Arhivă pentru categoria Arhiv? blog

Dou? sesiz?ri privind sc?derea pensiilor ?i a salariilor, transmise de ICCJ Cur?ii Constitu?ionale

Judec?torii Sec?iilor Unite de la iccj au decis, mar?i, s? trimit? la curtea Constitu?ional? dou? sesiz?ri privind neconstitu?ionalitatea unor prevederi din proiectele de lege privind sc?derea pensiilor ?i a salariilor.
Decizia de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale n cazul celor dou? acte normative a fost luat? cu majoritatea a 85 din cei 86 de judec?tori.

Judec?torii Sec?iilor Unite de la nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie (ICCJ) au luat aceast? decizie dup? ce au analizat aspecte legate de neconstitu?ionalitatea proiectelor de acte normative privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar ?i privind stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor.

Judec?torii arat? c? legea privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar “are n realitate, ca obiect de reglementare, o serie de restrngeri ale exerci?iului drepturilor, precum cel la salariu, component? a dreptului de munc?, a celui referitor la ajutorul de ?omaj, a celui la pensie ?i inaplicabilitatea dispozi?iilor legale privind pensia anticipat? ?i pensia anticipat? par?iala, precum ?i o restrngere a exerci?iului dreptului la m?suri de asisten?? social?, concertizat?, ntre altele, n neacordarea ajutoarelor sau a indemniza?iilor la ie?irea la pensie, retragere”.

n ceea ce prive?te cea de-a doua sesizare, judec?torii arat? c?, n contradic?ie cu norma constitu?ional? de la articolul 124, alineat 3 din Constitu?ie, referitor la independen?a judec?torilor, acest proiect prevede prin articolul 1, 3 ?i 12 eliminarea pensiei de serviciu a judec?torilor, “f?r? s? ?in? seama de faptul c? ntocmai ca numirea, formarea profesional? continu?, evaluarea ?i promovarea, pensionarea marcheaz? momentul final al activit??ii judec?torului”.
Sursa: Mediafax

B?sescu cere devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?

Pre?edintele Traian B?sescu a trimis conducerii Parlamentului o scrisoare privind devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?, pre?edintele Camerei Deputa?ilor, Roberta Anastase , men?ionnd c? a?teapt? un r?spuns din partea lui Mircea Geoan? pentru convocarea Birourilor Permanente reunite.
Anastase a declarat, pentru MEDIAFAX, c? a primit din partea ?efului statului o scrisoare, n care se cere devansarea dezbaterii mo?iunii de cenzur?, pe motiv c? s-ar dep??i termenele constitu?ionale pentru dezbatere.

Roberta Anastase a precizat c?, dup? primirea scrisorii pre?edintelui, a luat leg?tura cu pre?edintele Senatului, Mircea Geoan?, n vederea convoc?rii Birourilor Permanente ale celor dou? Camere legislative.

n scrisoarea trimis? celor doi pre?edin?i ai Camerelor Parlamentului, B?sescu scrie c?, potrivit Constitu?iei, mo?iunea se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere ?i c?, potrivit jurispruden?ei CC, termenul se refer? la zile calendaristice, nu la zile lucr?toare.

“n virtutea atribu?iei de a veghea la respectarea Constitu?iei ?i la buna func?ionare a autorit??ilor publice, prev?zute la art. 80 alin. (2) din Constitu?ie, v? atrag aten?ia asupra urm?toarei situa?ii: n data de 7 iunie a.c., Guvernul ?i-a angajat r?spunderea n fa?a Parlamentului pe proiectele de lege care vizeaz? m?suri de austeritate impuse de situa?ia economic? a ??rii. La data de 9 iunie a.c., mo?iunea a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere ale Parlamentului. Conform art. 113 alin. (3) din Constitu?ie, mo?iunea de cenzur? se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere. Contrar acestei prevederi constitu?ionale, Parlamentul a stabilit dezbaterea mo?iunii n data de 15 iunie a.c., la 6 zile de la prezentare”, scrie B?sescu.

El precizeaz? c? legat de modul de calcul al termenelor pe zile prev?zute de textele constitu?ionale, Curtea Constitu?ional? s-a pronun?at n jurispruden?a sa (Decizia nr. 233 din 10 decembrie 1999 sau Decizia nr. 89 din 26 ianuarie 2010) stabilind c? “sunt termene care privesc desf??urarea raporturilor constitu?ionale dintre autorit??ile publice ?i, prin urmare, n m?sura n care nu se prevede altfel n mod expres, nu se calculeaz? pe zile libere”.

“n dreptul public, termenele se calculeaz? …pe zile calendaristice, n sensul c? se include n termen ?i ziua n care el ncepe s? curg? ?i ziua cnd se mpline?te…. n consecin??, v? solicit, n temeiul atribu?iilor constitu?ionale pe care le am, respectarea procedurii stabilite de Constitu?ie ?i de Deciziile Cur?ii Constitu?ionale sus-men?ionate”, se arat? n scrisoarea lui B?sescu.

Potrivit Constitu?iei, Camera Deputa?ilor ?i Senatul, n ?edin?? comun?, pot retrage ncrederea acordat? Guvernului prin adoptarea unei mo?iuni de cenzur?, cu votul majorit??ii deputa?ilor ?i senatorilor.
Sursa: Mediafax
Mo?iunea de cenzur? se dezbate dup? 3 zile de la data cnd a fost prezentat? n ?edin?a comun? a celor dou? Camere.

Sindicali?ti: Peste 20.000 de oameni la mitingul din 15 iunie, cnd se voteaz? mo?iunea

Confedera?iile sindicale anun?? cel pu?in 20.000 de oameni la mitingul de la Palatul Parlamentului, ce va avea loc n 15 iunie , cnd va fi votat? mo?iunea de cenzur?, sindicali?tii urmnd s? fac? un lan? uman n jurul Parlamentului, ntre orele 9.30 ?i 10.30, cnd parlamentarii intr ? n institu?ie.
Reprezentan?ii confedera?iilor sindicale au stabilit, joi, o serie de m? suri organizatorice privind protestul de la palatul parlamentului ce va fi organizat n 15 iunie, cnd va fi votat? mo?iunea de cenzur?.

Ace?tia au anun?at c? la ac?iunea de protest vor participa cel pu?in 20.000 de oameni, care vor veni n trei schimburi, primul fiind ntre 9.30 ?i 11.30.

Prim-vicepre?edintele Blocului Na?ional Sindical, Ion Pis, a declarat c? la mitingul din 15 iunie vor participa cel pu?in 20.000 de oameni, care vor protesta ntre orele 9.30 ?i 16.00, ncercnd s?-i conving? pe parlamentari s? voteze mo?iunea de cenzur? pentru a fi evitatete reducerile de pensii ?i salarii.

Ion Pis a precizat c? cei mai mul?i protestatari vor fi ntre orele 9.30 ?i 11.30, cnd va fi organizat ?i lan?ul uman n jurul Parlamentului . De asemenea, participan?ii la miting vor protesta la cele trei por?i de intrare n institu?ie, respectiv poarta Izvor, cea din 13 Septembrie ?i poarta VIP.

Prim-vicepre?edintele BNS a ad?ugat c? pentru lan?ul uman care va fi organizat ntre 9.30 ?i 10.30, atunci cnd parlamentarii intr? n institu?ie, sunt necesari aproximativ 7.000 de oameni, alte 1.000-1.500 de persoane urmnd s? picheteze intr?rile n Palatul Parlamentului.

Liderul sindical a mai spus c? s-a decis ca oamenii s? vin? pe rnd deoarece ar fi dificil din cauza temperaturii s? stea n strad? attea ore . El a precizat c? oamenii care vor veni din teritoriu vor fi adu?i cu autocarele pn? la locul desf??ur?rii ac?iunii, n cursul zilei de joi urmnd s? fie primit? ?i autoriza?ia prin care va fi stabilit modul n care ace?tia vor pleca ulterior din jurul Palatului Parlamentului.

De asemenea, reprezentan?ii celor cinci confedera?ii sindicale au trimis joi o scrisoare c?tre UNPR prin care au solicitat o ntlnire, vineri sau luni, n cadrul c?reia sindicali?tii doresc s?-i fac? pe politicieni s? n?eleag? c? “dac? vor vota mpotriva mo?iunii vor vota ?i mpotriva poporului romn”, a mai spus liderul sindical.

Confedera?iile sindicale au nceput luni protestele fa?? de reducerea salariilor cu 25% ?i a pensiilor cu 15%, anun?nd nc? de s?pt?mna trecut? c? preg?tesc un protest cu 20.000 de oameni, la Parlament, n 15 iunie.

n primele trei zile ale acestei s?pt?mnii, sindicali?tii de la toate cele cinci confedera?ii sindicale au protestat la Palatul Parlamentului, cernd Guvernului s? renun?e la reducerea salariilor ?i a pensiilor, iar parlamentarilor s? nu aprobe m?surile de austeritate pentru care Guvernul ?i-a angajat r?spunderea ?i s? i sprijine pe cei care i-au ales prin votarea mo?iunii de cenzur? la adresa Executivului depus? de Opozi?ie.

ncepnd de joi ?i pn? smb?t?, sindicali?tii vor protesta n teritoriu, la birourile parlamentare ?i la sediile partidelor.

Premierul Emil Boc a venit, luni, n fa?a Parlamentului, pentru angajarea r?spunderii Guvernului pentru dou? proiecte de lege care prev?d, printre altele, reducerea salariilor bugetarilor cu 25% ?i a pensiilor cu 15%.

PSD a depus, luni, mo?iunea de cenzur? cu titlul “Opri?i genocidul social!”, semnat? de 120 de parlamentari social-democra?i.

Mo?iunea de cenzur? a fost citit? miercuri n plenul Parlamentului, urmnd s? fie dezb?tut? ?i votat? n 15 iunie.

UNPR a decis, mar?i, n BPPN, ca parlamentarii independen?i s? nu sus?in? mo?iunea de cenzur? ini?iat? de PSD, pre?edintele executiv al Uniunii, Gabriel Oprea , preciznd c? cine nu respect? decizia se situeaz? n afara partidului.

Citeste motiunea de cenzur?!

Mo?iune de cenzur?
PROIECT

OPRITI GENOCIDUL SOCIAL!

Azi, cand fraza lustruit? nu ne poate n?ela,
Ast?zi al?ii sunt de vin?, domnii mei, nu este-a?a?
Mihai Eminescu

Doamnelor ?i domnilor mini?tri,
Domnule Prim-Ministru,
Stima?i colegi,

Incoeren?a ?i incapacitatea guvernelor conduse de Emil Boc au mai generat ?i alte mo?iuni simple sau de cenzur?, care, periodic, au fost supuse aten?iei publice ?i dezbaterii parlamentare. Anul trecut, o mo?iune de cenzur? a primit, n premier? n istoria recent? a Romniei, suficiente voturi pentru a trece ?i pentru a demite Guvernul Boc.
De data aceasta, ns?, guvernul boc 3 face ca situa?ia din Romnia s? ia o turnur? nou?, deosebit de periculoas?. De la aspectele administr?rii crizei economice ?i sociale, problema Romniei devine una de agresiune asupra drepturilor ?i libert??ilor cet??ene?ti. Agresiunea mpotriva democra?iei este dublat? de aruncarea sub limita s?r?ciei a milioane de cet??eni romni, a c?ror disperare este direct propor?ional? cu dispre?ul guvernan?ilor.
Aceast? mo?iune de cenzur? are ca scop blocarea genocidului social pe care t?ierea pensiilor ?i a salariilor l va produce. Cei care vor vota aceast? mo?iune de cenzur? voteaz? mpotriva condamn?rii la s?r?cie ?i la faliment a milioane de romni. Cei care nu vor vota aceast? mo?iune trebuie s? ?i asume, fiecare n parte, responsabilitatea pentru dezastrul pe care l vor produce n Romnia.

Nu este o mo?iune ideologic? ?i nici derivat? dintr-o strategie politic? a unui partid. Este o mo?iune prin care parlamentarii din opozi?ie, din toate partidele, se opun unor m?suri absurde, aberante ?i profund imorale. Mo?iunea de cenzur? se ntemeiaz? pe argumente solide, ce ndrept??esc cu putere respingerea prin vot a Proiectului de Lege privind unele m?suri necesare n vederea restabilirii echilibrului bugetar ?i stabilirea unor m?suri n domeniul pensiilor. Acest proiect sintetizeaz? multe dintre atributele guvern?rilor conduse de Emil Boc: lipsa unui program coerent ?i eficient anticriz?, populismul, demagogia ?i minciuna, lipsa performan?ei economice n m?sur? s? scoat? Romnia la liman, ignorarea partenerilor sociali, a Parlamentului, a partidelor politice, dar mai ales sc?derea nivelului de trai ?i pierderea locurilor de munc?.
Este de necontestat faptul c? Romnia este ntr-o situa?ie grav?. De la nceputul crizei ?i pn? n prezent, zilnic circa 800 de romni ?i-au pierdut locul de munc?. Avem un restan?ier la fiecare cinci clien?i care au luat credite bancare. n ultimul an, n fiecare zi, 250 de romni nu ?i-au mai putut achita rata la banc?. Peste 300.000 de firme sunt afectate grav de criza economic? (n fiecare zi, peste 1800 de firme au fost afectate de criza). ns? toate acestea nu justific? restrngerea unor drepturi ?i libert??i. Dificult??ile financiare nu justific? dictatura. Respingem abordarea actualei puteri care spune c? nu a avut alte solu?ii.
Romnia nu trebuie s? aleag? ntre ie?irea din criza economic? ?i dictatur?. Romnia poate ie?i din criza economic? doar p?strnd democra?ia.
Niciun guvern din Europa nu a ndr?znit s? cear? limitarea drepturilor cet??ene?ti pentru asanarea finan?elor publice. Doar n Romnia lui Traian B?sescu, Emil Boc ?i Elena udrea tupeul este mpins pn? acolo nct s? fie cerut? limitarea drepturilor fundamentale ale cet??enilor pentru diminu?ri substan?iale de salarii ?i pensii. Guvernul Emil Boc este la a doua isprav? de acest fel, dup? ce n septembrie 2009 ?i-a angajat r?spunderea pe proiectul de lege ce a interzis cumulul ntre salarii ?i pensii ?i urmau s? fie f?cute o serie de alte reduceri n sectorul bugetar.
Cnd vor fi invocate pentru prima oar? siguran?a na?ional? ?i ordinea public? pentru a pune cap?t unor manifesta?ii, unor mitinguri sau unor voci din pres? care nu convin Puterii? Traian B?sescu spune c? pensionarii care protestau n fa?a Palatului Cotroceni au fost infiltra?i cu grupuri de incitatori la violen??. ?i c? liderii sindicali sunt responsabili de corup?ie, trebuind s? renun?e la a mai fi instigatori la proteste. Acesta este nu limbajul, ci modul de gndire al unui pre?edinte care, ntocmai ca ?i Nicolae Ceau?escu, vede peste tot infiltra?i, agitatori, agenturi, du?mani ai poporului…
La o ntrebare ce viza explica?ia m?surilor luate de Guvern pentru restrngerea brutal?, prin prezentul proiect de lege, a attor drepturi cet??ene?ti fundamentale, Emil Boc a r?spuns c? ordinea public? ?i siguran?a na?ional? ne permit s? facem acest lucru. Lucrurile sunt deja mult prea grave pentru a mai fi tratate ntr-un registru de simpl? disput? politic?.

Drepturile ?i libert??ile cet??ene?ti reprezint? inima oric?rui sistem democratic, constituind valoarea suprem? a oric?rui stat din comunitatea democratic? a lumii. Dac? ?i acestea sunt suspendate, sub diferite pretexte, nseamn? c? ntreg organismul social devine inert, statul de drept se pr?bu?e?te, iar societatea intr? pe o alt? orbit? a istoriei.
Folosirea siguran?ei na?ionale ca pretext de impunere, prin dictat, a unor m?suri anti-populare este un pas politic de o gravitate extrem? pentru viitorul democratic al societ??ii romne?ti. Iar Traian B?sescu face acest pas, declarnd partidului s?u c? nu mai are ce pierde!. Poate c? a?a o fi, n ceea ce-l prive?te, dar acest popor are, totu?i, ce pierde, dac? va mai tolera acest mod n care este guvernat.

Cet??enii de azi nu tr?iesc bine, sunt speria?i de arogan?a guvernului ?i de lipsa de realism a acestuia, sunt amenin?a?i cu ?omajul ?i sufer? din cauza aceasta, ?i-au pierdut orice ncredere n guvernan?i ?i n capacitatea acestora de a limita efectele crizei economice. Consider?m c? este de datoria noastr? s? ar?t?m gravele erori ale acestui proiect de lege, precum ?i consecin?ele economice ?i sociale la fel de grave pe care le-ar avea aplicarea respectivelor m?suri.

M?surile propuse de Guvernul Boc sunt antisociale ?i neeconomice.
Sunt antisociale fiindc? diminueaz? drepturile salariale, de pensii ?i asigur?ri sociale ?i vor conduce la sc?derea drastic? a puterii de cump?rare a salaria?ilor bugetari, a pensionarilor, a ?omerilor ?i a beneficiarilor de drepturi sociale. Cei mai afecta?i sunt cei cu venituri mici ?i foarte mici. Reducerea veniturilor pentru aproape 15 milioane de romni va conduce la diminuarea consumului ?i produc?iei interne de bunuri ?i servicii. Se vor pierde n continuare locuri de munc?, fapt care va genera descre?tere economic? ?i reducerea n continuare a veniturilor bugetare.

Reducerea substan?ial? a veniturilor cet??enilor nu este numai efectul inevitabil al crizei economice ci, mai ales, al incapacit??ii de a sprijini ?i relansa economia romneasc?, astfel nct s? creasc? veniturile ncasate la buget. Guvernul Boc 3 a decis s? reduc? salariile ?i pensiile, dar f?r? s? se ating? de alte capitole ale cheltuielilor publice. ?i, atunci, ntrebarea care se pune este ce garan?ii ofer? acest Guvern incompetent, f?r? performan?? n colectarea veniturilor bugetare, c? aceste venituri reduse acum cet??enilor vor fi ncasate de romni n 2011.? Niciuna. Tragedia va fi cu att mai mare cu ct vorbim de un procent semnificativ de cet??eni care se vor afla brusc n situa?ia de a nu-?i mai putea achita creditele ?i cheltuielile curente. Vorbim de peste 15 milioane de oameni care sunt afecta?i de m?surile preconizate n acest proiect de lege.

Iat? cum vor sc?dea veniturile principalelor categorii profesionale sau sociale de la caz la caz.
Poli?ist 2000 lei 25% = 1500 lei;
Cercet?tor principal 2000 lei 25% = 1500 lei;
Medic primar 1600 lei 25% = 1125 lei;
Profesor 1400 lei 25% = 1050 lei;
Pensionar 678 lei 15% = 576 lei;
?omer 450 lei 15% = 382 lei.
Aceste m?suri sunt ineficiente ?i imorale.
Prin efectul de domino social vor accentua criza ?i nu o vor stopa.
Astfel:
Romnia are o economie n care ponderea salariilor n venitul total este mai mare dect ponderea profiturilor n venitul total;
n consecin?? reducerea salariilor va duce la sc?derea consumului;
Ponderea n consum a familiilor cu cel pu?in un angajat bugetar este de cca. 30%, iar ponderea consumului n PIB de cca.60%;
Rezult? astfel o sc?dere a consumului familial cu 15% ceea ce are un efect de sc?dere cu 4,5% n consumul total analizat, care se reflect? ntr-o contrac?ie a PIB pe ultimele 7 luni ale anului de 1,6%;
La aceste sc?deri se adaug? ?i impactul sc?derii cu 15% a pensiilor. Pensionarii nu au de obicei economii care s? joace rol de tampon. Prin urmare, la o sc?dere cu 15% a pensiilor se va nregistra o sc?dere cu 15% a consumului acestora.
Este frecvent? situa?ia familiilor cu 2 pensionari, deci 15% va fi reducerea consumului pe familie, neexistnd nici un alt factor compensator.
Cumulat, efectul sc?derii salariilor ?i pensiilor asupra sc?derii cererii agregate va conduce la reducerea PIB ntre 2% ?i 4% pn? la sfr?itul anului 2010.
Astfel recesiunea nu va putea fi evitat? n 2010 ?i ea se va situa de la 3% pn? n 5,5% (avnd ca reper evolu?ia PIB pe trim.I ?i n absen?a m?surilor reale de reducere a cheltuielilor).
Aceasta se va repercuta ?i asupra veniturilor bugetare.
Avnd n vedere datele execu?iei bugetare n anul 2009 ?i cunoscnd faptul c? efectul direct al sc?derii salariilor cu 25% asupra veniturilor bugetare la o pondere de 38% a salariilor bugetare n total salarii din economie, putem spune c? Guvernul a subestimat impactul negativ asupra veniturilor bugetare, ?i asupra sc?derii economiei.
Veniturile din impozitul pe salarii ?i din CAS scad direct propor?ional cu sc?derea salariilor (25%) , iar ncas?rile din TVA scad propor?ional cu sc?derea consumului (15% n scenariul median).

Impactul bugetar al reducerii salariilor cu 25% arat? c? economia total? va fi una de circa 0,7-1,2% din PIB ntr-o evaluare anualizat? (cifrele variaz? n func?ie de metodologia de calcul folosit?). Ct? vreme cheltuielile cu personalul pe primul trimestru a fost de doar 2,2% din PIB, deci mai mici extrapolate pentru tot anul, este evident c? procentul de reducere este relativ mic, iar economiile bugetare nu se compar? cu efortul pe care l vor face familiile afectate.

n ceea ce prive?te nivelul de trai, n prezent, din familiile n care cel pu?in un membru lucreaz? la stat, cca.75% ?i pot satisface nevoile de consum curent cu veniturile din salarii. O sc?dere a salariilor cu 25% duce la sc?derea drastic? a acestei ponderi de la 75% la 30%. Dac? sc?derea este de doar 15% per familie (doar unul dintre so?i lucreaz? la stat ?i i scade cu 25% salariul, cel?lalt r?mne cu salariul constant de la privat), procentul ar fi cam 40%. Rezult? c? ntre 60 ?i 70% din familiile n care un membru cel pu?in lucreaz? la stat vor intra n situa?ia n care nu ?i vor putea acoperi nevoile de consum curent, fa?? de 25% n prezent.
n aceste condi?ii, este evident c? decizia de sc?dere a salariilor, pensiilor ?i altor drepturi b?ne?ti nu este adecvat?, iar m?surile alternative propuse de pre?edintele Traian B?sescu fie reducerea salariilor bugetarilor cu 25%, a pensiilor din sistemul public cu 15% ?i altor drepturi ?i indemniza?ii, fie cre?terea taxelor ?i impozitelor nu pot asigura relansarea economiei romne?ti.

Neacoperirea nevoilor de consum direct va avea un efect de domino n plan economic ?i social. Cheltuielile bugetare au o component? iner?ial?, nu pot fi reduse brusc, n special cele de personal. Nu trebuie s? oprim brutal consumul ?i s? sc?dem brutal cheltuielile cnd economia ncetine?te oricum:
n primul rnd cu plata facturilor la utilit??i;
Nu pot fi reduse salariile ?i pensiile ?i n paralel majorate pre?urile la utilit??i;
Operatorii de distribu?ie gaze naturale solicit? majorarea cu 15-18% a tarifului de distribu?ie gaze, aten?ionnd asupra crean?elor de ordinul a zeci de milioane de euro pentru fiecare produc?tor de energie termic? din marile ora?e;
De asemenea, Societatea Na?ional? de Transport Gaze Naturale solicit? o majorare cu 10% a tarifului de transport gaze naturale.
OMV Petrom solicit? o majorare a pre?ului gazelor naturale din produc?ia intern?, dup? ce n primul trimestru gazele naturale din produc?ia intern? au nregistrat o cre?tere cu 10%. De asemenea solicit? ?i accelerarea lucr?rilor de interconectare a Sistemului Na?ional de Transport cu cel al Ungariei ?i Bulgariei pentru a exporta gaze naturale din Romnia, fapt ce va genera o cre?tere brusc? a pre?ului la consumatorul final;
Totodat? furnizorii de energie electric? solicit? Guvernului plata restan?ei de 320 mil. pentru energie electric? furnizat? la SNCFR, precum ?i restan?a de cca. 20 mil. pentru energie electric? furnizat? n anul 2009 pentru activitatea de iriga?ii;
Peste toate acestea, anularea subven?iei pentru nc?lzire va genera o cre?tere a pre?ului la factura pentru c?ldur? ?i ap? cald? pentru iarna viitoare cu 200-300%;
Produc?torii de energie termic? nu au Programul de iarn? aprobat de Guvern. Nu au subven?ie. Statul are restan?e la ace?ti produc?tori nc? din vara anului 2008, fapt ce le-a generat pierderi de mii de miliarde lunar, nglodndu-i n datorii de la 1500 mld. lei vechi, pn? la 7000 mld lei vechi;
n aceste condi?ii putem spune c? la iarn? va cre?te num?rul restan?ierilor la plata facturilor la nc?lzire, precum ?i num?rul deconect?rilor la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic ?i ap? cald?, aplicndu-i-se astfel ultima lovitur?, respectiv lovitura de gra?ie, cu care vom compromite definitiv orice ?ans? pentru Sistemul centralizat de alimentare cu ap? ?i c?ldur?, cu att mai mult promovarea tehnologiei de cogenerare de nalt? eficien??.
Produc?torii agricoli nu pot ncheia contractele de alimentare cu energie electric? pentru iriga?ii pentru c? statul nu a pl?tit restan?a pentru anul 2009, chiar dac? n acest an nu se mai asigur? nici un leu n acest sens;
Implica?iile se vor reg?si asupra produc?iei agricole, cu att mai mult dac? se confirm? prognoza unei veri toride ?i secetoase.
n condi?iile n care bugetarii sunt bloca?i n credite bancare de 4,8 mld., iar ponderea n PIB a creditelor neperformante continu? s? creasc?, este greu de crezut c? bugetarii ?i pensionarii vor mai putea lua credite pentru a-?i pl?ti facturile ca n anii anteriori.
Odat? cu t?ierea salariilor ?i pensiilor, ajutorului de ?omaj, vnzarea alimentelor va sc?dea n acest an cu cel pu?in 10% – 15% fa?? de anul trecut.

Cine stabile?te care este solu?ia corect??

Prima eroare politic? a prezentului proiect de lege const? n afirma?ia autorilor lui c? aceasta ar fi solu?ia corect?. Aceast? solu?ie dictat?, n direct ?i la or? de vrf, n seara zilei de 6 mai a.c. a luat prin surprindere nu numai delega?ia FMI, BM ?i Comisiei Europene, ci chiar ?i pe mini?trii Guvernului Romniei! Timp de aproape o lun? de zile, toat? str?dania guvernan?ilor a fost s? demonstreze c? acesta este r?ul cel mai mic dintre dou? posibile (ori t?ierea salariilor ?i pensiilor, ori majorarea TVA ?i a impozitului pe venit ?i profit). Nimic mai fals!

n realitate, ntre cele dou? variante se ntinde o plaj? larg? de alte solu?ii. Acestea au fost prezentate n mod repetat n public, n ultima perioad?.
Exist? solu?ii formulate de sindicate; exist? solu?ii ale speciali?tilor din diverse domenii, ale cercet?torilor ?i institutelor cu profil economico-social; exist? solu?ii prezentate de partidele politice de opozi?ie; partidele din opozi?ie PSD, PNL, PC, au elaborat propriile lor pachete cu solu?ii alternative, menite nu numai s? reduc? deficitul bugetar, ci ?i s? relanseze cre?terea economic?, s? m?reasc? veniturile la buget. Dar nimeni de la putere n-a vrut s? vad? ?i n-a vrut s? aud? altceva dect solu?ia corect? dictat? de la Cotroceni.
Aici nu discut?m despre antinomia dintre cota unic? ?i impozitarea progresiv?. n prezent, ap?r?torii cotei unice ?tiu c? ea nici m?car nu mai exist? dup? m?surile guvernului Boc. Aici discut?m despre existen?a unui plan coerent, bazat pe solidaritate ?i nu pe austeritate, de ie?ire din criz?. Este nevoie de altceva dect doar solu?ia t?ierilor ?i a retragerii statului din fa?a responsabilit??ii sale fa?? de bun?starea pensionarilor, a salaria?ilor, ?i a celorlal?i cet??eni. Exist? n prezent alternative la solu?ia fiecare pe cont propriu pe care o propune actuala putere. Exist? alternative complexe care pun pe primul plan salvarea locurilor de munc?, salvarea clasei de mijloc, salvarea bugetelor publice, salvarea politicilor sociale.

Acest guvern trebuie s? plece, n primul rnd pentru a l?sa loc liber construirii unui mix de solu?ii, indiferent de paternitatea lor, dar selectate dup? un singur criteriu: al convergen?ei spre sacrificii sociale ct mai mici ?i spre reluarea cre?terii economice. n perioada cre?terii economice, profitul din economie a fost privatizat, iar acum, n recesiune, pierderile din economie ncep s? fie na?ionalizate pe pielea celor s?raci. Faimoasa solidaritate att de mult invocat? nu nseamn? deloc privatizarea c?tigurilor ?i na?ionalizarea pierderilor! mp?rt??im pe deplin punctul de vedere al sindicatelor privind nevoia de repartizare echilibrat? ?i echitabil? a costurilor crizei.

S-a tot spus c? mediul privat a suportat deja costurile crizei, acum este rndul sectorului bugetar. Manipularea este v?dit?. Suportarea de c?tre mediul privat a ?ocurilor crizei de anul trecut a nsemnat, n esen??, trimiterea salaria?ilor n ?omaj, restrngerea activit??ii firmelor, diminuarea c?tigurilor de natur? salarial? a angaja?ilor r?ma?i. Deci ?i n mediul privat tot oamenii simpli, n carne ?i oase au avut de suferit. Aplicarea m?surilor propuse acum se va propaga ?i asupra mediului privat, pentru c? sc?derea puterii de cump?rare a celor din sistemul public se va reflecta n sc?derea cifrei de afaceri tot ale celor din mediul privat. n plus, to?i cei care apar?in de mediul privat patroni ?i angaja?i, deopotriv? – au nevoie ?i au dreptul s? pretind? servicii publice f?r? de care nu pot tr?i; au nevoie de medici ?i spitale; au nevoie de ?coli ?i profesori pentru copiii sau nepo?ii lor; au nevoie de poli?i?ti ?i gardieni publici care s? le apere lini?tea ?i propriet??ile; au nevoie de magistra?i la care s?-?i caute ?i s?-?i ob?in? dreptatea. Or, cine poate crede, chiar din mediul privat fiind, c? recentele amput?ri de venituri ale salaria?ilor din sistemul bugetar nu se vor reflecta ntr-o sc?dere a nivelului acestor servicii publice, n cre?terea tenta?iei spre corup?ie, n blocaje birocratice ?i administrative pe la diverse institu?ii, n amplificarea infrac?ionalit??ii ?i tlh?riei la drumul mare?

Cancerul bugetar este clientela portocalie

Financiar, miza acestor dou? m?suri radicale, referitoare la salarii ?i pensii, o constituie o sum? de cca. 3 miliarde de euro. Nu intr?m aici n calcule ?i detalii, dar att reprezint? diferen?a de 2,3% din PIB dintre un deficit prognozat de 9,1%, fa?? de unul acceptat, de 6,8%.
Nu credem c? suma n sine reprezint? o dificultate pentru o ?ar? ca Romnia, att de mare nct trebuie s? impunem cele mai drastice t?ieri din Europa. Aceast? sum? a fost doar pretextul pentru Traian B?sescu de a opera ceea ce el a numit cancerul din buget. n viziunea lui antisocial?, antipopular? ?i, deloc n ultimul rnd, antina?ional?, salariile profesorilor, medicilor, militarilor, poli?i?tilor, ca ?i pensiile muncite ale oamenilor reprezint? un cancer pe buget.

Aceast? viziune trebuie respins? categoric, prin votul nostru, al parlamentarilor Romniei. Asemenea costuri n-au cum s? reprezinte un cancer bugetar. Cancerul bugetar se afl? n cu totul alt? parte. Se afl? n jaful de la Ministerul Dezvolt?rii Durabile, despre care vorbea deun?zi dna ministru Udrea. Se afl? n pre?urile pe km de drum asfaltat pe care le pl?te?te dl ministru Berceanu, de 4-5 ori mai mari n compara?ie cu alte ??ri. Se afl? n toate achizi?iile publice ncredin?ate so?iilor de primari PDL ori mamelor octogenare de senatori PDL.
Despre acest adev?rat cancer al bugetului, pe care-l reprezint? achizi?iile publice, guvernul tace mlc n proiectul s?u de lege, dintr-un motiv simplu: acela de a nu deranja interesele, portofelele ?i tabla mp?r?irii pe care o practic? clientela politic? a actualilor guvernan?i.
Autorul real ?i moral al acestui proiect de lege, Traian B?sescu, vorbea despre stat clientelar, aruncnd anatema asupra persoanelor care s-au pensionat anticipat sau pe caz de boal?. nc? o ncercare de ostilizare a unor oameni mpotriva altora. Este evident c? oamenii afla?i n aceast? situa?ie nu pot s? fie considera?i clien?ii propriilor bani, ai contribu?iilor sociale pl?tite din buzunarul lor, o perioad? mai scurt? sau mai lung? de timp, pentru asigurarea de s?n?tate ?i pentru pensii.
Pensionarii n-au cum s? devin? clien?ii propriilor contribu?ii b?ne?ti! Oamenii au dreptul s? decid? conform propriei voin?e sau st?ri de s?n?tate cnd anume nceteaz? s? mai fie activi n cmpul muncii ?i s? se pensioneze. Din acel moment, ei nu pretind dect s? primeasc? de la stat pensia cuvenit?, mai mare sau mai mic?, potrivit contribu?iilor pe care le-au pl?tit sau potrivit legii pe baza c?reia s-au pensionat.
Nu statul, ca institu?ie ?i subiect de drept, este clientelar; dup? cum nici Constitu?ia, n sine, nu poate fi clientelar?. Clientelar poate fi doar un regim politic care administreaz? treburile statului, cum este cazul actualului regim politic din Romnia. Aici se afl? localizat? tumoarea malign? care sec?tuie?te vlaga bugetului n regimul politic clientelar care c?pu?eaz? veniturile bugetare.

Dictatura cu repeti?ie

Stima?i colegi, ne ng?duim s? v? semnal?m faptul, inimaginabil ntr-o societate normal?, c? Articolul 53 din Constitu?ie a ajuns s? fie invocat pentru a doua oar? n 8 luni, de data asta ca motivare pentru restrngerea dreptului la munc?, reducerea veniturilor ob?inute din munc? ?i reducerea pensiilor.
Articolul 53 din Constitu?ie prevede urm?toarele:
(1) Exerci?iul unor drepturi sau al unor libert??i poate fi restrns numai prin lege ?i numai dac? se impune, dup? caz, pentru: ap?rarea securit??ii na?ionale, a ordinii, a s?n?t??ii ori a moralei publice, a drepturilor ?i a libert??ilor cet??enilor; desf??urarea instruc?iei penale; prevenirea consecin?elor unei calamit??i naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrngerea poate fi dispus? numai dac? este necesar? ntr-o societate democratic?. M?sura trebuie s? fie propor?ional? cu situa?ia care a determinat-o, s? fie aplicat? n mod nediscriminatoriu ?i f?r? a aduce atingere existen?ei dreptului sau a libert??ii.

Pentru a evita explica?iile prezumtive la care va recurge dl Emil Boc, facem noi, pe scurt, o scurt? prezentare a mprejur?rilor n care acest Guvern ?i justific? propria incapacitate prin apelul la situa?iile cu totul excep?ionale r?zboi, dezastre naturale, sinistru etc. – prev?zute de Constitu?ie.
n septembrie 2009, Guvernul Boc 1 ?i-a angajat r?spunderea pe un proiect de lege prin care, printre altele, s-a interzis cumulul ntre salarii ?i pensii ?i s-a proclamat obligativitatea suspend?rii contractelor de munc? pe o durat? de 10 zile (concedii f?r? plat? obligatorii).
Anun?nd acum noua edi?ie a m?surilor sale anticriz?, premierul Emil Boc a folosit absolut aceea?i motivare ca ?i la legea pentru care ?i-a asumat r?spunderea acum 8 luni: Aceste date de natur? financiar?, precum ?i prognozele efectuate de autorit??ile abilitate n domeniu contureaz? imaginea unei crize economice profunde, care poate pune n pericol stabilitatea economic? a Romniei ?i, prin aceasta, ordinea public? ?i siguran?a na?ional?.
Trecem peste confuzia pe care premierul Emil Boc o face invocnd, n motivarea legilor sale, siguran?a na?ional?, n timp ce Art.53 se refer? la un cu totul alt concept, ?i anume cel de securitate na?ional?, dar acesta e doar un am?nunt pentru premierul Boc, profesor n Drept constitu?ional.

Expunerea de motive din mai 2010 reia prin copy – paste pe aceea din septembrie 2009, privind aplicabilitatea Art.53 din Constitu?ie.
n 2009, prin presiuni, a fost ob?inut? o decizie de constitu?ionalitate a legii pentru ca altfel judec?torii ar pune n pericol stabilitatea economic? a Romniei ?i, prin aceasta, ordinea public? ?i siguran?a na?ional?. Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 1414/4 noiembrie 2009, respinge excep?ia de neconstitu?ionalitate a aplic?rii art.53 dar, men?ioneaz?: Se impune subliniat ns? faptul c? de esen?a legitimit??ii constitu?ionale a restrngerii exerci?iului unui drept sau al unei libert??i este caracterul excep?ional ?i temporar ai acesteia. ntr-o societate democratic?, regula este cea a exercit?rii nengr?dite a drepturilor ?i libert??ilor fundamentale, restrngerea fiind prev?zut? ca excep?ie, dac? nu exist? o alt? solu?ie pentru a salvgarda valori ale statului care sunt puse n pericol. Este sarcina statului s? g?seasc? solu?ii pentru contracararea efectelor crizei economice, printr-o politic? economic? ?i social? adecvat?. Diminuarea veniturilor personalului din autorit??ile ?i institu?iile publice nu poate constitui, pe termen lung, o m?sur? propor?ional? cu situa?ia invocat? de ini?iatorul proiectului de lege. Dimpotriv?, eventuala interven?ie legislativ? n sensul prelungirii acestei m?suri poate determina efecte contrarii celor vizate, n sensul tulbur?rii bunei func?ion?ri a institu?iilor ?i autorit??ilor publice.

Prin urmare, n sintez?, Decizia Cur?ii Constitu?ionale, pe care se bazeaz? acum Guvernul, precizeaz?:
1. restrngerea unor drepturi este prev?zut? ca excep?ie, dar Guvernul Boc o transform? deja n regul?;
2. statul are obliga?ia de a g?si solu?ii de contracarare a crizei, dar Guvernul Boc se dovede?te incapabil de a?a ceva;
3. diminuarea veniturilor, operat? deja nu poate constitui o m?sur? pe termen lung, dar Guvernul Boc deja o repet?, agravnd-o prin extinderea formei ?i duratei de aplicare, generalizare social? ?i profunzimea amput?rii de venituri;
4. prelungirea unor m?suri de acest tip poate determina efecte contrarii celor vizate, n sensul tulbur?rii bunei func?ion?ri a institu?iilor publice, afirm? Curtea Constitu?ional?, fapt ce confirm? c? actualele m?suri ale Guvernului sunt o cauz? a tulbur?rii ordinii publice ?i siguran?ei na?ionale, ?i nu efectul existen?ei acesteia.

Stima?i colegi,
Avnd n vedere repeti?ia de mijloace la care recurge Guvernul, n numai 8 luni de zile, ntrebarea legitim? care ne-o punem este ce se va ntmpla dac?, prin aceste m?suri, condi?ia de reducere a deficitului bugetar nu va fi ndeplinit?? n acest caz, solu?ia salvatoare a lui – a?i ghicit, acela?i Emil Boc 1,2,3,4,5 – va fi din nou, restrngerile de drepturi n temeiul art.53 din Constitu?ie! Ne facem datoria s? tragem de aici, de la nalta tribun? a parlamentului, un serios semnal de alarm? asupra unor perspective politice extrem de ngrijor?toare.
ngrijorarea noastr? porne?te de la faptul c? invocarea siguran?ei na?ionale ntr-o reglementare guvernamental? de natur? economic? o reglementare, de altfel, catastrofal?, ce se dore?te a fi impus? cu for?a reprezint? un precedent extrem de periculos, pentru evolu?ii ulterioare ce trebuie s? strneasc? de pe acum o preocupare serioas? a tuturor for?elor interesate de men?inerea caracterului democratic al statului romn.

n leg?tur? cu faimosul Art.53 din Constitu?ie, am putea spune nu c? siguran?a na?ional? ?i ordinea public? pot s? justifice m?surile luate de guvern; situa?ia este exact pe dos: aceste m?suri sunt cele care pun n pericol ordinea public? ?i siguran?a na?ional?! Aceste m?suri ?i nu altceva au scos oamenii n strad?! Aceste m?suri au iradiat o stare general? de nemul?umire ?i de protest n ntreaga ?ar?! Deci, guvernul ar trebui s?-?i aplice Articolul 53 n primul rnd sie?i! M?surile propuse de guvern sunt cele care pun n pericol ordinea public? ?i siguran?a na?ional?! De ce Guvernul Boc nu a f?cut referire la art. 47 din Constitu?ie?
Proiectul de lege aflat n discu?ie exprim? n mod tragic e?ecul acestui Guvern, abandonarea interesului public ?i a Constitu?iei. Este pentru prima dat? dup? 1990 cnd romnilor le scad, practic, toate veniturile nete c?tigate pn? n prezent. Dac? pn? acum cet??enii se confruntau cu eventualele ntrzieri de cre?tere a salariilor ?i veniturilor, ncepnd cu luna iunie, banii primi?i vor fi mult mai pu?ini.
Decizia acestui guvern nu a fost una de aplicare a unor m?suri de dezvoltare economic? ?i protec?ie social?, ci a vizat exclusiv diminuarea veniturilor angaja?ilor din sectorul bugetar ?i a pensiilor celor mul?i, n scopul unor economisiri de fonduri menite s? suplineasc? jaful institu?ionalizat al unor mini?tri, afla?i n diferite anchete ale institu?iilor statului.
Cheltuielile cu achizi?iile publice au r?mas neatinse, pentru a se perpetua dijma ?i zeciuiala boiereasc?, astfel nct potenta?ii s?-?i p?streze privilegiile ob?inute ?i nivelul de trai cu care s-au obi?nuit.
Proiectul Guvernului are n vedere o reducere drastic? a veniturilor nete din sistemul public ?i a pensiilor, f?r? s? se fac? nicio referire la modul n care poate fi absorbit de economia real? personalul disponibilizat din sectorul public.
Proiectul ignor? complet c?ile redirec?ion?rii for?ei de munc? c?tre economia real?, func?ional?, ?i mediul de afaceri, singurele care sunt capabile s? sus?in? locuri de munc? ?i s? produc? venituri la bugetul de stat.
Legea propus? de Guvernul Boc 3 este nu numai injust?, dar ?i distructiv? pentru societatea romneasc? pe termen lung. Ani de zile s-au f?cut eforturi pentru ca n administra?ia public? s? fie coopta?i tineri cu studii de specialitate, capabili s? promoveze politici publice eficiente. Ani de zile s-a urm?rit profesionalizarea angaja?ilor bugetari ?i s-au derulat programe pentru cre?terea productivit??ii muncii n sectorul public. n cadrul acestor m?suri, s-a avut n vedere inclusiv acordarea unei salariz?ri corespunz?toare calit??ii muncii prestate.

n redactarea Proiectului acestei legi a fost ignorat de la bun nceput principiul fundamental n baza c?ruia o persoan? este remunerat? n orice stat de drept: corelarea performan?ei profesionale cu veniturile salariale. Or, ceea ce reu?e?te s? fac? acum Guvernul Boc 3 este s? arunce ntregul sistem public cu dou?zeci de ani n urm?. Pentru c?, n urma aplic?rii acestei legi, vom asista la degradarea serviciilor dedicate cet??eanului, ne vom confrunta cu ghi?ee publice aglomerate ?i cu un tratament din partea func?ionarilor pe m?sura banilor primi?i. Legea va nsemna, de fapt, distrugerea administra?iei publice, iar taxele ?i impozitele din ce n ce mai mari pentru c? majorarea lor, din toamn?, este deja este prefigurat? – vor reprezenta biruri pentru ineficien??.
Guvernul Boc a ales s? mpart? s?r?cia n Romnia, dar ?i aceasta n mod inechitabil, fiind neputincios s? promoveze politici economice care s? produc? prosperitate.
n Romnia guvernat? de Cabinetul Boc, nu mai este r?spl?tit? performan?a profesional? ?i nici efortul n munc?. Nu conteaz? profesionalismul, pentru c? oricum e?ti ncadrat ntr-o gril? strmt?. Nu conteaz? dac? munce?ti peste program, pentru c? oricum orele suplimentare nu sunt pl?tite!
Prin adoptarea acestui proiect de lege, Guvernul ignor? principiul solidarit??ii sociale, att de necesar pe perioad? de criz? economic?. Dimpotriv?, prin acest act normativ, Guvernul Boc 3 ncurajeaz? nemul?umirile sociale, promoveaz? discriminarea ntre diversele categorii de salaria?i, dovede?te o atitudine contrar? intereselor majorit??ii societ??ii romne?ti.

ntr-o sintez? a caracteristicilor ce ?in de procedura adopt?rii acestui proiect de lege, se impun urm?toarele constat?ri:
1. Proiectul de lege nu a ntrunit consensul partenerilor sociali. Dovad? n acest sens stau controversele pe care le-a n?scut, protestele sistematice ?i zilnice din toat? ?ara ?i din partea tuturor categoriilor sociale, inclusiv organizarea unei greve generale. Invitarea post-factum la consult?ri ?i dialog public cu principalele categorii socio-profesionale afectate a fost doar o scenet? de imagine, nimic din dolean?ele fundamentale ale partenerilor sociali nefiind preluat n textul legii. Guvernul nu a ?inut cont de absolut nicio propunere sau solu?ie primit? din partea sindicatelor ?i patronatelor, a cadrelor didactice ?i medicale, a magistra?ilor, a speciali?tilor ?i partidelor politice. Am ncercat ?i noi, separat sau al?turi de reprezentan?ii acestor categorii, s? mbun?t??im proiectul propus, dar Guvernul nu a ?inut cont nici de aceast? dat? de amendamentele primite de la parlamentari, ceea ce denot? acela?i dispre? la adresa puterii legislative judec?tore?ti cet??ene?ti.
2. Faptul c? a strnit att de multe controverse, dispute ?i nemul?umiri, nu nseamn? c? este o lege bun?, ci, mai degrab?, o lege proast?, o lege care impune arbitrariul. Domnul prim-ministru Emil Boc uit? c?, n cazul unor legi complexe, este nevoie de dezbatere ?i de consens n cadrul societ??ii ?i, mai ales, de o dezbatere parlamentar? serioas?.
3. Angajarea r?spunderii Guvernului ntr-o singur? zi pentru 2 proiecte de lege este o procedur? neconstitu?ional?, pentru c? ncalc? art.114 din Legea fundamental? a Romniei. ?tim cu to?ii c? domnul Boc are cuno?tin?e precare de drept constitu?ional, guvernele pe care le-a condus stabilind recordul de acte normative declarate neconstitu?ionale de Curtea Constitu?ional?.
4. Textul legii demonstreaz? modul haotic n care s-a elaborat, neprofesionalismul, incompeten?a ?i incapacitatea Guvernului de a n?elege sistemul public din Romnia ?i de a-l organiza. Suntem pentru reformarea sistemului public din Romnia, dar nu la modul brutal n care ni-l impune Guvernul Boc 3: incoerent, inconsecvent, discriminatoriu ?i incompetent. ?i nu n orice condi?ii prin s?r?cirea romnilor, pentru bifarea rela?iei cu FMI ori prin pulverizarea solidarit??ii sociale.
5. Ignornd toate argumentele oferite de to?i vectorii sociali patronate, sindicate, partide politice, speciali?ti independen?i – ?i n lipsa unor proceduri credibile de consultare public? pentru elaborarea ?i fundamentarea programului de m?suri, Guvernul Boc 3 a avut n vedere ca singurul criteriu respectat n prezentul proiect de lege s? fie cel clientelar: nu ne atingem de achizi?iile publice ?i de cump?r?turile la vreme de criz?, ci doar t?iem din salarii ?i pensii. Lu?m de la popor, d?m la clientel? acesta este sensul real al m?surilor propuse de Guvern! Acest tip de politic? nu are ce c?uta n lumea democratic? din Romnia Uniunii Europene.
6. Legea restabilirii echilibrului bugetar institu?ionalizeaz? jaful din buzunarul romnilor. S?r?cirea popula?iei Romniei a devenit politic? de stat, ignornd cet??eanul, care este pus n situa?ia de a munci la fel de mult, dar pe bani mai pu?ini. Practic, salaria?ii institu?iilor publice muncesc un trimestru pe gratis, iar pensionarii sunt obliga?i s? cedeze pensia pe 2 luni, doar pentru c? a?a vrea un guvern iresponsabil.
7. Potrivit art.114 din Constitu?ia Romniei, guvernul ?i poate angaja r?spunderea n fa?a Camerei Deputa?ilor ?i a Senatului n ?edin?? comun? asupra unui program, a unei declara?ii de politic? general? sau a unui proiect de lege. Cadrul legal este clar ?i, cel pu?in de aceast? dat?, nu las? loc la interpret?ri. Poate fi vorba de un program, o declara?ie de politic? general? sau un proiect de lege. n schimb, Guvernul Boc 3 a venit n fa?a Parlamentului cu 2 proiecte de lege, pentru care ?i-a angajat r?spunderea ntr-o singur? zi. Prin acest demers, f?cut cu ignorarea total? a prevederilor legale, PDL a minimalizat nc? o dat? rolul Parlamentului, scurtcircuitnd activitatea legislativ?. n situa?ia creat?, deputa?ii ?i senatorii sunt obliga?i s? asculte cumin?i indica?iile Guvernului, care risc? s? devin? n scurt timp liter? de lege. Prin angajarea r?spunderii, guvernul a eliminat orice posibilitate de dezbatere ?i de mbun?t??ire a proiectului de lege, ca urmare a respingerii majorit??ii amendamentelor naintate de c?tre parlamentari.

Stima?i colegi,
Dac? raport?m presta?ia politic?, n ansamblu, a actualului Executiv ?i performan?a individual? a fiec?rui ministru n domeniul politicilor publice la timpul scurs de la instalarea la putere, dar, mai ales, la promisiunile ?i angajamentele f?cute de PDL n fa?a na?iunii, n decembrie 2009, mpreun? cu Traian B?sescu, concluzia este una singur?: avem de-a face cu cel mai incompetent ?i neperformant Guvern pe care l-a avut Romnia vreodat?! n pofida timpului relativ scurt de cnd s-a (re)instalat la putere, Guvernul Boc 3 a continuat opera edi?iilor sale anterioare, accentund criza multipl? pe care a provocat-o n Romnia: economic?, social?, politic? ?i moral?.

1. Criza economic?, despre care se ?tia nc? de la finele anului 2008, nu a fost n nici un fel contracarat? prin m?suri guvernamentale care s?-i sprijine pe cei lovi?i. Actualul Guvern nu reu?e?te s? ini?ieze ?i s? aplice programe coerente de m?suri mpotriva crizei economice ?i financiare ce afecteaz? Romnia, l?snd tot greul acestei crize pe umerii cet??enilor. Aceasta n condi?iile n care legea n discu?ie nu va afecta doar veniturile categoriilor men?ionate n cuprinsul ei, ci va avea efecte la nivelul ntregii economii. Am aflat nu o dat?, prin vocea pre?edintelui Traian B?sescu c?, de fapt, sarcina Guvernului ?i a domniei sale nu a fost aceea de a scoate Romnia din criz?. Adev?rata miz? a actualului regim a fost, luni n ?ir, numai lupta pentru putere, pentru care partidul preziden?ial a mobilizat energii neb?nuite, a min?it ?i a ncurajat vrajba ntre oameni, a numit ?i a conectat clientela politic? la institu?iile statului ?i la fondurile publice, a pus ntre paranteze Constitu?ia – toate acestea pentru ca domnul B?sescu s? ob?in? al doilea mandat de pre?edinte.
Din cei 18 ani care au trecut de la primele alegeri constitu?ionale din 1992, PD a fost la putere timp de 10 ani, adic? mai mult de jum?tate! Iar n ultimii 6 ani, Romnia s-a aflat sub st?pnirea pre?edintelui-juc?tor. n timp ce Guvernul se ocupa cu epur?rile politice din ntreaga administra?ie local? ?i central? se mp?r?eau posturi ?i se ungea clientela politic? cu func?ii ?i demnit??i (e cunoscut? noaptea cu?itelor lungi, din 1 spre 2 octombrie anul trecut), Romnia real? se pr?bu?ea cu fiecare zi care trecea: 700.000 ?omeri, peste 100.000 de firme mici ?i mijlocii nchise sau suspendate din cauza impozitului minim, spitale n care oamenii nu-?i mai g?sesc vindecarea, din cauza lipsei de medicamente.
Siguran?a cet??eanului este pus? n pericol, fie c? vorbim de o cre?tere f?r? precedent a infrac?ionalit??ii, fie c? vorbim de trenuri care deraiaz? aproape zilnic, fie c? vorbim de aservirea interesului cet??eanului de c?tre o corup?ie din ce n ce mai agresiv? ori de o justi?ie paralizat?.
n loc s? caute solu?ii viabile de relansare ?i sus?inere a economiei reale, Guvernul Boc 3 a preferat s? pun? gaj Romnia pentru un mprumut mpov?r?tor de la FMI, care a adus o datorie de 2.500 de euro pe capul fiec?rui salariat. Iar banii s-au evaporat, precum apa turnat? n nisip, f?r? niciun efect asupra economiei reale. Acum, cet??enii acestei ??ri se v?d pu?i n situa?ia cumplit? de a lupta pentru supravie?uire, pentru g?sirea unor solu?ii de a-?i achita impozitele ?i taxele tot mai mari, ratele ?i creditele la b?nci, pentru a pl?ti, de fapt, factura realegerii lui Traian B?sescu n func?ia de pre?edinte.

2. Criza social?, generat? de m?suri de austeritate luate haotic, condamn? categoriile cu venituri mici ?i foarte mici la o lupt? pentru supravie?uire, la care nu au fost for?ate nici chiar n timp de r?zboi.
Reducerea cu 15% ?i a pensiilor de 4 milioane, ?i a celor de 100 milioane, arat? dispre?ul ?i nep?sarea fa?? de soarta a milioane de romni. Cei cu pensii ?i salarii foarte mari ?i vor reduce din consumul de lux, dar cei cu venituri mici sunt condamna?i la mizerie ?i foamete. Rata mortalit??ii va cre?te, oamenii vor fi tot mai bolnavi ?i mai ap?sa?i de grija zilei de mine. Ruptura social? dintre cei cu venituri mari ?i cei cu venituri mici se va accentua. Depresia individual? se poate transforma u?or ntr-o depresie colectiv?, care poate avea forme de manifestare violente. Iar trauma social? va fi adnc nr?d?cinat? n toate comunit??ile din Romnia.
Romnia nu poate ie?i din criza economic? punnd povara acesteia pe umerii celor mai s?raci dintre cet??enii s?i. O na?iune nu poate fi nici puternic? nici s?n?toas? dac? mul?i dintre membrii s?i sunt condamna?i la mizerie, disperare, foamete ?i, pas cu pas, la moarte, n timp ce clientela portocalie, asemenea unor pisici mbuibate, huzure?te pe banii publici. n timp ce ?ara s?r?ce?te, averile celor de la putere cresc rapid ?i nesim?it.

3. Criza politic? a atins apogeul spre sfr?itul anului trecut, cnd goana pentru g?sirea celei mai bune c?i de fraudare a alegerilor preziden?iale a devenit singura prioritate a Guvernului. Partidul-stat PDL a subordonat ntreaga activitate din administra?ie, inclusiv pe plan extern, obiectivului realegerii lui Traian B?sescu. Dac? Traian B?sescu a trebuit s? c?tige, nimic nu a fost prea pu?in pentru acest scop: nici sutele de mii de ?omeri ?i nici regresul unei economii fragile. n plin? criz? economic?, n cabinetul Boc 95% era politic? electoral? ?i 5% administra?ie clientelar?, dup? cum m?rturisea chiar un membru al Cabinetului.
Atitudinea sfid?toare, arogant? ?i opac? a guvernan?ilor fa?? de cei mul?i a aruncat Romnia cu mul?i ani n urm?, ndep?rtnd oamenii de politic? ?i epuiznd ncrederea lor n autoritatea public?. Pl?titorul de taxe ?i impozite, cel asupra c?ruia se r?sfrng erorile unui Guvern de incompeten?i, este mult mai preocupat de ns?n?to?irea mediului economic ?i de siguran?a zilei de mine pentru propria familie. Mascarada, circul ?i manipul?rile la care recurge actuala putere nu mai intereseaz? pe nimeni, singura reac?ie a oamenilor fiind una de dezgust, care se r?sfrnge, din p?cate, asupra ntregii clase politice.

4. Criza moral? este cu siguran?? cel mai cumplit efect care a lovit popula?ia Romniei n urma guvern?rii B?sescu-Boc. Pn? acum, cet??eanul romn mai avea o speran??: indiferent de ct de greu i-ar fi fost din punct de vedere economic, indiferent de ct de scrbit ar fi fost de scandalurile politice, ?tia c? este protejat de legile unui sistem democratic. Dar pre?edintele-juc?tor a transformat Romnia ntreag? n parcul s?u de distrac?ii, r?sucind ?i contorsionnd ntr-un montagne-russe ame?itor legea fundamental? ?i aruncnd n tunelul groazei pe milioanele de cet??eni din aceast? ?ar?. ?mecheria a fost n?l?at? la rang de politic? public?, minciuna plin? de senin?tate a devenit principala cale de comunicare politic?, iar eludarea legii este privit? ca o virtute ?i abilitate personal?. Guvernul actual a pus sub semnul ntreb?rii func?ionarea unor institu?ii fundamentale ale statului, le-a discreditat ?i le-a furat autoritatea.

n acest timp s-a mai petrecut un lucru grav pentru democra?ia romneasc?. ntr-un mod f?r? precedent ?i deosebit de periculos pentru corpul na?iunii romne, n total dispre? fa?? de romni, puterea executiv? se subsumeaz?, mai nou, doar Palatului Cotroceni. Primul-ministru a oferit pe tav? pre?edintelui Romniei Guvernul pe care l conduce, reu?ind s?-l ?tearg? din paginile Constitu?iei, de la capitolul Putere executiv?. Traian B?sescu a devenit purt?torul de cuvnt al Guvernului Romniei, cel care intervine pe o pia?? liber? ?i care d? lec?ii tuturor: anali?tilor economici, Bursei de Valori, institu?iilor financiare ?i chiar B?ncii Na?ionale. Inclusiv legea pe care o discut?m acum n Parlament a fost anun?at? nc? de pe 6 mai a.c., tot de pre?edintele Traian B?sescu, ale c?rui pre?ioase indica?ii Guvernul actual doar le transpune f?r? crcnire n practic?, f?r? discern?mnt ?i f?r? vreo ezitare. n r?stimpul de cnd au fost instalate la putere, toate edi?iile Guvernului Boc s-au legitimat doar n fa?a pre?edintelui B?sescu ?i n favoarea acestuia, ?i nu cum este normal ?i constitu?ional, n fa?a Parlamentului ?i pentru interesele celor pe care ar trebui s?-i reprezinte: milioanele de cet??eni romni.

Propagandi?tii puterii insinueaz? c? mo?iunea de cenzur? votat? aici, n 13 octombrie anul trecut, ar fi l?sat ?ara f?r? guvern ?i, vezi doamne, din acest motiv s-ar fi adncit criza economic?… Dar acelea?i tonomate uit? s? explice motivul pentru care Traian B?sescu a refuzat s? desemneze atunci, imediat, premierul independent propus de cea mai larg? ?i legitim? coali?ie parlamentar?!
Traian B?sescu a refuzat s? ia o asemenea decizie echidistant? ?i constitu?ional? n primul rnd pentru c? vrut s? lase butoanele banilor publici n minile propriei clientele, spre a-?i pl?ti datoriile din campania electoral? ?i a satisface interesele clientelei politice ?i ale camarilei cotroceniste. Credem c? acesta fost adev?ratul motiv, pentru care, sfidnd votul de cenzur? dat de Parlament, ?eful direct al mini?trilor PDL ?i migratorilor politici, Traian B?sescu, le-a oferit pe tav?, din nou, ca?cavalul guvern?rii, n formula Boc 3, ce sper?m s? d?inuie doar pn? ast?zi. n al doilea rnd, pentru ca un guvern competent s? nu poat? constata jaful f?cut n anul 2009 de clientela PDL.

ncrederea na?iunii n guvern a disp?rut

Acest proiect de lege este justificat de Guvern ca f?cnd parte din birul moral pe care guvernan?ii l-au angajat n fa?a Fondului Monetar Interna?ional. Dar trebuie s? amintim c? nu FMI a propus aceste m?suri! FMI a fixat doar o ?int? de reducere a deficitului bugetar ?i a pretins ca toate m?surile respective s? fie cu adev?rat ntemeiate ?i acceptate de c?tre beneficiarii lor. Or, decizia asum?rii r?spunderii pentru aceast? lege a fost luat? chiar dac? proiectul a generat ample proteste, la nivelul tuturor categoriilor socio-profesionale de bugetari.
Proiectul Legii de restabilire a echilibrului bugetar introduce n Romnia cel mai mare grad de conflict ?i de contestare din ultimii 15 ani. Niciodat? un Guvern care a inten?ionat s? angajeze r?spunderea nu a avut o ripost? mai solid? din partea unor categorii profesionale, din partea sindicatelor, a unei largi p?r?i a societ??ii.
Niciodat? un proiect de lege nu a fost mai contestat ca acum. ?i, cu toate acestea, Guvernul a ales s? ignore vocea societ??ii ?i s? ?i duc? la ndeplinire demersul, ca ?i cum el ar viza persoane care nu locuiesc n aceast? ?ar?.

Actualului guvern i-a fost fric? de o dezbatere transparent?, n care s? capteze solu?ii venite dinspre toate direc?iile societ??ii, dinspre sindicate, dinspre patronate, dinspre partidele de opozi?ie – pentru c? ar fi nc?lcat directivele de la Cotroceni.
Dac? actuala putere crede c? t?ierea salariilor ?i a pensiilor este singura solu?ie corect? n pofida tuturor vocilor dinspre opozi?ie ?i dinspre societate, de ce oare n-a organizat domnul pre?edinte Traian B?sescu un referendum pe aceast? tem?, tot cu numai dou? ntreb?ri, ca ?i acela din toamna trecut?? Ar fi trebuit s? consulte Poporul ?i romnii dac? sunt de acord cu sc?derea salariilor ?i, a doua ntrebare, cu sc?derea pensiilor!
Sau cnd a hot?rt s? ndatoreze Romnia, n numai cteva luni, cu peste 30 miliarde euro, cau?ionnd viitorul attor genera?ii, n-a mai fost cazul s? organizeze referendum na?ional, prin care s? consulte Poporul ?i romnii dac? sunt de acord cu aceast? imens? povar??!
Cum este posibil s? nu-?i pese ce haos produci ?i s? te lauzi c? ai curaj s? faci o lege care va avea ca efect reformarea statului ?i a institu?iilor, cnd toat? societatea ?i spune c? ai ales drumul cel mai prost, cel mai nepriceput, cel mai demagogic ?i incorect fa?? de cei circa 1,4 milioane de salaria?i bugetari ?i de alte circa 5,5 milioane pensionari?
Ceea ce trebuie subliniat nc? o dat? este faptul c? pn? ?i institu?ii interna?ionale precum FMI ?i-au dovedit surprinderea n fa?a m?surilor propuse de Guvernul Boc 3. n mediile interna?ionale se discut? deja despre faptul c? politicile de protec?ie social? nu sunt mofturi populiste. Aceast? criz? economic? impune statelor na?ionale necesitatea de a adopta m?suri prin care s? minimizeze efectele crizei la nivelul popula?iei, al consecin?elor sociale. Dac? dorea s? se racordeze la spiritul dominant pe plan interna?ional, Guvernul Romniei avea obliga?ia s? identifice ?i s? promoveze acele m?suri capabile s? scoat? Romnia din criz? ct mai repede ?i cu un cost social ct mai mic pentru cet??enii acestei ??ri.
M?surile anticriz? trebuie s?-?i reg?seasc? corespondent n realitatea fiec?rei economii. Guvernul Boc 3 ar fi trebuit s? ia n calcul nu doar cerin?ele formulate pe hrtie de o institu?ie aflat? n cealalt? parte a lumii, ci ?i problemele reale ale economiei romne?ti, la care este obligat s? g?seasc? solu?ii concrete ?i imediate. Eterna invocare a cerin?elor FMI f?r? de care se spune c? nu ne-am mai putea mprumuta de pe pie?ele interna?ionale nu dovede?te dect incapacitatea Guvernului Boc 3 de a genera politici proprii de combatere a crizei economice. Constat?m, n concluzie, c? acest guvern a ales nc? o dat? s? afecteze interesele majorit??ii cet??enilor acestei ??ri, protejnd interesele propriei clientele politice, abonat? la achizi?iile publice ale ministerelor.

Chirurgul m?celar

Stima?i colegi,
M?surile de austeritate decise de Guvern nu sunt m?suri anticriz?; ba, a?a cum sunt concepute, pot accentua recesiunea ?i chiar stopa o redresare de durat? ?i solid? a statului romn. Sunt m?suri ale disper?rii, simpliste ?i din topor, elaborate pe genunchi, dup? ce guvernul a descoperit c? nu-i poate p?c?li pe reprezentan?ii FMI. Economi?ti de reputa?ie interna?ional?, practicieni n politicile globale au avertizat, ns?, c? astfel de m?suri, care lovesc n puterea de cump?rare, ar putea accentua recesiunea.
n disperare de cauz? ?i cu spectrul Greciei n fa??, cabinetul emil boc ?i Traian B?sescu au procedat cam ca ni?te clone ale doctorului Ciomu, adic? au t?iat masiv, doar-doar opresc hemoragia. E ca ?i cum unui bolnav de cancer, ca s? p?str?m metafora preziden?ial?, doctorul i-ar extirpa doar o mic? buc??ic? din tumor? ?i i-ar t?ia, n compensa?ie, cte o bucat? din celelalte organe. Ai cancer la stomac? Nu conteaz?, scoatem o bucat? din pl?mni, una din rinichi, una din sn, una din prostat?, pn? scoatem gramajul tumorii ce trebuia ndep?rtat?.
n schimb, nu vor fi atinse achizi?iile publice, n spatele c?rora se ascunde clientela ce livreaz? de la telefoane, la suporturi de hrtie igienic? ?i ?osete sau laxative la pre?uri astronomice. Pentru clientel?, pentru ginerele lui Vasile Blaga sau so?ia lui Cristian Potera?, pentru Puiu Popoviciu ?i familia extins? a lui Radu Berceanu nu s-a inventat austeritatea nici m?car acum.
Se pr?bu?e?te economia dac? t?iem achizi?iile publice, c?ci statul e cel mai mare cump?r?tor de pe pia??, se ap?r? Sebastian Vl?descu. Nu se pr?bu?e?te nimic dac? guvernul va finan?a doar lucr?rile ce au termen de finalizare 2010, ori dac? toate hrtiile ?i pixurile achizi?ionate nu vor costa mai mult dect ntreaga sum? investit? n economia real?, dac? toate contractele cu statul nu vor fi adi?ionate sistematic cu 50%, limita maxim? admis? de lege. Nu s-ar pr?bu?i dect clientela!
Nu exist? vreun motiv de ncredere c? actualul executiv va face ce trebuie. De pild?, chiar prin con?inutul scrisorii de inten?ie, Guvernul atest? c? nu se va atinge de cheltuielile cu achizi?iile publice.
Cu alte cuvinte, pentru c? are un num?r prea mare de func?ionari clientelari, cte doi-trei directori pe acela?i post la nivel local ?i central, inutili ?i bugetofagi, dar la care nu-l las? inima s? renun??m, pentru c? are o clientel? prea fl?mnd?, pentru c? are familii mari ?i prieteni mul?i, cu buzunare foarte largi, PDL prefer? s? t?ie de la doctorii ?i a?a prost pl?ti?i ?i prea pu?ini, ?i de la profesorii c?rora anul trecut le garanta lefuri cu 50% mai mari, ?i de la func?ionarii care lucreaz? pe la ghi?ee ?i sunt, ntr-adev?r, necesari ?i adesea suprasolicita?i, s? mai taie de la mame ?i de la pu?inii pensionari cu stagiul complet de cotizare ?i pensii mici.
Guvernul promite c? aceste m?suri de austeritate vor dura pn? la 31 decembrie. Poate. Dar, la cum arat? acum lucrurile, este foarte probabil ca Romnia s? se blocheze, iar presiunea social? s? devin? insuportabil?. Poate atunci va n?elege ?i Traian B?sescu faptul c? un chirurg incompetent, cam necinstit ?i n care pacientul nu mai are niciun strop de ncredere, nu are absolut nicio ?ans? s?-l vindece de cancer, dar l poate ucide.

Stima?i colegi,
nainte de a concluziona, repet?m ceea ce este foarte clar din punctul nostru de vedere:
Reducerea salariilor pentru 1,4 milioane de bugetari cu 25% ncepnd cu luna iunie, este neconstitu?ional? pentru c? drepturile salariale sunt stabilite prin legi ?i ca urmare a negocierilor libere, democratice, concretizate n Contractele Colective de Munc?, semnate ?i nregistrate la structurile Ministerului Muncii. nc?lcarea lor este un grav atentat la adresa libert??ilor cet??ene?ti, respectarea legilor din domeniul salariz?rii ?i dialogului social liber pe o pia?? a muncii democratic?;
Reducerea pensiilor cu 15%, ncepnd cu luna iunie, pentru to?i cei 5,7 milioane de pensionari romni, este un act abuziv, nelegal ?i neconstitu?ional. Reducerea pensiilor este total n afara oric?rui principiu de drept ntr-un stat democratic. Pensia este un drept de asigurare social? ?i nu un drept de asisten?? social?. Pensia s-a c?tigat n baza unui contract de asigurare social? ncheiat cu sistemul de asigurare social? public obligatoriu garantat de stat. A reduce pensia ca drept de asigurare social? pe motiv c? temporar sistemul, este n criz? economic?, pe fondul reducerii veniturilor este un abuz grav. n acest sens s-a pronun?at clar n mai multe situa?ii similare ?i Curtea Constitu?ional? a Romniei, afirmnd c? pensiile n plat? nu pot fi diminuate. Orice ac?iune n instan?? a pensionarilor va fi c?tigat? de ace?tia, iar daunele materiale ?i morale vor fi suportate cu costuri suplimentare tot de statul romn, din bugetul de stat, din banii contribuabililor romni. Pentru acest motiv, Guvernul Boc, trebuie s? fie demis;
Reducerea ajutoarelor de ?omaj ?i a celorlalte drepturi sociale prev?zute n pachetul legislativ prin care Guvernul Boc ?i asum? r?spunderea este un grav atentat la siguran?a social? a celor mai nevoia?i cet??eni romni, beneficiari de drepturi sociale, care prin reducerea lor nu vor mai avea mijloacele materiale necesare ntre?inerii lor ?i a familiilor lor. Statul este dator conform Constitu?iei s?-?i protejeze cet??enii, cu att mai mult n perioade de criz? economic?. Propunnd aceste reduceri majore pentru cele mai vulnerabile categorii de cet??eni, beneficiari de ndemniza?ii de ?omaj ?i alte drepturi de protec?ie social? se ncalc? articolul 41 Munca ?i protec?ia social? ?i articolul 47 Nivelul de trai din Constitu?ia Romniei.

Stima?i colegi,
Pentru toate motivele prezentate mai sus am depus prezenta mo?iune de cenzur?, singurul instrument democratic care va pune opreli?te unei legi arbitrare, prin care se oficializeaz? jaful din buzunarul oamenilor, ?i unui Guvern incompetent, care ignor? interesele majorit??ii popula?iei.
Dar, domnule Boc, v? face?i vinovat nu numai de incompeten??. Principala acuz? pe care v-o aducem este cea de disolu?ie a autorit??ii statului. A?i blocat institu?ii, a?i nc?lcat legile ??rii, v-a?i b?tut joc de reguli. Ave?i o singur? viziune: asigurarea, cu orice pre?, a suprema?iei lui Traian B?sescu. V-a?i transformat n argatul celui care mpinge spre haos Romnia, pe care o considera?i mo?ia Pre?edintelui. Cet??enii romni nu sunt iobagii dumneavoastr?! Nu ne reg?sim n mentalitatea de slug? pe care o afi?a?i n fa?a domnului B?sescu.
Prin formula de sus?inere la care a?i recurs, nu ave?i legitimitatea de a conduce Romnia, iar mini?trii dumneavoastr? nu mai pot emite preten?ia s? reformeze sectoare importante n numele cet??enilor romni. Guvernul dumneavoastr? care este al lui Traian B?sescu ?i nu al cet??enilor – este incapabil s? conduc? ?ara ntr-o asemenea perioad? de criz? ?i s? r?spund? interesului public.

Stima?i colegi de la PDL, UDMR ?i UNPR!
Fiecare dintre dvs. va trebui s? mearg? acas?, n fa?a celor care v-au ales, s? le explica?i c? singura solu?ie pe care o ave?i este s? le t?ia?i pensia c?tigat? prin munc? ?i salariile. Va trebui s? v? asuma?i aceste m?suri, dac? aceast? mo?iune de cenzur? nu va reu?i. ?i v? asigur?m c? vom transmite, fiecare dintre noi, tuturor cet??enilor Romniei c? autorii s?r?ciei ?i mizeriei n care ve?i ngropa Romnia sunte?i dumneavoastr?.
Ast?zi ave?i posibilitatea legal?, democratic? de a de a t?ia nodul gordian al acestei guvern?ri ilegitime ?i compromise, ave?i ?ansa de a vota pentru o mo?iune de cenzur? ndreptat? mpotriva unei legifer?ri ce scade veniturile directe ale peste 7 milioane de oameni. Sunt m?suri care, indirect, vor atinge aproape 15 milioane de romni ?i vin din partea unui Guvern evident incompetent, care nu-i mai reprezint? pe romni. Ave?i ?ansa de a abandona tipul de politic? conflictual? ?i machiavelismul impus de la Cotroceni, slujirea unui singur om ?i a proiectelor sale personale.

Stima?i guvernan?i!
Cnd vocea na?iunii v? spune foarte clar c? sunte?i pe un drum gre?it, cnd oamenii mp?r?i?i ?i nvr?jbi?i, profesori, cadre medicale, magistra?i, func?ionari publici, pensionari, sindicali?ti, v? spun acela?i lucru c? nu le mai ap?ra?i interesele , cnd e limpede c? nu mai ave?i sus?inerea celor pentru care chipurile v? ntruni?i la Palatele Cotroceni ?i Victoria ?i n numele c?rora v? ridica?i salariile, indemniza?iile ?i comisioanele de succes, atunci ave?i o singur? solu?ie: s? v? da?i demisia ?i s? pleca?i acas?! A?tept?m acest gest care ar trebui s? izvorasc? din bun sim? ?i din onoare, din respectul fa?? de cet??eni! Nu a?i f?cut acest lucru pn? acum pentru c? nu ave?i aceste valori, ciolanul puterii este mult prea tentant ?i prea important pentru partidul dumneavoastr?.
Aceast? mo?iune de cenzur? nu este doar o form? de lupt? parlamentar?. Mai mult dect oricnd nu este o formalitate! Este singura ?ans? pe care milioane de pensionari ?i de salaria?i o au pentru a nu se afunda n s?r?cie.
R?spunderea pentru m?surile aberante de austeritate revine, desigur, n primul rnd pre?edintelui Traian B?sescu ?i Guvernului Emil Boc, ns? r?spunderea final? apar?ine celor 471 de parlamentari. Fiecare dintre cei 471 de parlamentari este responsabil n fa?a na?iunii, a celor care i-au acordat ncrederea ?i, ultima ratio, a con?tiin?ei fiec?rui deputat ?i senator.

Romnia se afl? n fa?a unei op?iuni majore: fie este aruncat? ntr-o criz? social? ?i economic? ?i mai profund?, prin adoptarea legilor propuse de Guvern, fie Cabinetul Emil Boc este demis, deschizndu-se calea pentru g?sirea altor solu?ii politice, economice ?i sociale. Alegerea este clar?, chiar dac? ea poate fi dificil? pentru parlamentarii care compun arcul guvernamental.

Partidul Social Democrat, mpreun? cu sindicatele, cu partenerii din opozi?ie, avnd n spate dorin?a a milioane de cet??eni ai Romniei, i cheam? pe to?i parlamentarii s? voteze aceast? mo?iune de cenzur? pentru a putea privi cu demnitate n ochii na?iunii. Colabora?ionism sau Demnitate responsabil? sunt cele dou? op?iuni. Absenteismul nseamn? la?itate.

Azi, avem ?ansa cu to?ii de a ne pune n slujba oamenilor care ne-au votat ?i ne-au desemnat uninominal s? le reprezent?m interesele n Parlament. Cine voteaz? n favoarea Guvernului Emil Boc sprijin? continuarea pr?duirii na?iunii de c?tre clientela de partid. Cine voteaz? mpotriva Cabinetului Emil Boc este al?turi de cet??enii Romniei.

V? cerem a?adar s? vota?i mpotriva acestor t?ieri ?i pentru o nou? ?ans? pentru Romnia.
Ini?iatorii acestei mo?iuni au prezentat deja un plan de m?suri alternative. Deja, consider?m c? este nevoie de o alt? abordare, de un nou contract social, de o viziune care s? aib? n prim plan locurile de munc?. E nevoie de o nou? solu?ie pentru dezvoltarea Romniei. E nevoie de un nou model, care s? stimuleze cre?terea economic? pentru bun?starea tuturor cet??enilor. E nevoie de stimularea economiei pentru a se reveni la o cre?tere economic? sus?inut? ?i la o distribuire echitabil? a beneficiilor acesteia.
Un nou contract social trebuie s? aib? la baz? dialogul dintre toate vocile importante ale societ??ii. Pentru aceasta, trebuie plecat de la construc?ia unui alt guvern, unul format din oameni competen?i ?i capabili s? inspire ncredere. E nevoie de ncredere din partea oamenilor ntr-un nou guvern ?i ntr-un plan cinstit care poate scoate ?ara din criz?. ?i e nevoie de competen?? din partea unui guvern care are ca scop modernizarea societ??ii ?i eficientizarea unui stat care, n ultimii ani, a fost deturnat de la scopul s?u social. Articolul 47 din Constitu?ie prevede c? Statul este obligat s? ia m?suri de dezvoltare economic? ?i de protec?ie social?, de natur? s? asigure cet??enilor un nivel de trai decent.

ns?, pentru a ncepe un nou drum, pentru a se da o speran?? milioanelor de romni care sunt speria?i de ziua de mine, este nevoie ca ast?zi mo?iunea de cenzur? s? treac?.

Mo?iunea de cenzur? a PSD a fost depus? la cabinetul pre?edintelui Camerei

Mo?iunea de cenzur? a PSD a fost depus?, luni, la cabinetul pre?edintelui Camerei Deputa?ilor, conform seceretarului general al acestui for legislativ.
Mo?iunea de cenzur? a fost anun?at? n plenul Parlamentului de deputatul PSD Aura Vasile, care a precizat c? acest document a fost semnat de 120 de parlamentari ai PSD ?i are titlul “Opri?i genocidul social!”.

Birourile Permanente ale Camerei Deputa?ilor ?i Senatului se vor reuni mar?i n ?edin??, urmnd s? discute despre un calendar al dezbaterii mo?iunii de cenzur?.

Conform proiectului de mo?iune prezentat luni de PSD, textul nsumeaz? 17 pagini de critici la adresa Guvernului ?i argumente mpotriva reducerii salariilor ?i pensiilor.

n text se apreciaz? c? reducerile de salarii ?i pensii nu reprezint? “solu?ia corect?”, se imput? faptul c?, de fapt, “cancerul bugetar” este reprezentat de “clientela portocalie”, se face referire la “dictatura cu repeti?ie” ?i se exemplific? criza multipl? – economic, social?, politic? ?i moral? – prin care Guvernul Boc 3 ?i-a continuat “opera edi?iilor sale anterioare”.

Totodat?, se precizeaz? c? ncrederea na?iunii n Guvern a disp?rut ?i c? m?surile de austeritate decise de Guvern nu sunt unele anticriz?, ci unele pe care le-ar face “un chirurg m?celar”. n acest sens, pre?edintele B?sescu ?i premierul Boc sunt acuza?i c? au procedat “cam ca ni?te clone ale doctorului Ciomu”, t?ind masiv ca s? opreasc? hemoragia.

Mo?iunea de cenzur? a PSD va fi sus?inut? de parlamentarii liberali. Purt?torul de cuvnt al PNL, Mihai Voicu, a declarat, luni, c? parlamentarii PNL vor fi prezen?i la dezbaterile mo?iunii de cenzur? mpotriva m?surilor de austeritate pe care Guvernul ?i va angaja r?spunderea, anun?nd c? liberalii vor vota cu bilele la vedere.

Liderul grupului PDL din Camera Deputa?ilor, mircea Toader, a declarat, luni, c? parlamentarii democrat-liberali au decis, prin vot, cu o majoritate “covr?itoare”, sus?inerea Guvernului ?i respingerea mo?iunii de cenzur?, fiind doi parlamentari care s-au ab?inut.

Liderul UNPR, Gabriel Oprea a precizat c? partidul s?u este solidar cu Guvernul, iar parlamentarii acestei forma?iuni nu vor vota mo?iunea de cenzur? a opozi?iei.

Pre?edintele UDMR, Marko Bela, a dat asigur?ri c? parlamentarii Uniunii vor vota “disciplinat” mpotriva mo?iunii de cenzur?, conducerea aceste organiza?ii optnd ca senatorii ?i deputa?ii udmr s? r?mn? n plen cu ocazia votului.

Premierul Emil Boc a venit, luni, n fa?a Parlamentului, pentru angajarea r?spunderii Guvernului pentru dou? proiecte de lege, care prev?d, printre altele, reducerea salariilor bugetarilor cu 25 la sut? ?i a pensiilor cu 15 la sut?.

Constitu?ia prevede c? Executivul va fi considerat demis dac? o mo?iune de cenzur?, depus? n termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege, a fost votat? de majoritatea senatotilor ?i deputa?ilor, respectiv de un num?r de 236 de parlamentari.

Mo?iunea de cenzur? poate fi ini?iat? de cel pu?in o p?trime din num?rul total al deputa?ilor ?i senatorilor.
Sursa: Mediafax

Aproape 500 de sindicali?ti au protestat la Parlament

Aproximativ 500 de sindicali?ti au protestat, mar?i, la Palatul Parlamentului , pentru a doua zi consecutiv, fa?? de reducerea salariilor ?i pensiilor. Protestatarii au cerut demiterea Executivului ?i demisia pre?edintelui Traian B?sescu.
Mitingul s-a ncheiat f?r? incidente , protestatarii cernd s? nu fie aplicate m?surile de reducere a salariilor ?i pensiile, pentru care Guvernul ?i-a angajat r?spunderea.

Peste 1.000 de sindicali?ti au protestat la Parlament , luni, cnd Guvernul ?i-a angajat r?spunderea pentru cele dou? proiecte de lege care prev?d, printre altele, reducerea salariilor bugetarilor cu 25 la sut? ?i a pensiilor cu 15 la sut?.

Ace?tia au cerut Guvernului s? renun?e la reducerea salariilor ?i a pensiilor, iar parlamentarilor s? nu aprobe m?surile de austeritate pentru care Guvernul ?i-a angajat r?spunderea ?i s? i sprijine pe cei care i-au ales prin votarea mo?iunii de cenzur? la adresa Executivului depus? de Opozi?ie.

Sindicali?tii vor protesta ?i miercuri la Parlament, iar de joi ?i pn? smb?t? vor organiza pichete la birourile parlamentare ?i la sediile partidelor.
Catalin Toma

Incepand cu 31 mai peste 400.000 de angaja?i din educa?ie,administra?ie public? si asisten?? social? intr? n grev? general? pe termen nedeterminat

Reprezentan?ii celor cinci confedera?ii sindicale au anun?at, miercuri, c? au decis s? continue ac?iunile de protest ca urmare a e?ecului total al discu?iilor cu premierul ?i cu mini?trii Finan?elor ?i Muncii.

“Protestul hot?rat al membrilor de sindicat este determinat de m?surile de austeritate anun?ate de Guvern, m?suri care se adreseaz? ?i afecteaz? numai categoriile de lucr?tori, pensionari ?i asista?i sociali, ?i este consecin?a refuzului constant al Guvernului de a dialoga n mod real cu reprezentan?ii celor cinci mari confedera?ii sindicale”, susn?in reprezentan?ii sindicali?tilor.

Ac?iunile de protest comune vor debuta cu declan?area grevei generale pe termen nedeterminat ncepnd cu data de 31 mai, care va cuprinde principale sectoare bugetare – nv???mnt, s?n?tate ?i administra?ie public?, transport, sectoare economice ?i de servicii – ?i va fi sus?inut? ?i de o grev? de solidaritate desf??urat? n celelalte sectoare bugetare ?i economice.

De asemenea, vor fi organizate mitinguri de protest la sediile Prefecturilor, ntre orele 12.00 ?i 14.00, ncepnd din 1 iunie pn? n 4 iunie, cte zece jude?e n fiecare zi.

Sindicali?tii vor continua ac?iunile de lobby la to?i parlamentarii pentru a refuza propunerea Guvernului ?i a solicita ca ace?tia s? voteze deschis mo?iunea, astfel nct s? se poat? vedea op?iunea lor.

“Aceste ac?iuni sunt un test a maturit??ii ntregii societ??ii civile romne?ti de a se opune unor mentalit??i dictatoriale care doresc crearea unei Romnii a corup?iei, a furtului acoperit de legi strmbe. Societatea civil? trebuie s? se opun? arunc?rii n s?r?cie a majorit??ii cet??enilor ?i a bun?st?rii unor privilegiati. Trebuie ca cet??enii, n special lucr?torii, s? participe la ac?iuni dac? nu sunt de acord cu m?surile propuse de Guvern”, au precizat sindicali?tii.

Reprezentan?ii confedera?iilor sindicale sus?in c? guvernan?ii ?i parlamentarii trebuie s? ?i asume consecin?ele agrav?rii crizei ca urmare a ac?iunilor de protest ?i a grevei generale.

Guvernul ?i va asuma r?spunderea n fa?a Parlamentului pentru dou? proiecte de lege, dintre care unul va con?ine m?suri de reducere a cheltuielilor bugetare, iar al doilea va reglementa recalcularea pensiilor conform principiului contributivit??ii ?i reevaluarea pensiilor de invaliditate.

Proiectele de lege vor fi transmise Parlamentului dup? avizul CES. Decizia a fost anun?at? de premierul Emil Boc la finalul reuniunii liderilor Coali?iei.

El a precizat c? salariile ?i pensiile vor fi diminuate de Guvern, f?r? a sc?dea sub nivelul salariului minim pe economie de 600 lei, respectiv sub pensia social? minim? garantat? de 350 lei, n timp ce venitul minim garantat va fi restrns ?i destinat doar persoanelor aflate n situa?ii financiare dificile.
Liderii sindicali au anun?at c? angaja?ii Metrorex, RATB, CFR ?i din unele sectoare private, cum sunt cele din construc?ii de ma?ini ?i din industria lemnului , vor decide n zilele urm?toare dac? vor intra n grev? pe 31 mai sau n 1 iunie.

De asemenea, n fiecare zi, de mar?i pn? vineri, vor avea proteste n cte 10 jude?e, iar n ziua mo?iunii va fi o nou? grev? general? de o zi n toate sectoarele.

Pre?edintele Blocului Na?ional Sindical, Dumitru Costin , a precizat c? reducerea salariilor va fi aplicat? ?i n sectorul privat chiar n zilele urm?toare, dnd exemplul angaja?ilor de la Romtelecom unde unii directori au dat deja dispozi?ii s? scad? salariile cu 25%.

Bogdan Hossu a subliniat c? solu?iile adoptate de Guvern vor duce la acutizarea situa?iei de criz? din Romnia n anul ce urmeaz?, preciznd c? n 2011 vor sc?dea din nou salariile ?i vor cre?te taxele.

“Dac? ast?zi sunt afecta?i 15-16 milioane de oameni, la anul vor fi to?i afecta?i”, a spus Hossu.

FMI a sugerat guvernului cre?terea taxelor ?i nu sc?derea salariilor si a pensiilor!

FMI a sugerat autorit??ior romne o variant? cu accent pe cre?terea veniturilor, prin majorarea TVA ?i a cotei unice, dar ?i trecerea la impozitarea progresiv?, ns? anumite reduceri dificile privind cheltuielile ar fi fost luate n calcul n orice scenariu, se arat? ntr-un comunicat al institu?iei.
“Am discutat diferite op?iuni referitoare la mixul adecvat de m?suri care ar fi necesar. FMI a sugerat o op?iune care ar fi pus accentul pe venituri. ntre m?surile discutate s-au num?rat majorarea TVA ?i a taxei unice, dar ?i o trecere la o impozitare progresiv?”, a spus ?eful misiunii de evaluare a acordului, Jeffrey Franks , citat n comunicat.

Totu?i, din cauza deficitului bugetar, m?suri de reducere a cheltuielilor ar fi fost necesare n orice scenariu.

“Avnd n vedere deficitul bugetar, anumite reduceri dificile de cheltuieli ar fi fost necesare n orice situa?ie avut? n vedere”, a afirmat Franks.

Autorit?tile romne ?i Fondul sunt n totalitate de accord n privin?a necesit??ii unor m?suri de corec?ie pentru abordarea situa?iei economice dificile care afecteaza Romania, se noteaz? n comunicat.

“Op?iunea guvernului romn se concentreaza mai ales pe renun?area la ceea ce consider? a fi cre?teri nesustenabile ale cheltuielilor din ultimii ani”, a spus oficialul FMI.

Fondul men?ioneaz? c? decizia n privin?a m?surilor de urmat apar?ine Guvernului ?i este de acord c? alegerea Executivului va asigura men?inerea deficitului n limite adecvate n anul 2010, se mai arat? n comunicatul institu?iei.

Directorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn , a declarat la postul de televiziune France 2 c? FMI a propus Guvernului majorarea impozitelor, n special pentru cei mai boga?i, dar autorit??ile din Romnia au luat decizia t?ierii salariilor func?oionarilor.

n replic?, ministrul Finan?elor, Sebastian Vl?descu, a afirmat c? FMI a propus n mod constant ajustarea cheltuielilor salariale cu minimum 20%, majorarea TVA la 24% ?i a cotei unice la 20%, m?suri care ar fi afectat ntreaga popula?ie, ?i c? nu n?elege cum aceste impozite ar taxa mai mult doar persoanele bogate.

PSD ?i PNL amenin?? Guvernul cu mo?iune de cenzur?

Mai sunt doar cteva zile pn? cnd bugetarii vor afla dac? r?mn f?r? 25% din salariu, iar pensionarii f?r? 15% din indemniza?ii. Miercuri, Guvernul ?i va asuma r?spunderea pe setul de m?suri de austeritate ?i va trimite scrisoarea de inten?ie c?tre FMI.

Miercuri va fi o zi decisiv? pentru Executivul condus de Emil Boc. Atunci va fi reglementat? reducerea salariilor ?i a pensiilor din sectorul bugetar.

Potrivit premierului, aceasta este singura solu?ie viabil? pentru ie?irea Romniei din criz?.

Sindicatele din sistemul bugetar nu au de gnd s? accepte ns? varianta lui Emil Boc. Dasc?lii, feroviarii, sindicali?tii din s?n?tate, administra?ie, dar ?i cei de la Tarom se preg?tesc de grev? pentru ultima zi a lunii.

Iar ac?iunile de protest nu se vor opri aici.

“Ne-am propus s? nconjur?m cu un lan? uman, n ziua n care se va discuta, ?i s? bloc?m intr?rile n parlament cu grupuri compacte de sindicali?ti”, a declarat Marian Petcu, liderul SANITAS.

n demersul de reducere a cheltuielilor prin t?ierea pensiilor ?i a salariilor, Guvernul este sus?inut doar de patronate, mul?umite c?, cel pu?in momentan, cre?terea taxelor nu este luat? n calcul.

Pe lng? greva general? de pe 31, Guvernul Boc este amenin?at ?i de o mo?iune de cenzur?, anun?at? de PSD ?i pnl n cazul n care Executivul ?i va asuma r?spunderea.
C?t?lin Toma

Greva general? din 31 mai va bloca ?ara!

Opera?ii amnate, examene na?ionale blocate, autobuze ?i trenuri oprite, ghi?ee nchise la administra?iile locale a?a va ar?ta Romnia pe 31 mai, cnd sindicatele vor declan?a greva general?. De suferit vor avea elevii care ?i dau examenul de bacalaureat , pacien?ii, dar ?i to?i cei care vor avea drumuri de f?cut n ora? sau n ?ar?.

Pe 31 mai, trenurile vor r?mne n g?ri. ntr-o zi normal? circul? peste 1600 de garnituri de tren. Cele peste 1500 de autobuze, tramvaie ?i troleibuze din Capital? vor r?mne n depouri.

Ultima grev? a angaja?ilor a costat Regia Autonom? de Transporturi Bucure?ti peste 100.000 de lei, reprezentnd pierderile din veniturile unei zile normale de lucru.

Pe 31 mai este posibil s? nu circule nici metrourile. Drept urmare, bucure?tenii pot conta pe ma?inile personale, taxiuri sau pot merge pe jos.

Printre cei mai afecta?i de grev? vor fi cu siguran?? elevii din clsa a XII-a, care ?i dau bacalaureatul. De pe 31 mai ?i pn? pe 4 iunie este programat examenul la limbi str?ine.

Angaja?ii din sistemul sanitar ?i asisten?a sociala vor participa ?i ei la grev?. Medicii si asisten?ii sociali vor asigura 30% din activitate. Opera?iile vor fi reprogramate exceptnd urgen?ele ?i interven?iile care nu pot fi amnate.

Vor nceta activitatea ?i func?ionarii publici din prim?rii, drept urmare ghi?eele de la administra?iile locale vor fi nchise. Motivele acestor ac?iuni de protest sunt “reducerea drastic? a veniturilor salaria?ilor din administra?ia public? local? ?i iminentele disponibiliz?ri anun?ate de c?tre reprezentan?ii Guvernului Romniei”.

Cu stim? Pre?edinte
C?t?lin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X