Arhivă pentru categoria Greve ?i proteste

V? A?TEPT LA MITING !

Timp de 364 de zile de an nemul?umirile ?i solicit?rile dvs, ale membrilor se aud prin vocea mea, a liderului de sindicat . Maine 22 oct rolurile se vor schimba, iar nemul?umirile se vor auzi ?i prin vocea dvs. pentru a int?ri ac?iunile incepute de mine ca lider de sindicat in numele dvs. ale celor mul?i ?i nemul?umi?i.
Eventuala dvs. absen?? de la miting va fi catalogat? ca o stare de mul?umire fa?? de salariile dvs, fa?? de presta?ia politicienilor care v? conduc, fa?? de nivelul dvs de trai, dar mai ales ca o lips? de combativitate la agresiunile guvernului asupra dvs, luate prin m?surile restricitive ?i aberante pe care le-au luat, in compara?ie cu alte ??ri aflate in situa?ii similare, in compara?ie cu alte categorii socio-profesionale care ?i-au manifestat deja dezgustul fa?? de actuala putere.
Rolul acestui mesaj este de a v? mobiliza pentru a dovedi ??rii intregi care sunt problemele reale cu care va confrunta?i dvs in via?a de zi cu zi.
V? rog s? accepta?i dac? vi se solicit? de c?tre pres? s? da?i interviuri, s? v? exprima?i cu voce tare nemul?umirile, ca toat? lumea s? afle problemele reale ale dvs.
V? rog de asemenea s? v? comporta?i civilizat, s? nu l?s?m lumii impresia c? suntem mai prejos fa?? de profesori, cadre medicale sau poli?i?ti care au protestat vehement dar f?r? incidente pn? acum.
V? a?tept in num?r ct mai mare la miting maine intre orele 10.30-12.00.

Cu stim?,
Pre?edinte C?t?lin Toma

Comunicat de pres?,

Avnd n vedere:
- contextul social sensibil ?i instabil determinat de m?surile de austeritate excesive impuse popula?iei de Guvernul Romniei,
- lipsa unei strategii coerente d.p.d.v. economic care s? scoat? Romnia din criz?,
- sc?derea dramatic? a nivelului de trai al popula?iei,
- cre?terea insuportabil? a taxelor ?i impozitelor,
- lipsa unei viziuni coerente de viitor pentru dezvoltarea Romaniei,
- dialogul social inert ?i complet neproductiv,
- lipsa de credibilitate a Guvernului in fa?a propriilor cet??eni,
- intensficarea ac?iunilor colective de protest ale sindicatelor pe fondul nemul?umirilor profunde ale popula?iei,
- nep?sarea dovedit? de Guvernul actual fa?? de oameni ?i de respectarea legilor,
Sindicatul Nova Vita in calitate de reprezentant legal al salaria?ilor din asisten?a social? ?i adminstra?ia public? local? din jude?ul Iasi, reprezentand un num?r de peste 2.000 de membri, salaria?i din institu?ii de asisten?? social?, protec?ia copilului, prim?rii, asisten?i maternali ?i asisten?i personali se declara solidar cu protestul celor din finan?e ?i cu ceilal?i bugetari care s-au solidarizat deja acestei ac?iuni in vederea remedierii urgente a situa?iei create care afecteaza dramativ nivelul de trai al popula?iei.

Reamintim cu aceast? ocazie ca in data de 22 oct. 2010 ora 10.30 va avea loc in fa?a Prefecturii Ia?i mitingul organizat de sindicat pentru salaria?ii din administra?ia public? ?i asisten?a social?.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

Urma?i exemplul celor din finan?e! Ie?i?i din adormire….altfel e jale… Protesta?i !

Ast?zi 13 oct. a?i avut ocazia de a urm?ri in direct, protestul inedit al salaria?ilor din finan?e nemul?umi?i de lefurile lor. Felicit?ri ! Bravo lor! Lua?i v? rog exemplul lor de unitate, de spontaneitate , alege?i protestul in public in locul comentariilor pe la col?uri ?i a fugii de responsabilitate , participa?i in num?r cat mai mare la ac?iunile colective organizate de sindicat , protesta?i in mod organizat ?i liber, nu da?i bir cu fugi?ii, da?i exemplu de unitate in fa?a crizei nu de disolu?ie ?i de fug?, r?mane?i uni?i ?i acepta?i s? fi?i organiza?i in fa?a crizei ?i a masurilor abuzive ale statului, nu cauta?i ?api isp??itori ,vede?i ce e bun in atitudinea altora ?i adopta?i in comportamentul dvs.
Din p?cate imi este ru?ine de o parte dintre membrii mei, care acum cand e mai mare nevoie de unitate sindical? dau bir cu fugi?ii invocand motive din cele mai absurde. In schimb cand a fost bine reu?eau s? ajung? la sindicat s? solicite fel ?i fel de facilit??i….. Majoritatea oamenilor sunt oportuni?ti ?i se ghideaz? dup? principiul la pl?cinte inainte la r?zboi inapoi… unii i?i merit? soarta.
Dac? salaria?ii nu vor intelege c? lucrurile NU POT FI SCHIMBATE CU ATITUDINI NONCOMBATIVE ?I DE SUPUNERE, CI PRIN LUPTA SI PROTEST, PRIN ORGANIZARE ?I MANIFESTARE PUBLIC? A NEMUL?UMIRILOR DVS. ATUNCI VIITORUL DVS. VA FI SUMBRU ?I NIMENI NU VA VA SCOATE DIN UMBRA ?I MOCIRLA IN CARE VETI AJUNGE.
PROTESTA?I FARA FRICA !
NU VA MAI SUPUNE?I REGULILOR ABSURDE !
NU MAI ACCEPTA?I S? FI?I UMILI?I DE STAT !
PARTICIPA?I LA AC?IUNILE COLECTIVE ORGANIZATE DE SINDICAT PENTRU DVS. E ULTIMA DVS ?ANSA.

Pre?edinte,
Catalin Toma

Anun? important!

Luni ?i marti 11-12 oct. am fost plecat la Ministerul Muncii unde am discutat cu oficialii ministerului probleme legate de salarizarea personalului bugetar din administra?ie public? ?i asisten?a social?. Mi s-a transmis ca se lucreaza la o noua lege de salarizare pentru anul 2011 , proiect care il puteti consulta la sediul sindicatului.
Se inten?ioneaz? pentru viitor profesionalizarea ?i externalizarea serviciilor sociale catre diverse ONG-uri.
Salariile personalului bugetar care actualmente se afl? sub 1000 de lei vor suferi cre?teri semnificative, iar celelalte vor stagna o perioada de timp pana la ajustarea lor.
Va rugam ca toate cererile dvs. sa fie completate ?i transmise personal la sediul sindicatului ?i s? fie completate dup? modelele puse la dispozi?ie de sindicat, indiferent de natura si con?inutul lor.
Cererile scrise de mana, fara date de identificare ale persoanei, incomplete, transmise de alte persoane decat titularul cererii nu vor fi luate in considerare.
Cererile completate corespunzator pana pe data de 27 ale lunii sunt prelucrate luna urm?toare in data de 15.
Intr-o lume stramba ?i complet nedreapt? macar la sindicat dorim sa se respecte regulile de organizare ?i func?ionare stabilite prin statut.
Pana vineri 15 oct va rugam sa ne transmiteti la sediul sindicatului centralizat, num?rul de persoane care vor participa la pichetarea Prefecturii din data de 22 oct.
Eventuala lipsa a confirm?rilor din partea dvs. sau num?rul insuficient de participan?i va conduce automat la anularea actiunii programate pana la o data ulterioara.

Cu stim?,
Pre?edinte Catalin Toma

Pichetam Prefectura Iasi pe 22 oct !

Stimati membri ,

V? inform?m prin prezenta c? in data de 22 oct. 2010 intre orele 10.30-12.00 am solicitat Prim?riei Ia?i autorizarea pentru pichetarea Prefecturii ca urmare a situa?iei limit? in care v? afla?i dvs. ?i familiile dvs, determinate de politica salarial? dezastruas? dus? de acest Guvern in frunte cu pre?edintele Romniei.
De aceea v? rug?m s? participa?i la pichetare in num?r ct mai mare cu benere ?i steaguri, pentru a v? exprima in mod deschis dezaprobarea ?i nemul?umirea fa?? de politica antisocial? a Guvernului Boc ?i a pre?edintelui Romniei Traian B?sescu dus? fa?? de salaria?ii ?i cet??enii acestei ??ri.
Eventuala dvs. absen?? sau lips? de reac?ie la acest eveniment va fi catalogat? ca reprezentnd o stare de mul?umire, de satisfac?ie a dvs. fa?? de politica acestui guvern, lucru care nu este adev?rat ?i care nu v? caracterizeaz?.
In concluzie v? solicit?m s? participa?i in num?r cat mai mare pentru a dovedi guvernan?ilor c? sunte?i nemul?umi?i de nivelul dvs de trai, ?i mai ales c? sunte?i uni?i in fa?a deciziilor restrictive luate de ei, dovedind in acela?i timp c? sunte?i o for?? ce poate fi animat? ?i unit? prin mi?carea sindical? din care face?i parte.

Cu deosebit? stim?,
Pre?edinte
C?t?lin Toma

ntlnire f?r? rezultat la Ministerul Muncii, sindicatele men?in calendarul protestelor

Reprezentan?ii confedera?iilor sindicale s-au ntlnit, vineri, cu ministrul Muncii , Ioan Boti?, pentru a-i prezenta revendic?rile, la finalul discu?iei ei declarnd c? nu a fost luat? nicio decizie ?i c? ?i men?in calendarul de proteste.
Pre?edintele Confedera?iei Sindicale Democrate din Romnia, Ioan Baciu, a precizat c? n cadrul ntlnirii de vineri s-a stabilit doar o nou? ntlnire, pentru mar?i, pentru o discu?ie privind salariul minim, astfel nct membrul biroului Executiv Na?ional al csdr vor picheta, luni, conform programului, sediul Guvernului .

Secretarul general de la CNSRL “Fr??ia”, Sorin Stan, a declarat c? 20.000 de membri de sindicat din toat? ?ara vor fi adu?i n 22 septembrie n Capital? pentru a protesta n Pia?a Revolu?iei, dar ?i la Palatul Victoria .

Potrivit acestuia, 160 de autocare din ?ar? vor ajunge n Capital? la ora 10.30, vor l?sa oamenii n Pia?a Revolu?iei ?i apoi vor pleca spre Pia?a Constitu?iei unde vor fi parcate.

Stan a ad?ugat c? aproximativ 2.000 dintre sindicali?ti vor ajunge n Capital? cu trenurile n Gara de Nord.

Reprezentantul CNSRL “Fr??ia” a precizat c? n Pia?a Revolu?iei va fi organizat un miting ntre ore 12.00 ?i 14.30 dup? care protestatarii vor porni n mar? spre Pia?a Victoriei. ntre orele 15.30 ?i 18.00, sindicali?tii vor picheta Palatul Victoria.

Vicepre?edintele Blocului Na?ional Sindical, Mariana Kniesner, a precizat c?, potrivit programului stabilit n cadrul confedera?iei, n 28 septembrie, de la ora 12.00, va fi organizat un mar? de protest de la Pia?a Victoriei pn? la Pia?a Muncii la care sunt a?tepta?i aproximativ 15.000 de oameni.

Vicepre?edintele Cartel Alfa, Liviu Apostoiu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, c? s-a decis s? se renun?e la protestul din 22 septembrie din fa?a Guvernului pentru a nu se suprapune cu cel al CNSRL-Fr??ia.

“Nu mai facem miercuri protest ca s? nu ne suprapunem cu CSRL-Fr??ia ?i s? evit?m orice discu?ie. Mut?m protestul programat pentru miercuri, joi. Astfel c? joi vor protesta n Pia?a Victoriei angaja?i din s?n?tate ?i educa?ie, afilia?i la Cartel Alfa”, a spus Apostoiu.

Totodat?, sindicali?tii de la Cartel Alfa vor organiza n teritoriu, luni, pichete, urmnd ca ntre 22 ?i 27 septembrie s? proteste n Pia?a Victoriei.

Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor din Administra?ie (FNSA) a avertizat, n aceast? s?pt?mn?, c? ar putea declan?a greva general? n administra?ia public? la nivel na?ional n a doua parte a lunii octombrie cu o durat? de o lun? n cazul n care Guvernul nu renun?? la m?surile de austeritate programate pentru 2011.

fnsa num?r? peste 50.000 de membri la nivel na?ional.

Sindicali?tii vor stoparea dispoznibiliz?rilor, stabilirea de programe concrete de investi?ii finan?ate corespunz?tor pentru p?strarea ?i crearea a noi locuri de munc?.

De asemenea, protestatarii vor s? nu fie modificat Codul muncii, respectiv s? nu fie desfiin?ate contractele colective de ramur?, cele la nivel na?ional, s? nu fie desfiin?at? protec?ia social? a salaria?ilor la concediile colective, s? nu fie desfiin?at contractul individual de munc? pe durat? nedeterminat? pentru a fi transforma?i salaria?ii n zilieri.

Sindicali?tii mai cer un salariu minim garantat n plat? de 750 de lei, p?strarea coeficien?ilor de ierarhizare din legea salariz?rii unice, grila de ierarhizare s? r?mn? 1/12, nu 1/15, modificarea legii inspec?iei muncii, renun?area la toate m?surile de austeritate impuse de Guvernul Boc, salariul de baz? 1 s? fie salariul minim garantat n plat? pe economie.
Sursa: Mediafax

O bun? parte din Func?ionarii publici anun?? grev? general? pe termen nelimitat din 27 septembrie

Func?ionarii publici vor declan?a greva general? pe termen nelimitat din 27 septembrie, a anun?at, mar?i, liderul Sindicatului Na?ional al Func?ionarilor Publici, Sebastian Oprescu , apreciind c? “func?ionarul public este fl?mmd ?i ndarorat”.
El a declarat, ntr-o conferin?? de pres?, c? aproximativ 34.000 de func?ionari publici afilia?i la Sindicatul Na?ional al Func?ionarilor Publici vor intra n grev? general? pe termen nelimitat, din 27 septembrie, cernd revenirea la salariul avut nainte de diminuarea cu 25%, stoparea disponibiliz?rilor ?i protec?ia juridic? a func?ionarilor publici.

Pre?edintele SNFP a spus c? este posibil ca Federa?ia Na?ional? a Sindicatelor din Administra?ie s? se solidarizeze cu greva general? a SNFP.

“Dac? vom reu?i s? corel?m ac?iunile sindicale ?i cu alte federa?ii, putem devansa data grevei generale n 22 septembrie, atunci cnd va fi un mare miting n Capital?, dar noi nu vom mai participa la pichet?ri ?i mitinguri pentru c? nu am rezolvat nimic cu aceste proteste”, a afirmat Sebastian Oprescu.

Potrivit acestuia, odat? cu declan?area grevei generale va fi blocat? activitatea n 350 de institu?ii publice din administra?ia public? central? ?i local?, precum Garda Financiar?, Inspec?ia Muncii, Protec?ia Consumatorilor, CNSAS, Ministerul Afacerilor Externe , Ministerul Economiei , Ministerul Transporturilor , Garda Na?ional? de Mediu.

Liderul Sindicatului Na?ional al Func?ionarilor Publici a mai spus c? jum?tate dinte func?ionarii publici au un salariu cuprins ntre 600 ?i 700 de lei.

“Func?ionarul public este fl?mnd, ndatorat, n-are stabilitatea locului de munc?, stabilitate salarial?, iar cu ace?ti func?ionari nu se pot combate fenomenele care afecteaz? bugetul de stat, adic? evaziunea fiscal?, munca la negru, protec?ia consumatorului”, a ad?ugat Oprescu.

Sindicali?tii mai cer protec?ia juridic? a func?ionarilor publici “mpotriva abuzurilor contribuabililor de rea-credin?? ?i a oamenilor politici afla?i n fruntea institu?iilor publice fa?? de func?ionarii afla?i n exercitarea prerogativelor de autoritate de stat”.

Ei arat? c? statul de drept nu poate exista f?r? ca func?ionarul public, purt?tor de autoritate, s? beneficieze de protec?ia legii.

“R?spunderea juridic? a func?ionarului public s? nu poat? fi atras? dect dup? judecarea actului de autoritate impus de c?tre acesta. Dac? actul de autoritate este viciat de interese personale, atunci, ?i numai atunci, func?ionarul public s? r?spund? juridic”, mai arat? liderii SNFP.

Potrivit sursei citate, solidarizarea organiza?iilor sindicale este o necesitate n aceast? perioad? ?i trebuie s? se reflecte prin organizarea unor ac?iuni de protest comune, “imediate ?i radicale”.

Sindicali?tii ncep protestele la sfr?itul lunii septembrie

Sindicali?tii vor organiza n teritoriu, incepnd de luni, pichet?ri, urmnd ca ntre 22 ?i 27 septembrie s? proteste n Pia?a Victoriei, ac?iunile fiind organizate de c?tre fiecare confedera?ie in parte, chiar dac? ini?ial se stabilise s? participe toate confedera?iile la un calendar comun.
Astfel au avut loc dou? ntlniri ntre Cartel Alfa , BNS, CNSRL Fr??ia ?i Meridian, n urma c?rora s-a concretizat un program de ac?iuni care urma s? fie dezb?tut n consiliile na?ionale ale fiec?rei confedera?ii.
Ulterior, CNSRL Fr??ia ?i bns s-au retras de la ac?iunile stabilite n comun, iar Meridian nu a trimis nc? un punct de vedere. “Este regretabil c? pentru prima dat? confedera?iile sindicale nu mai reu?esc s? se n?eleag?. Este regretabil modul n care anumi?i colegi r?spund la altfel de comenzi dect cele ale membrilor lor, pentru c? pierderile suferite de to?i salaria?ii vor fi greu de recuperat”.
Sindicali?tii vor stoparea disponibiliz?rilor, stabilirea de programe concrete de investi?ii finan?ate corespunz?tor pentru p?strarea ?i crearea a noi locuri de munc?, alte solicit?ri sunt legate de nemodificarea legii pensiilor n sensul s? nu creasc? vrsta de pensionare, s? nu se schimbe modul de calcul al pensiei, s? nu fie eliminate categoriile speciale ?i deosebite.
Sindicali?tii mai cer un salariu minim garantat n plat? de 750 de lei, p?strarea coeficien?ilor de ierarhizare din legea salariz?rii unice, grila de ierarhizare s? r?mn? 1/12, nu 1/15, modificarea legii inspec?iei muncii, renun?area la toate m?surile de austeritate impuse de guvernul Boc , salariul de baz? 1 s? fie salariul minim garantat n plat? pe economie.

Detalii grev? 31 mai !

Incepnd cu data de 31 mai salaria?ii bugetari reducere a salariilor si a pensiilor.
Fiecare unitate unde sindicatul nostru are membri va primi o notificare prealabil? pentru greva general? din data de 31 mai.
Salaria?ii din asisten?a social? sunt obliga?i de lege s? asigure o treime din salaria?i pentru desf??urarea normal? a activit??ii.
In data de 3 iunie vom organiza pichetarea prefecturii Iasi in acelasi scop.
Vom reveni ulterior cu detalii.
Cu stim?,
C?t?lin Toma

Detalii plecare la miting !

Plecarea la mitingul de la Bucuresti pentru membrii Nova Vita se face miercuri dimineata, din doua puncte la ora 3.30 din fata Palatului Culturii din Iasi si la ora 4.30 din fata prim?riei Tg Frumos. La ora post?rii anun?ului mai avem 6 locuri libere. Va astept?m la miting !
Cu stim? Catalin Toma

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X