Arhivă pentru categoria Concedii, timp liber

AU VENIT BILETELE DE ODIHN? ?I TRATAMENT

Incepnd cu sapt?mna viitoare, luni 8 oferta detaliata si completa o gasiti zilnic la sediul sindicatului intre orele 9.00- 15.00. V? multumim.

Programarea concediului de odihn?

Potrivit dispozitiilor art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozitiile art. 141 alin. (1) din Codul Muncii Legea nr. 53/2003, dreptul la concediul de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si se efectueaza in fiecare an.
Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (5) din Codul muncii, in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
Codul muncii nu prevede, in mod expres, o sanctiune pentru nerespectarea acestei obligatii.
Insa, potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. c) din acelasi Cod, angajatorului ii revine obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.
Totodata, inspectorii de munca, cu ocazia unui control, pot constata nerespectarea obligatiei prevazuta la art. 143 alin. (5) din Codul muncii si, in baza art. 19 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, sa dispuna angajatorului aducerea la indeplinire a obligatiei legale.
Potrivit dispozitiilor art. 21 din aceeasi lege, refuzul unui angajator, persoana fizica sau juridica, de a aduce la indeplinire masurile obligatorii, dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, in limitele si cu respectarea prevederilor art. 6 si 19, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 10.000 lei.
Asa fiind, angajatorul nu reface programarea concediilor, aceasta ramane teoretic asa cum a fost intocmita. Practic nu exista pericolul ca salariatul sa il cheme in instanta pe angajator pentru nerespectarea obligatiei prevazuta la art. 143 alin. (5) din Codul muncii.

Concediu fara plata vs concediu de odihna

Intrebare: As dori sa stiu care este numarul maxim de zile de concediu fara plata pe an pentru un angajat pentru motive personale (mentionez ca nu se solicita pentru studiu, etc.). Se poate solicita de angajat si aproba de catre angajator cererea de concediu fara plata chiar daca anagajatul nu si-a `consumat`toate zilele de concediu de odihna, sau intai trebuie acordate toate zilele de odihna si doar apoi se pot acorda zile de concediu fara plata? Multumesc.
Raspuns: Potrivit dispozitiilor art. 148 alin. (1) din Codul muncii, pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.
Durata concediului fara plata se stabileste, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
Asadar, durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
Prin contract colectiv de munca aplicabil se intelege:
1) contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate;
2) contractul colectiv de munca incheiat la nivel de ramura, in cazul in care, la nivel de unitate, nu exista contract colectiv de munca;
3) contractul colectiv de munca incheiat la nivel national, in cazul in care, la nivelul ramurii din care face parte unitatea, nu exista contract colectiv de munca.
Contractul colectiv de munca la nivel national stabileste la art. 61 alin. (2) si art. 62 alin.(1) doua cazuri in care salariatii pot beneficia de concediu fara plata reglementand si durata acestora:
1) salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior. Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului (art. 61 alin. (2)).
2) In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata(art. 62. – (1)).
Art. 61 alin. (3) din contractul colectiv de munca la nivel national stabileste dreptul salariatilor la acordarea concediilor fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale fara sa stabileasca o durata minima sau maxima a acestor concedii.
Conform art. 150 alin. (1) din Codul muncii, concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
Dat fiind importanta formarii profesionale, art. 150 alin. (2) stabileste ca angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz, cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul la concediu fara plata in conditiile stabilite de art. 25 din H.G nr. 250/1992 potrivit carora, salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situatii personale:
a) sustinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in institutiile de invatamant superior , curs seral sau fara frecventa, a examenelor de an universitar, cat si a examenului de diploma, pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superior, curs seral sau fara frecventa;
b) sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, in cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.
(2) Salariatii au dreptul la concedii fara plata, fara limita prevazuta la alin. (1), in urmatoarele situatii:
a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata in certificatul medical; de acest drept beneficiaza atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu beneficiaza, pentru aceleasi motive, de concediu fara plata;
b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate – copil, frate, sora, parinte, pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate -, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.
(3) Concedii fara plata pot fi acordate si pentru interese personale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), pe durate stabilite prin acordul partilor.
Potrivit art. 143 din legea nr. 53/2003 Codul muncii, efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
In cadrul perioadelor de concediu stabilite salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.
In temeiul art. 145 din Codul muncii, pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale mentionate mai sus din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
De asemenea, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.
In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.
In concluzie, cele doua drepturi sunt diferite si neconditionate intre ele. Salariatul va beneficia de concediu de odihna atunci cand este programat, programare care, daca a fost realizata individuala a fost stabilita de comun acord cu salariatul si de asemenea, va beneficia de concediu fara plata in toate situatiile mentionate mai sus.

Ofert? last minut pentru mare in luna septembrie!

Stima?i membri ,
Va comunicam ca Hotelul Majestic din Olimp va participa la Programul ” O saptamana la mare” in perioada 01.09 – 12.09.

Pachetul de 6 nopti , cazare cu mic dejun, este de 339 lei/pers.
Inscrierile se fac la sediul sindicatului Nova Vita.

Cu stim?,
C?t?lin Toma

OFERTE DE CONCEDII !

Pentru luna august si luna septembrie sindicatul Nova Vita pune la dispozi?ia membrilor s?i urm?toarele oferte:
Eforie Nord Hotel Petrolul sejur de 5 nop?i, in camere cu TV ?i frigider, cu mic dejun inclus in perioada 2-15 august 235 lei de persoan?, 470 lei 2 locuri.
Eforie Nord Hotel Petrolul SEJUR de 5 nop?i, in camere cu TV ?i frigider, cu mic dejun inclus in perioada 16.-31 august 210 lei de persoan?, 420 lei 2 locuri.
Hotel Majestic din Jupiter*** 450 lei de persoan? sejur de 5 nopti, include cazare ?i mic dejun.
Hotel Majestic din Olimp *** 400 lei de persoan? sejur de 5 nopti, include cazare ?i mic dejun.
Hotel Oltenia**/*** – B?ile Govora – sejur 6 nop?i – 270 de lei/ persoan?/pachet (include servicii de cazare, mic dejun ?i tratament ).
Hotel Cr?iasca** – Ocna ?ugatag – sejur 6 nop?i – 270 de lei/ persoan?/pachet (include servicii de cazare, mic dejun ?i tratament).
Hotel Lotru**- Voineasa – sejur 6 nop?i – 270 de lei/ persoan?/pachet (include servicii de cazare, mic dejun ?i tratament).
Hotel Hebe**- Sngeorz B?i – sejur 6 nop?i – 270 de lei/ persoan?/pachet (include servicii de cazare, mic dejun ?i tratament).
Informa?ii suplimentare ?i inscrieri zilnic la sediul sindicatului in str. I.C. Br?tianu nr. 26 Iasi intre orele 9.00- 15.00.
Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma

Criterii de departajare pentru bilete (dac? nu ajung locurile…)

In cazul in care pentru aceleasi locuri sunt mai multe solicitari de bilete din partea membrilor , departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:

1. Vechimea in sindicat . (au prioritate cei cu vechime mare in sindicat) 1-3 p.
2. Participarea la actiunile colective organizate de sindicat.(au prioritate cei care au participat la actiunile colective) 1 p
3. Daca persoana solicitanta a mai beneficiat de bilet prin sindicat in anul anterior.( au prioritate cei care nu au luat bilet prin sindicat niciodata) 1p
4. Daca nu a primit niciodat? ajutor financiar sub diverse forme de la sindicat . 1p
(au prioritate cei care nu au primit nici o forma de ajutor de la sindicat)
5. Membrii sau copii mici ai acestora care necesita cure de tratament in anumite statiuni (cu recomandare de la medic ) 1p
6. Solicitantul este unicul intretinator al familiei, pentru care ia biletele. 1p
(au prioritate cei care sufera de anumite afectiuni care se pot trata in anumite statiuni disponibile , sau cei care sunt unici intretinatori de familie)
7. Plata cotizatiei la zi. 1 p
(cei care nu pot dovedi plata cotizatiei nu primesc bilete)
8. Cei care s-au remarcat prin activitati deosebite de sprijin si sustinere neconditionata a sindicatului in diverse situatii importante pentru sindicat. 1 p

Pentru indeplinirea fiecarui criteriu se acorda cate 1 punct, cu exceptia criteriului 1 unde se pot acorda intre 1-3 puncte. Total 10 puncte.
Persoana care indeplineste cel mai multe dintre criteriile mentionate va primi biletul.
Biletele se acorda doar salariatilor care sunt membri de sindicat.
Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati la sediul sindicatului zilnic de luni pana vineri.
Cu deosebita stima,
Presedinte
Catalin Toma

Incepnd de marti 25 mai pute?i solicita bilete de odihn?!

Incepand de marti 25 mai 2010 pute?i solicita bilete de odihn? prin sindicat . Detalii despre loca?ii, pre?uri ?i criterii de departajare pute?i ob?ine la fa?a locului, prin reprezentantul sindical din unitatea dvs. sau prin tel la num?rul de fix 0232/216.244. Pre?urile pornesc de la 65 de lei de lei pe zi de persoan? in func?ie de perioada sejurului ?i num?rul de stele al hotelului.
V? a?tept?m s? depune?i cereri .
Cu stim?,
C?t?lin Toma

ncepnd cu luna mai oferim membrilor bilete si sejururi externe n: Grecia, Turcia, Croa?ia, Fran?a, Elve?ia, Italia, Tunisia!

Incepand cu luna mai 2010 Sindicatul Nova Vita va pune la dispozitia membrilor s?i bilete de odihn?, sejururi ?i circuite externe in Europa si Africa la pre?uri preferen?iale pentru membrii de sindicat Nova Vita.
Ca titlu de exemplu un bilet de sejur n Grecia Riviera Olimpului de 10 zile se poate achizi?iona cu 159 euro sau 650 de lei.
Detalii despre plec?ri, avansuri , perioade ?i pre?uri veti primi doar la sediul sindicatului incepnd cu data de 12 aprilie.
nscrierile pentru sejururi externe se fac n perioada 12.04- 25.05.2010.

Biletele pentru sta?iunile romne?ti se pun la dispozi?ia membrilor ncepnd cu sfr?itul lunii iunie pn? n luna septembrie .
nscrierile pentru bilete n sta?iunile romne?ti se fac n perioada 20 iunie- 10 iulie 2010.

Cererile se depun individual la sediul sindicatului ?i vor fi nso?ite de avans pentru fiecare loc rezervat.

Cu stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X