O dat? cu sc?derea veniturilor salariale si implicit a valorii cotiza?iilor, cuantumul ajutoarelor finaciare oferite de sindicat membrilor s?i de la 1 august 2010 este:
- 150 LEI deces rude gr.I, nastere copil , c?s?torie membru .
- 350 Lei Deces membru de sindicat,
Ajutoarele nu se acord? retroactiv pe anii din urm?, si doar la maxim 2 luni de la data producerii evenimentului.
Cererile indiferent de natura lor se depun personal de c?tre titular ?i trebuie inso?ite de documentele justificative.
Pentru a doua jumatate a lunii august pute?i solicita in continuare bilete de odihn? la mare si munte la preturi intre 400-500 de lei pentru 2 persoane cazare ?i mas? incluse.
Pentru mai multe detalii v?rug?m s? v? adresa?i zilnic la sediul sindicatului.
Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma