Arhivă pentru octombrie, 2010

Aten?ie la re?inerile din salariu: cum se pot face potrivit legii !

Retinerile din salariu sunt supuse unor reguli stricte cuprinse atat de Codul muncii, cat si de Codul de procedura civila. Dispozitii speciale privind retinerile din s alariu sunt cuprinse si in reglementarile privind colectarea creantelor fiscale cuprinse in Codul de procedura fiscala.

Atentie: Potrivit art. 164 din Codul muncii Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

Cu exceptia retinerilor din salariu pentru sumele determinate de catre angajator reprezentand impozite si contributii, celelalte retineri se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu si in cadrul procedurii executarii silite. Mai mult, retinerea daunelor cauzate angajatorului nu poate fi efectuata pe baza oricarui titlu executoriu, ci numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Codul muncii nu mai retine prevederile referitoare la raspunderea materiala sau la decizia de imputare si angajamentul de plata. Daca salariatul va prejudiciaza, acoperirea acestui prejudiciu nu se va mai putea face direct prin retineri din salariu.

Ce este de facut intr-o asemenea ipoteza, daca angajamentul de plata pe care salariatul consimte sa il semneze nu mai constituie titlu executoriu, astfel incat nu veti putea face retineri din salariu in temeiul lui?

Sfatul nostru: Art. 164 din Codul muncii interzice retinerile din salariu care au un alt temei decat hotararea judecatoreasca. Asadar, trebuie sa va adresati instantei chiar daca salariatul este de acord sa acopere prejudiciul. Aceasta inseamna pierdere de timp si de bani. In practica, angajamentul de plata este in continuare utilizat, dar nu ca titlu executoriu, ci ca proba pe care o veti putea ulterior utiliza in instanta cu privire la intinderea prejudiciului si acordul salariatului de a-l acoperi.

Singura modalitate prin care prejudiciul s-ar putea acoperi fara sa va adresati instantei ar fi achitarea sumei de catre salariat in mod direct, deci dupa ce salariul i-a fost eliberat integral. Salariatul achita suma independent de momentul platii salariului, din banii aflati deja in patrimoniul sau.

Desi imperfecta, aceasta solutie este utilizata in practica, pentru a evita apelul la organelle judecatoresti de cate ori exista un prejudiciu, iar partile sunt de acord cu privire la acoperirea lui. De altfel, regula in materie de plata este plata se executa de buna voie. Numai prin exceptie se poate executa silit. Asemenea solutie nu face decat aplicarea acestei reguli.

In sfera regulilor generale referitoare la retinerile salariale, prevederile alin. (4) al art. 164 din Codul muncii impun limitarea tuturor retinerilor din salariu in fiecare luna la jumatatea salariului net.

In cazul in care asupra venitului din salarii al angajatului sunt infiintate popriri de catre mai multi creditori, Codul muncii stabileste urmatoarea ordine de distribuire a sumelor retinute:

1) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei

Potrivit art. 84 din Codul familiei, obligatia de intretinere exista intre sot si sotie, parinti si copii, adoptator si adoptat, bunici si nepoti, strabunici si stranepoti, frati si surori, precum si intre alte persoane in cazurile prevazute de lege.

2) contributiile si impozitele datorate catre stat

Sunt considerate ca fiind datorate catre stat in prezent obligatiile fata de bugetul general consolidat si obligatiile fata de alte bugete (de exemplu bugetele locale la care salariatul datoreaza impozite si taxe locale). In acelasi timp, chiar daca din formularea riguroasa lipsesc taxele (cum sunt, de exemplu, taxele datorate autoritatilor administratiei publice locale taxa pentru detinerea de autovehicule), au acelasi regim ca si celelalte obligatii fiscale.

In calitate de platitori de salarii, aveti obligatia sa calculati, sa retineti si sa virati lunar, dar si trimestrial sau anual, incepand cu 1 ianuarie 2007, impozitul pe salariile platite angajatilor. Periodicitatea retinerilor este determinata de statutul angajatorului, astfel ca, prin derogare de la obligatia de plata lunara, plata impozitului se realizeaza:

? trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre contribuabilii care au statut de microintreprindere in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

? anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice

In situatia in care sunt constatate elemente care determina modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de calcul a impozitului pe salariu, pentru care calculul impozitului lunar pe salarii a fost deja efectuat, angajatorul va proceda astfel:

va recalcula drepturile respective pentru luna la care se refera;

va stabili diferentele de impozit constatate pentru luna la care se refera;

va influenta cu diferentele de impozit rezultate in sensul majorarii sau diminuarii impozitul datorat incepand cu luna constatarii.

In situatia in care la data efectuarii operatiunii de stabilire a diferentelor de impozit de catre angajator exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii, intre acesta si persoana fizica, atunci se procedeaza astfel:

impozitul retinut in plus se restituie persoanei fizice prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe veniturile din salarii incepand cu luna efectuarii acestei operatiuni si pana la lichidarea acestuia;

impozitul neretinut se retine de angajator din veniturile din salarii incepand cu luna constatarii si pana la lichidarea acestuia.

3) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite

Potrivit legii, creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii sunt plasate pe un loc privilegiat, imediat dupa cheltuielile de executare, si inaintea daunelor cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite. Codul muncii, prin enumerarea lacunara a ordinii de prioritate, inverseaza ordinea celor doua obligatii de plata ale salariatului;

4) acoperirea altor datorii

Prevederile Codului muncii se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila. Astfel, potrivit art. 167 din Codul de procedura fiscala, consideram ca din concursul a doua acte normative prevaleaza prevederile art. 167 din Codul de procedura fiscala, republicat in Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007.

In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, se procedeaza la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel:

creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;

creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;

creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii;

creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;

creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;

creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;

creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;

alte creante.

Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferinta, daca legea nu prevede altfel, suma realizata din executare se repartizeaza intre creditori proportional cu creanta fiecaruia.

De asemenea, prevederile art. 164 din Codul muncii se completeaza cu cele ale art. 409 din Codul de procedura civila.

Ca urmare, limitele retinerilor sunt urmatoarele:

? pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;

? pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

In ceea ce priveste notiunea de venit lunar net, tindem sa consideram ca legiuitorul s-a referit la castigul salarial, care-i ramane salariatului dupa efectuarea tuturor retinerilor

Atentie: Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.
Cu stim?,
Pe?edinte C?t?lin Toma

Ecouri n pres? dup? pichetare !

Mul?umim pe aceast? cale tuturor celor peste 200 de membri care au fost al?turi de noi pe 22 oct la pichetarea Prefecturii Iasi: salaria?i din prim?rii, asisten?i sociali, asisten?i maternali, asisten?i personali, salaria?i din asisten?a social? etc
Constat n continuare o lips? de combativitate ?i de fair play la unii dintre membrii no?tri, care din p?cate una spun ?i alta fac, fiind curajo?i numai dup? col?uri cnd nu-i vede nimeni sau la telefon. i a?tept?m cu interes la noi la sediu s?-?i cear? drepturile !
Mai jos pute?i studia aticolele din pres?:

http://www.evenimentul.ro/articol/asediu-la-pd-l.html

http://www.monitorul.com.ro/prima-pagina/editorial/stiri-de-deschidere/16822-sute-de- protestatari -din-iai-s-au-imbrancit-cu-jandarmii.html

http://www.ziare.com/iasi/articole/protest+ asistenti +maternali

http://www.ziaruldeiasi.ro/local/aproximativ-150-de-asistenti-maternali-si-angajati-din-primarii- protesteaza -la- prefectura -iasi~ni6pd7

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Incepe_maratonul_protestelor_la_Iasi_0_358164349.html

http://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=9180&Itemid=47

http://www.iasiplus.ro/news/0,1/35620/Protest+la+PDL+si+Prefectura,+soldat+cu+lupte+intre+ sindicalisti +si+jandarmi.html

V? A?TEPT LA MITING !

Timp de 364 de zile de an nemul?umirile ?i solicit?rile dvs, ale membrilor se aud prin vocea mea, a liderului de sindicat . Maine 22 oct rolurile se vor schimba, iar nemul?umirile se vor auzi ?i prin vocea dvs. pentru a int?ri ac?iunile incepute de mine ca lider de sindicat in numele dvs. ale celor mul?i ?i nemul?umi?i.
Eventuala dvs. absen?? de la miting va fi catalogat? ca o stare de mul?umire fa?? de salariile dvs, fa?? de presta?ia politicienilor care v? conduc, fa?? de nivelul dvs de trai, dar mai ales ca o lips? de combativitate la agresiunile guvernului asupra dvs, luate prin m?surile restricitive ?i aberante pe care le-au luat, in compara?ie cu alte ??ri aflate in situa?ii similare, in compara?ie cu alte categorii socio-profesionale care ?i-au manifestat deja dezgustul fa?? de actuala putere.
Rolul acestui mesaj este de a v? mobiliza pentru a dovedi ??rii intregi care sunt problemele reale cu care va confrunta?i dvs in via?a de zi cu zi.
V? rog s? accepta?i dac? vi se solicit? de c?tre pres? s? da?i interviuri, s? v? exprima?i cu voce tare nemul?umirile, ca toat? lumea s? afle problemele reale ale dvs.
V? rog de asemenea s? v? comporta?i civilizat, s? nu l?s?m lumii impresia c? suntem mai prejos fa?? de profesori, cadre medicale sau poli?i?ti care au protestat vehement dar f?r? incidente pn? acum.
V? a?tept in num?r ct mai mare la miting maine intre orele 10.30-12.00.

Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma

Membrii Sindicatului Nova Vita vor picheta Prefectura

Sindicalistii ieseni anuta un nou protest organizat in fata Prefecturii. Astfel, reprezentantii lucratorilor din asistenta sociala si adminstratie publica din Iasi vor picheta cladirea Prefecturii in data de 22 octombire. Sindicatul Nova Vita este reprezentantul legal al salaria?ilor din asisten?a social? ?i adminstra?ia public? local? din jude?ul Iasi, si reprezinta un num?r de peste 2.000 de membri, salaria?i din institu?ii de asisten?? social?, protec?ia copilului, prim?rii, asisten?i maternali ?i asisten?i personali. Presedintele, Catalin Toma, a declarat ca aprobarea este deja ceruta de la Primarie si cateva sute de persoane au anuntat deja ca vor participa la miting. Nemultumirile lucratorilor social sunt multiple:

- contextul social sensibil ?i instabil determinat de m?surile de austeritate excesive impuse popula?iei de Guvernul Romniei,

- lipsa unei strategii coerente din punct de vedere economic care s? scoat? Romnia din criz?,

- sc?derea dramatic? a nivelului de trai al popula?iei,

- cre?terea insuportabil? a taxelor ?i impozitelor,

- lipsa unei viziuni coerente de viitor pentru dezvoltarea Romaniei,

- dialogul social inert ?i complet neproductiv,

- lipsa de credibilitate a Guvernului in fa?a propriilor cet??eni,

- intensficarea ac?iunilor colective de protest ale sindicatelor pe fondul nemul?umirilor profunde ale popula?iei,

- nep?sarea dovedit? de Guvernul actual fa?? de oameni ?i de respectarea legilor.

“In temeiul conferit de legea sindicatelor nr.54/2003, statut ?i conven?iile OIM ratificate de Rom?nia din domeniul social, in data de 22 oct. 2010 intre orele 10.30-12.00 Sindicatul Nova Vita a solicitat Prim?riei Ia?i autorizarea pentru pichetarea Prefecturii ca urmare a situa?iei limit? in care se afl? salaria?ii din administra?ie ?i asisten?? social?, determinate de politica salarial? dezastruas? dus? de acest Guvern in frunte cu pre?edintele Romniei.” a declarat, printr-un conumicat de presa, Catalin Toma, presedintele sindicatului Nova Vita Iasi.

“Estim?m c? la aceast? ac?iune vor particpa cateva sute de persoane din admnistra?ie ?i asisten?? social?.” a mai spus domul Toma.
Sursa:http://agendadeiasi.ro/social/4-stiri/11281-membrii-sindicatului-nova-vita-vor-picheta- prefectura .html

Salariatii din administratia publica si asistenta sociala din Iasi, solidari cu finantistii

Salariatii din administratia publica si asistenta sociala din Iasi se declara solidari cu angajatii din domeniul finantelor care au declansat proteste pe fondul scaderii salariilor. Sindicatul Nova Vita Iasi, cu un numar de peste 2.000 de membri, salariati din institutii de asistenta sociala, protectia copilului, primarii, asistenti maternali si asistenti personali, anunta ca nu va renunta la mitingul din data de 22 octombrie din fata Prefecturii Iasi.

“Sindicatul Nova Vita in calitate de reprezentant legal al salariatilor din asistenta sociala si adminstratia publica locala din judetul Iasi se declara solidar cu protestul celor din finante si cu ceilalti bugetari care s-au solidarizat deja acestei actiuni in vederea remedierii urgente a situatiei create care afecteaza dramativ nivelul de trai al populatiei”, a declarat Catalin Toma, presedintele Sindicatul Nova Vita Iasi.
Sursa: http://www.bzi.ro/salariatii-din-administratia-publica-si-asistenta-sociala-din-iasi-solidari-cu-finantistii-191774

Persoanele cu handicap raman fara ingrijitori

Ingrijitorii persoanelor cu handicap fug din centrele de plasament. Sistemul de protectie sociala se confrunta cu un deficit de personal din ce in ce mai mare.
De la inceputul anului, de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi au plecat peste 200 de angajati, din toate domeniile: asistenti maternali , medicali si sociali, infirmieri, ingrijitoare si psihologi. Cele mai multe plecari sunt, insa, din centrele de plasament ale persoanelor cu handicap sever. “Cea mai mare lipsa de personal se constata la centrele de plasament Sf. Andrei si la cel din Harlau. Cel din spatele Mitropoliei (Sf. Andrei – n.r.) este pentru copiii cu handicap sever, iar cel din Harlau, pentru adultii cu aceleasi probleme. Situatia este mai delicata. La aceste centre este o munca mai dificila”, a declarat Tiberiu Bantas, purtatorul de cuvant al DGASPC Iasi. La aceasta institutie, salariul mediu este de 688 lei. Este in lucru un proiect de deblocare de aproximativ 30 de posturi, insa sindicalistii de la Nova Vita considera ca aceste posturi nu se vor ocupa. “Totul pleaca de la bani. Tot timpul au fost fluctuatii de personal, dar nu cred ca locurile vacante se vor ocupa, pentru ca nimeni nu este interesat. Ma asteptam sa fie plecari prin solicitari de concedii de munca, insa n-are legatura. Pur si simplu, nu te poti intretine cu 400 – 500 lei. Pleaca cei cu salarii mici: muncitorii la intretinere, infirmierele. Problema este foarte simpla. Un astfel de angajat sterge la fund o persoana cu handicap pentru 400 lei, iar acum a ales sa faca aceeasi munca pentru 800 euro, in Italia. Pe nimeni nu intereseaza conditiile in care munceste, ci doar suma pe care o primeste la salariu. In aceste conditii, nu cred ca va veni nimeni sa ocupe postul. Aici e problema”, a declarat Catalin Toma, liderul Sindicatului Nova Vita.
Vezi toata stirea pe: http://www.bzi.ro/persoanele-cu-handicap-raman-fara-ingrijitori-audio-191726

Comunicat de pres?,

Avnd n vedere:
- contextul social sensibil ?i instabil determinat de m?surile de austeritate excesive impuse popula?iei de Guvernul Romniei,
- lipsa unei strategii coerente d.p.d.v. economic care s? scoat? Romnia din criz?,
- sc?derea dramatic? a nivelului de trai al popula?iei,
- cre?terea insuportabil? a taxelor ?i impozitelor,
- lipsa unei viziuni coerente de viitor pentru dezvoltarea Romaniei,
- dialogul social inert ?i complet neproductiv,
- lipsa de credibilitate a Guvernului in fa?a propriilor cet??eni,
- intensficarea ac?iunilor colective de protest ale sindicatelor pe fondul nemul?umirilor profunde ale popula?iei,
- nep?sarea dovedit? de Guvernul actual fa?? de oameni ?i de respectarea legilor,
Sindicatul Nova Vita in calitate de reprezentant legal al salaria?ilor din asisten?a social? ?i adminstra?ia public? local? din jude?ul Iasi, reprezentand un num?r de peste 2.000 de membri, salaria?i din institu?ii de asisten?? social?, protec?ia copilului, prim?rii, asisten?i maternali ?i asisten?i personali se declara solidar cu protestul celor din finan?e ?i cu ceilal?i bugetari care s-au solidarizat deja acestei ac?iuni in vederea remedierii urgente a situa?iei create care afecteaza dramativ nivelul de trai al popula?iei.

Reamintim cu aceast? ocazie ca in data de 22 oct. 2010 ora 10.30 va avea loc in fa?a Prefecturii Ia?i mitingul organizat de sindicat pentru salaria?ii din administra?ia public? ?i asisten?a social?.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Urma?i exemplul celor din finan?e! Ie?i?i din adormire….altfel e jale… Protesta?i !

Ast?zi 13 oct. a?i avut ocazia de a urm?ri in direct, protestul inedit al salaria?ilor din finan?e nemul?umi?i de lefurile lor. Felicit?ri ! Bravo lor! Lua?i v? rog exemplul lor de unitate, de spontaneitate , alege?i protestul in public in locul comentariilor pe la col?uri ?i a fugii de responsabilitate , participa?i in num?r cat mai mare la ac?iunile colective organizate de sindicat , protesta?i in mod organizat ?i liber, nu da?i bir cu fugi?ii, da?i exemplu de unitate in fa?a crizei nu de disolu?ie ?i de fug?, r?mane?i uni?i ?i acepta?i s? fi?i organiza?i in fa?a crizei ?i a masurilor abuzive ale statului, nu cauta?i ?api isp??itori ,vede?i ce e bun in atitudinea altora ?i adopta?i in comportamentul dvs.
Din p?cate imi este ru?ine de o parte dintre membrii mei, care acum cand e mai mare nevoie de unitate sindical? dau bir cu fugi?ii invocand motive din cele mai absurde. In schimb cand a fost bine reu?eau s? ajung? la sindicat s? solicite fel ?i fel de facilit??i….. Majoritatea oamenilor sunt oportuni?ti ?i se ghideaz? dup? principiul la pl?cinte inainte la r?zboi inapoi… unii i?i merit? soarta.
Dac? salaria?ii nu vor intelege c? lucrurile NU POT FI SCHIMBATE CU ATITUDINI NONCOMBATIVE ?I DE SUPUNERE, CI PRIN LUPTA SI PROTEST, PRIN ORGANIZARE ?I MANIFESTARE PUBLIC? A NEMUL?UMIRILOR DVS. ATUNCI VIITORUL DVS. VA FI SUMBRU ?I NIMENI NU VA VA SCOATE DIN UMBRA ?I MOCIRLA IN CARE VETI AJUNGE.
PROTESTA?I FARA FRICA !
NU VA MAI SUPUNE?I REGULILOR ABSURDE !
NU MAI ACCEPTA?I S? FI?I UMILI?I DE STAT !
PARTICIPA?I LA AC?IUNILE COLECTIVE ORGANIZATE DE SINDICAT PENTRU DVS. E ULTIMA DVS ?ANSA.

Pre?edinte,
Catalin Toma

Anun? important!

Luni ?i marti 11-12 oct. am fost plecat la Ministerul Muncii unde am discutat cu oficialii ministerului probleme legate de salarizarea personalului bugetar din administra?ie public? ?i asisten?a social?. Mi s-a transmis ca se lucreaza la o noua lege de salarizare pentru anul 2011 , proiect care il puteti consulta la sediul sindicatului.
Se inten?ioneaz? pentru viitor profesionalizarea ?i externalizarea serviciilor sociale catre diverse ONG-uri.
Salariile personalului bugetar care actualmente se afl? sub 1000 de lei vor suferi cre?teri semnificative, iar celelalte vor stagna o perioada de timp pana la ajustarea lor.
Va rugam ca toate cererile dvs. sa fie completate ?i transmise personal la sediul sindicatului ?i s? fie completate dup? modelele puse la dispozi?ie de sindicat, indiferent de natura si con?inutul lor.
Cererile scrise de mana, fara date de identificare ale persoanei, incomplete, transmise de alte persoane decat titularul cererii nu vor fi luate in considerare.
Cererile completate corespunzator pana pe data de 27 ale lunii sunt prelucrate luna urm?toare in data de 15.
Intr-o lume stramba ?i complet nedreapt? macar la sindicat dorim sa se respecte regulile de organizare ?i func?ionare stabilite prin statut.
Pana vineri 15 oct va rugam sa ne transmiteti la sediul sindicatului centralizat, num?rul de persoane care vor participa la pichetarea Prefecturii din data de 22 oct.
Eventuala lipsa a confirm?rilor din partea dvs. sau num?rul insuficient de participan?i va conduce automat la anularea actiunii programate pana la o data ulterioara.

Cu stim?,
Pre?edinte Catalin Toma

Pichetam Prefectura Iasi pe 22 oct !

Stimati membri ,

V? inform?m prin prezenta c? in data de 22 oct. 2010 intre orele 10.30-12.00 am solicitat Prim?riei Ia?i autorizarea pentru pichetarea Prefecturii ca urmare a situa?iei limit? in care v? afla?i dvs. ?i familiile dvs, determinate de politica salarial? dezastruas? dus? de acest Guvern in frunte cu pre?edintele Romniei.
De aceea v? rug?m s? participa?i la pichetare in num?r ct mai mare cu benere ?i steaguri, pentru a v? exprima in mod deschis dezaprobarea ?i nemul?umirea fa?? de politica antisocial? a Guvernului Boc ?i a pre?edintelui Romniei Traian B?sescu dus? fa?? de salaria?ii ?i cet??enii acestei ??ri.
Eventuala dvs. absen?? sau lips? de reac?ie la acest eveniment va fi catalogat? ca reprezentnd o stare de mul?umire, de satisfac?ie a dvs. fa?? de politica acestui guvern, lucru care nu este adev?rat ?i care nu v? caracterizeaz?.
In concluzie v? solicit?m s? participa?i in num?r cat mai mare pentru a dovedi guvernan?ilor c? sunte?i nemul?umi?i de nivelul dvs de trai, ?i mai ales c? sunte?i uni?i in fa?a deciziilor restrictive luate de ei, dovedind in acela?i timp c? sunte?i o for?? ce poate fi animat? ?i unit? prin mi?carea sindical? din care face?i parte.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X