevaluarea pensiilor de invaliditate.

Proiectele de lege vor fi transmise Parlamentului dup? avizul CES. Decizia a fost anun?at? de premierul Emil Boc la finalul reuniunii liderilor Coali?iei.

El a precizat c? salariile ?i pensiile vor fi diminuate de Guvern, f?r? a sc?dea sub nivelul salariului minim pe economie de 600 lei, respectiv sub pensia social? minim? garantat? de 350 lei, n timp ce venitul minim garantat va fi restrns ?i destinat doar persoanelor aflate n situa?ii financiare dificile.
Liderii sindicali au anun?at c? angaja?ii Metrorex, RATB, CFR ?i din unele sectoare private, cum sunt cele din construc?ii de ma?ini ?i din industria lemnului , vor decide n zilele urm?toare dac? vor intra n grev? pe 31 mai sau n 1 iunie.

De asemenea, n fiecare zi, de mar?i pn? vineri, vor avea proteste n cte 10 jude?e, iar n ziua mo?iunii va fi o nou? grev? general? de o zi n toate sectoarele.

Pre?edintele Blocului Na?ional Sindical, Dumitru Costin , a precizat c? reducerea salariilor va fi aplicat? ?i n sectorul privat chiar n zilele urm?toare, dnd exemplul angaja?ilor de la Romtelecom unde unii directori au dat deja dispozi?ii s? scad? salariile cu 25%.

Bogdan Hossu a subliniat c? solu?iile adoptate de Guvern vor duce la acutizarea situa?iei de criz? din Romnia n anul ce urmeaz?, preciznd c? n 2011 vor sc?dea din nou salariile ?i vor cre?te taxele.

“Dac? ast?zi sunt afecta?i 15-16 milioane de oameni, la anul vor fi to?i afecta?i”, a spus Hossu.

FMI a sugerat guvernului cre?terea taxelor ?i nu sc?derea salariilor si a pensiilor!

FMI a sugerat autorit??ior romne o variant? cu accent pe cre?terea veniturilor, prin majorarea TVA ?i a cotei unice, dar ?i trecerea la impozitarea progresiv?, ns? anumite reduceri dificile privind cheltuielile ar fi fost luate n calcul n orice scenariu, se arat? ntr-un comunicat al institu?iei.
“Am discutat diferite op?iuni referitoare la mixul adecvat de m?suri care ar fi necesar. FMI a sugerat o op?iune care ar fi pus accentul pe venituri. ntre m?surile discutate s-au num?rat majorarea TVA ?i a taxei unice, dar ?i o trecere la o impozitare progresiv?”, a spus ?eful misiunii de evaluare a acordului, Jeffrey Franks , citat n comunicat.

Totu?i, din cauza deficitului bugetar, m?suri de reducere a cheltuielilor ar fi fost necesare n orice scenariu.

“Avnd n vedere deficitul bugetar, anumite reduceri dificile de cheltuieli ar fi fost necesare n orice situa?ie avut? n vedere”, a afirmat Franks.

Autorit?tile romne ?i Fondul sunt n totalitate de accord n privin?a necesit??ii unor m?suri de corec?ie pentru abordarea situa?iei economice dificile care afecteaza Romania, se noteaz? n comunicat.

“Op?iunea guvernului romn se concentreaza mai ales pe renun?area la ceea ce consider? a fi cre?teri nesustenabile ale cheltuielilor din ultimii ani”, a spus oficialul FMI.

Fondul men?ioneaz? c? decizia n privin?a m?surilor de urmat apar?ine Guvernului ?i este de acord c? alegerea Executivului va asigura men?inerea deficitului n limite adecvate n anul 2010, se mai arat? n comunicatul institu?iei.

Directorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn , a declarat la postul de televiziune France 2 c? FMI a propus Guvernului majorarea impozitelor, n special pentru cei mai boga?i, dar autorit??ile din Romnia au luat decizia t?ierii salariilor func?oionarilor.

n replic?, ministrul Finan?elor, Sebastian Vl?descu, a afirmat c? FMI a propus n mod constant ajustarea cheltuielilor salariale cu minimum 20%, majorarea TVA la 24% ?i a cotei unice la 20%, m?suri care ar fi afectat ntreaga popula?ie, ?i c? nu n?elege cum aceste impozite ar taxa mai mult doar persoanele bogate.

PSD ?i PNL amenin?? Guvernul cu mo?iune de cenzur?

Mai sunt doar cteva zile pn? cnd bugetarii vor afla dac? r?mn f?r? 25% din salariu, iar pensionarii f?r? 15% din indemniza?ii. Miercuri, Guvernul ?i va asuma r?spunderea pe setul de m?suri de austeritate ?i va trimite scrisoarea de inten?ie c?tre FMI.

Miercuri va fi o zi decisiv? pentru Executivul condus de Emil Boc. Atunci va fi reglementat? reducerea salariilor ?i a pensiilor din sectorul bugetar.

Potrivit premierului, aceasta este singura solu?ie viabil? pentru ie?irea Romniei din criz?.

Sindicatele din sistemul bugetar nu au de gnd s? accepte ns? varianta lui Emil Boc. Dasc?lii, feroviarii, sindicali?tii din s?n?tate, administra?ie, dar ?i cei de la Tarom se preg?tesc de grev? pentru ultima zi a lunii.

Iar ac?iunile de protest nu se vor opri aici.

“Ne-am propus s? nconjur?m cu un lan? uman, n ziua n care se va discuta, ?i s? bloc?m intr?rile n parlament cu grupuri compacte de sindicali?ti”, a declarat Marian Petcu, liderul SANITAS.

n demersul de reducere a cheltuielilor prin t?ierea pensiilor ?i a salariilor, Guvernul este sus?inut doar de patronate, mul?umite c?, cel pu?in momentan, cre?terea taxelor nu este luat? n calcul.

Pe lng? greva general? de pe 31, Guvernul Boc este amenin?at ?i de o mo?iune de cenzur?, anun?at? de PSD ?i pnl n cazul n care Executivul ?i va asuma r?spunderea.
C?t?lin Toma

Greva general? din 31 mai va bloca ?ara!

Opera?ii amnate, examene na?ionale blocate, autobuze ?i trenuri oprite, ghi?ee nchise la administra?iile locale a?a va ar?ta Romnia pe 31 mai, cnd sindicatele vor declan?a greva general?. De suferit vor avea elevii care ?i dau examenul de bacalaureat , pacien?ii, dar ?i to?i cei care vor avea drumuri de f?cut n ora? sau n ?ar?.

Pe 31 mai, trenurile vor r?mne n g?ri. ntr-o zi normal? circul? peste 1600 de garnituri de tren. Cele peste 1500 de autobuze, tramvaie ?i troleibuze din Capital? vor r?mne n depouri.

Ultima grev? a angaja?ilor a costat Regia Autonom? de Transporturi Bucure?ti peste 100.000 de lei, reprezentnd pierderile din veniturile unei zile normale de lucru.

Pe 31 mai este posibil s? nu circule nici metrourile. Drept urmare, bucure?tenii pot conta pe ma?inile personale, taxiuri sau pot merge pe jos.

Printre cei mai afecta?i de grev? vor fi cu siguran?? elevii din clsa a XII-a, care ?i dau bacalaureatul. De pe 31 mai ?i pn? pe 4 iunie este programat examenul la limbi str?ine.

Angaja?ii din sistemul sanitar ?i asisten?a sociala vor participa ?i ei la grev?. Medicii si asisten?ii sociali vor asigura 30% din activitate. Opera?iile vor fi reprogramate exceptnd urgen?ele ?i interven?iile care nu pot fi amnate.

Vor nceta activitatea ?i func?ionarii publici din prim?rii, drept urmare ghi?eele de la administra?iile locale vor fi nchise. Motivele acestor ac?iuni de protest sunt “reducerea drastic? a veniturilor salaria?ilor din administra?ia public? local? ?i iminentele disponibiliz?ri anun?ate de c?tre reprezentan?ii Guvernului Romniei”.

Cu stim? Pre?edinte
C?t?lin Toma

Mergem la CEDO dac? e cazul !

In cazul in care Guvernul Romaniei si reprezenta?ii s?i din teritoriu, Prefectur?, consilii Judetene, Consilii locale, alte direc?ii si unit??i de stat direct subodonate ?i finan?ate exclusiv de la bugetul de stat, nu vor pune in aplicare in luna iunie OU nr 71 /2009 de esalonare in plat? a senti?elor castigate de sindicat, conducerea sindicatului se va deplasa la Bruxelles, va sesiza comisia Europen? din parlamentul european pentru nerespectarea sentin?elor judec?tore?ti, ceea ce incalc? flagrant drepturile omului si conduce in final la nefinalizarea actului de justitie. In aceste condi?ii vom da in judecat? statul rom?n la Tribunalul Interna?ional al CEDO si vom solicita desp?gubiri de 1.000.000 de euro pentru nerespectarea sentin?elor judec?tore?ti ?i nefinalizarea actului de justi?ie.
Rug?m membrii de sindicat s? fie solidari ?i s? r?spund? prompt c?nd vor fi soliicta?i s? picheteze institu?iile statului pentru recuperarea drepturilor lor cuvenite prin lege.
Acela?i lucru se va intmpla ?i la fel vom proceda in cazul in care vor fi reduse salariile cu 25%, sau vor dori s? fac? disponibiliz?ri. In acest moment nu exist? nici un act normativ care s? reglementeze aceste situa?ii, ?i tr?im cu speran?a c? acest guvern va c?dea la mo?iunea de cenzur? ce va fi depus? de opozitie, iar dvs. ca electori, data viitoare veti vota mai bine !
Cu stim?,
C?t?lin Toma

Criterii de departajare pentru bilete (dac? nu ajung locurile…)

In cazul in care pentru aceleasi locuri sunt mai multe solicitari de bilete din partea membrilor , departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:

1. Vechimea in sindicat . (au prioritate cei cu vechime mare in sindicat) 1-3 p.
2. Participarea la actiunile colective organizate de sindicat.(au prioritate cei care au participat la actiunile colective) 1 p
3. Daca persoana solicitanta a mai beneficiat de bilet prin sindicat in anul anterior.( au prioritate cei care nu au luat bilet prin sindicat niciodata) 1p
4. Daca nu a primit niciodat? ajutor financiar sub diverse forme de la sindicat . 1p
(au prioritate cei care nu au primit nici o forma de ajutor de la sindicat)
5. Membrii sau copii mici ai acestora care necesita cure de tratament in anumite statiuni (cu recomandare de la medic ) 1p
6. Solicitantul este unicul intretinator al familiei, pentru care ia biletele. 1p
(au prioritate cei care sufera de anumite afectiuni care se pot trata in anumite statiuni disponibile , sau cei care sunt unici intretinatori de familie)
7. Plata cotizatiei la zi. 1 p
(cei care nu pot dovedi plata cotizatiei nu primesc bilete)
8. Cei care s-au remarcat prin activitati deosebite de sprijin si sustinere neconditionata a sindicatului in diverse situatii importante pentru sindicat. 1 p

Pentru indeplinirea fiecarui criteriu se acorda cate 1 punct, cu exceptia criteriului 1 unde se pot acorda intre 1-3 puncte. Total 10 puncte.
Persoana care indeplineste cel mai multe dintre criteriile mentionate va primi biletul.
Biletele se acorda doar salariatilor care sunt membri de sindicat.
Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati la sediul sindicatului zilnic de luni pana vineri.
Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

Incepnd de marti 25 mai pute?i solicita bilete de odihn?!

Incepand de marti 25 mai 2010 pute?i solicita bilete de odihn? prin sindicat . Detalii despre loca?ii, pre?uri ?i criterii de departajare pute?i ob?ine la fa?a locului, prin reprezentantul sindical din unitatea dvs. sau prin tel la num?rul de fix 0232/216.244. Pre?urile pornesc de la 65 de lei de lei pe zi de persoan? in func?ie de perioada sejurului ?i num?rul de stele al hotelului.
V? a?tept?m s? depune?i cereri .
Cu stim?,
C?t?lin Toma

Mul?umim pentru participare !

Conducerea sindicatului Nova Vita mul?ume?te pe aceast? cale celor 40 de membri care au participat in datade 19 mai la Bucuresti la pichetarea Guvernului al?turi de celilalti 60.000 de participan?i la pichetare .
Cu stim?,
C?t?lin Toma

BNS trimite o scrisoare tuturor parlamentarilor prin care le cere un dialog cu electoratul

Conducerea Blocului Na?ional Sindical (BNS) trimite o scrisoare tuturor parlamentarilor din terioriu, prin care le cere s? discute cu electoratul despre m?surile de austeritate ale Guvernului, solicitndu-le s? voteze mpotriva diminu?rilor de pensii ?i salarii.
“Doamnelor ?i domnilor parlamentari, lucr?torii ?i pensionarii romni – cei care v-au ales s? le reprezenta?i drepturile n Senat ?i Camera Deputa?ilor, cei care v-au nvestit cu ncrederea lor ?i ?i-au pus speran?a n buna-credin?? ?i integritatea dumneavoastr? – vor s? v? vad? la fa?? ?i s? v? transmit? mesajele lor n cel mai direct mod cu putin??”, se arat? n debutul scrisorii.

Electoratul vrea s? discute cu parlamentarii despre m?surile de austeritate “aruncate de Guvern pe spatele celor mai s?race categorii” ?i s? le spun? ce a?teapt? de la ei fie n momentul n care fie Guvernul va veni n Parlament s? ?i asume r?spunderea pe pachetul de legi care transpune n practic? memorandumul cu FMI, fie la depunerea unei mo?iuni de cenzur?.

n intervalul 21-31 mai to?i parlamentarii vor fi contacta?i de filialele confedera?iilor sindicale din teritoriu ?i vor fi invita?i la ntlniri cu lucr?torii ?i pensionarii.

“nc?rca?i-v? telefoanele ?i instrui?i-v? secretarele, pentru c? nu vom accepta scuze penibile. Avnd n vedere situa?ia de criz? prin care trece Romnia, credem c? nu v? va deranja foarte tare faptul c? unele dintre aceste ntlniri vor fi programate smb?t?, duminic? sau chiar n ziua de Rusalii . Pentru oamenii pe care i reprezenta?i n Parlament nu mai exist? zi lini?tit? de weekend, nu mai exist? s?rb?toare ?i s-au cam s?turat s? v? asculte discursurile la televizor. Dac? ave?i ceva de spus, spune?i-le n fa??. Dac? ntr-adev?r vre?i s? face?i politic? n interesul cet??enilor, ntlni?i-v? cu ei ?i asculta?i bine”, se arat? n scrisoare.

Sinidcali?tii se a?tepteapt? ca parlamentarii s? r?spund? pozitiv la apelul celor care i-au votat ?i i asigur? c? discu?iile vor fi civilizate.

“Respectul pe care l ve?i ar?ta aleg?torilor va fi ntmpinat cu respect, dialogul va fi primit cu dialog. Arogan?a ?i suficien?a vor fi sanc?ionate la urne”, subliniaz? conducerea BNS.

Liderul confedera?iei ” Cartel Alfa “, Bogdan Hossu , a declarat, joi, c? din discu?iile de la Ministerul Finan?elor nu rezult? o speran?? de mbun?t??ire a scrisorii de inten?ie c?tre FMI, astfel c? sindicali?tii vor face lobby pe lng? parlamentari s? resping? documentul n Parlament.

Pre?edintele CNSLR F?r?ia, Marius Petcu , a spus joi, c? sindicali?tii inten?ioneaz? ca n ziua mo?iunii s? fac? un lan? uman n jurul Parlamentului ?i s? blocheze intr?rile, iar greva general? din 31 mai ar putea continua cu greve succesive n mai multe domenii.
Sursa: Mediafax

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X