Arhivă pentru categoria Decizii sindicale

Comunicat de pres?,

Avnd n vedere:
- contextul social sensibil ?i instabil determinat de m?surile de austeritate excesive impuse popula?iei de Guvernul Romniei,
- lipsa unei strategii coerente d.p.d.v. economic care s? scoat? Romnia din criz?,
- sc?derea dramatic? a nivelului de trai al popula?iei,
- cre?terea insuportabil? a taxelor ?i impozitelor,
- lipsa unei viziuni coerente de viitor pentru dezvoltarea Romaniei,
- dialogul social inert ?i complet neproductiv,
- lipsa de credibilitate a Guvernului in fa?a propriilor cet??eni,
- intensficarea ac?iunilor colective de protest ale sindicatelor pe fondul nemul?umirilor profunde ale popula?iei,
- nep?sarea dovedit? de Guvernul actual fa?? de oameni ?i de respectarea legilor,
Sindicatul Nova Vita in calitate de reprezentant legal al salaria?ilor din asisten?a social? ?i adminstra?ia public? local? din jude?ul Iasi, reprezentand un num?r de peste 2.000 de membri, salaria?i din institu?ii de asisten?? social?, protec?ia copilului, prim?rii, asisten?i maternali ?i asisten?i personali se declara solidar cu protestul celor din finan?e ?i cu ceilal?i bugetari care s-au solidarizat deja acestei ac?iuni in vederea remedierii urgente a situa?iei create care afecteaza dramativ nivelul de trai al popula?iei.

Reamintim cu aceast? ocazie ca in data de 22 oct. 2010 ora 10.30 va avea loc in fa?a Prefecturii Ia?i mitingul organizat de sindicat pentru salaria?ii din administra?ia public? ?i asisten?a social?.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Sindicali?tii ncep protestele la sfr?itul lunii septembrie

Sindicali?tii vor organiza n teritoriu, incepnd de luni, pichet?ri, urmnd ca ntre 22 ?i 27 septembrie s? proteste n Pia?a Victoriei, ac?iunile fiind organizate de c?tre fiecare confedera?ie in parte, chiar dac? ini?ial se stabilise s? participe toate confedera?iile la un calendar comun.
Astfel au avut loc dou? ntlniri ntre Cartel Alfa , BNS, CNSRL Fr??ia ?i Meridian, n urma c?rora s-a concretizat un program de ac?iuni care urma s? fie dezb?tut n consiliile na?ionale ale fiec?rei confedera?ii.
Ulterior, CNSRL Fr??ia ?i bns s-au retras de la ac?iunile stabilite n comun, iar Meridian nu a trimis nc? un punct de vedere. “Este regretabil c? pentru prima dat? confedera?iile sindicale nu mai reu?esc s? se n?eleag?. Este regretabil modul n care anumi?i colegi r?spund la altfel de comenzi dect cele ale membrilor lor, pentru c? pierderile suferite de to?i salaria?ii vor fi greu de recuperat”.
Sindicali?tii vor stoparea disponibiliz?rilor, stabilirea de programe concrete de investi?ii finan?ate corespunz?tor pentru p?strarea ?i crearea a noi locuri de munc?, alte solicit?ri sunt legate de nemodificarea legii pensiilor n sensul s? nu creasc? vrsta de pensionare, s? nu se schimbe modul de calcul al pensiei, s? nu fie eliminate categoriile speciale ?i deosebite.
Sindicali?tii mai cer un salariu minim garantat n plat? de 750 de lei, p?strarea coeficien?ilor de ierarhizare din legea salariz?rii unice, grila de ierarhizare s? r?mn? 1/12, nu 1/15, modificarea legii inspec?iei muncii, renun?area la toate m?surile de austeritate impuse de guvernul Boc , salariul de baz? 1 s? fie salariul minim garantat n plat? pe economie.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X