Articol publicat in: Administratie


Incepnd cu data de 31 mai salaria?ii bugetari reducere a salariilor si a pensiilor.
Fiecare unitate unde sindicatul nostru are membri va primi o notificare prealabil? pentru greva general? din data de 31 mai.
Salaria?ii din asisten?a social? sunt obliga?i de lege s? asigure o treime din salaria?i pentru desf??urarea normal? a activit??ii.
In data de 3 iunie vom organiza pichetarea prefecturii Iasi in acelasi scop.
Vom reveni ulterior cu detalii.
Cu stim?,
C?t?lin Toma