Sindicatul Nova Vita a aparut ca o necesitate evident? ?i imperioas? de reprezentare a drepturilor salaria?ilor bugetari din administra?ia public? si asisten?a social?, la Ia?i, in luna mai 2007, la ini?iativa d-lui C?t?lin Toma care este membrul fondator al organiza?iei.
Ca urmare a continuit??ii actiunilor sale si a permanentei sale activit?ti in folosul salaria?ilor a devenit in scurt timp cel mai cunoscut ?i mai mare sindicat din regiunea Moldovei.
Sediul sindicatului este in Iasi, str. I.C. Br?tianu nr 26 , Iasi lng? Teatrul Na?ional din Iasi.
Sindicatul Nova Vita s-a remarcat prin numeroasele procese castigate pentru membrii sai, dar si prin ac?iuni sociale ?i colective in folosul salaria?ilor si al membrilor de sindicat, fiind deseori n aten?ia mass-mediei prin ac?iunile sale.
Dintre realiz?rile noastre cele mai importante amintim:
- Primul sindicat din Romania care a c?tigat n instan?? desp?gubiri de 1.000.000 de euro pentru membrii s?i in anii 2008-2009.
- 25 de contracte si acorduri colective incheiate pentru membrii s?i din administra?ie si asisten?? social?;
- 12 procese castigate in perioada 2008-2010 pentru membrii s?i;
- 400 de bilete de odihn? ?i tratament acordate membrilor in perioada 2007-2010;
- Suntem cel mai reprezentativ sindicat din administra?ie ?i asisten?? social? din Regiunea de nord a ??rii.
- Dup? mai bine de 2 ani de activitate a blogului, in data de 19 dec 2010, avem peste 20.000 de vizitatori si ne afl?m pe locul 23 din cele peste 24.665 de bloguri existente n clasamentul publicat de weblog cu un nr total de 274 articole publicate. Acest lucru inseamn? c? cititorii apreciaz? calitatea informa?iilor publicate de noi ?i ne citesc constant, motiv pentru care le mul?umim pe aceast? cale.
Conducerea curent? a activit??ii sindicale este asigurat? de pre?edinte C?t?lin Toma, al?turi de colaboratorii s?i speciali?ti n diverse domenii: juri?ti,avoca?i, economi?ti, cenzori, reprezentantii sindicali din fiecare sector, centru sau unitate unde exist? membri de sindicat, reprezentan?i ai federa?iilor ?i confedera?iilor sindicale din ?ar? ?i str?in?tate. In prezent sindicatul are membri n peste 45 de unit??i administrative ?i sociale din judetele Iasi, Vaslui ?i Br?ila, reprezentnd salaria?i din administra?ia public? local?, prim?rii ?i asisten?a social? din peste 150 de localit??i din jude?ul Ia?i, 30 de prim?rii, ace?tia totaliznd un procent de aproape 8% din acest sector public la nivel de ramur?. In prezent Sindicatul Nova Vita num?r? 2.227 de membri de sindicat : 800 de asisten?i maternali, 428 de salaria?i din prim?rii, 430 de salaria?i din centrele de plasament, ?i 569 de asisten?i personali Nova Vita fiind cel mai mare sindicat din Regiunea de Nord Est a ??rii.
Articolele publicate pe blog apar sub semn?tura d-lui Toma, sau sunt preluate in mod fidel din mass-media, de la agen?ii de pres? ?i sindicate, mentionndu-se tot timpul sursa si autorul lor.
Avantajul acestei pagini de blog este ca furnizeaz? informatiile in timp real si direct de la surs?, f?r? a trunchia realitatea cotidian? din interese politice obscure.

In speranta ca vizitatorii ocazionali si abonatii fideli ai acestui blog vor reusi sa-si acopere mai departe al?turi de noi nevoia de informatie, despre situa?ia la locul lor de munca, schimb?rile din salarizare , nout??ile legislative ?i contractele colective de munc? v? dorim in continuare lectur? placut? ?i fidel? al?turi de r?zboinicul.

Cu stim?,
Fondator r?zboinicul
C?t?lin Toma