Arhivă pentru categoria Asisten?i maternali

Asisten?ii maternali p?r?sesc sistemul

Citi?i stirea de pe:
www. tvr .ro/ articol . php ?id=95927&c=58

Asistent maternal. Incetare CIM

Intrebare: Un asistent maternal are incheiat un contract pe perioada determinata de 3 ani, pe perioada de valabilitate a atestatului de asistent maternal, care expira la 01.04.2011.
Intre timp, copilul a fost adoptat, iar cei de la Directia de Protectie a Copilului nu mai au copii pentru a fi dati in plasament.
Ce se intampla cu contractul de munca al acelui asistent maternal? Inceteaza sau se suspenda?
In situatia unei incetari, care este temeiul legal?
Raspuns: In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din H.G nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, contractul individual de munca se suspenda ori inceteaza in cazurile prevazute de legislatia muncii , precum si in cazul suspendarii, retragerii sau incetarii atestatului de asistent maternal profesionist.
Asadar, cu privire la suspendarea si incetarea contractului individual de munca incheiat cu asistentii maternali, H.G nr. 679/2003 face trimitere la dispozitiile Codului muncii.

Potrivit dispozitiilor art. 58 alin. (2) din Codul muncii, concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
In situatia expusa, culpa asistentului maternal este exclusa, astfel ca, el poate fi concediat numai pentru motive care nu tin de persoana lui.
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta, potrivit art. 65 alin.(1) din Codul muncii, incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
Conditia de legalitate impusa de Codul muncii este ca desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa (art. 65 alin. (2).

Desfiintarea este efectiva atunci cand locul de munca este suprimat din structura angajatorului.
Cauza este serioasa cand este impusa de nevoile angajtorului si nu disimuleaza realitatea.

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
Contractul individual de munca (CIM) se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;
c) carantina;
d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;
e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative sau judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
g) forta majora;
h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
i) in alte cazuri expres prevazute de lege.
Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala ;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva;
Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;
b) ca sanctiune disciplinara;
c) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;
d) in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) pe durata detasarii.

ASISTENTII MATERNALI VOR FI PLATITI IN FUNCTIE DE STANDARDELE DE COST!

Guvernul a introdus in luna ianuarie 2010 standardele de cost pentru serviciile sociale: Ingrijirea unui copil aflat in plasament la asitentul maternal costa 20.896 lei pe an !
Guvernul a aprobat standardele de cost pentru toate tipurile de servicii sociale . Practic, au fost stabilite sumele necesare ingrijirii copiilor, persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice. “Standardele de cost reprezinta absolut tot ceea ce inseamna cheltuieli: cazare, imbracaminte, mancare, plata personalului”, a declarat Mihai Seitan, ministrul muncii . Executivul a mai decis reducerea personalului din institutiile cu activitate sociala, urmand a fi disponibilizate 3.000 de persoane din 32.000 cate lucreaza in acest domeniu.

Pentru serviciile destinate copiilor plasati la asistenti maternali, Executivul a stabilit standarde de cost de:

20.896 lei pe an pentru un copil aflat in plasament
13.931 lei pe an /per copil pentru doi copii
11.014 lei pe an /per copil pentru 3 copii

Pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilitati plasati la asistenti maternali, standardele de cost sunt de:

24.452 lei anul pentru un copil
17.486 lei pe an /per copil pentru doi sau mai multi copii

Pentru serviciile destinate copiilor cu HIV/SIDA plasati la asistenti maternali standardele de cost au fost stabilite la:

28.467 lei anual pentru un copil
21.501 lei pe an /per copil pentru doi sau mai multi copii

Pentru centrele maternale standardele de cost sunt de:

31.756 lei an pentru un copil
28.868 lei pe an /per copil pentru doi copii
27.904 lei pe an /per copil pentru 3 copii

Pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap, standardele de cost stabilite sunt urmatoarele:

In Centrul de ingrijire si asistenta persoane adulte cu handicap (CIA), standardul de cost va fi de 23.164 lei anual pentru fiecare beneficiar,
In Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap (CRRPH)- de 24.423 lei anual,
In Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (CRRN) standardul va fi de 26.163 lei anual,
In Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO)- 18.692 lei pe an,
In Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare (CPRR)- 26.915 lei pe an,
In Centrul de Pregatire pentru o viata independenta (CPVI)- 21.578 lei anual.

Reducerea anuala de cheltuieli pentru anul 2010, in comparatie cu anul 2009, va fi de:

26% – in domeniul protectiei copiilor (aproximativ 317 milioane de lei)
8% – in domeniul protectiei persoanelor cu handicap (aproximativ 36,6 milioane de lei)
3% – in domeniul protectiei persoanelor varstnice (3,6 milioane de lei).

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X